Emis Killa - Mercurio

Se potessi fermare il tempo come una fotografia
Bir fotoğraf gibi zamanı durdurabilseydin
Prenderei questo momento, ci farei un’enorme gigantografia
Bu anı alırdım, devasa bir gigantografi yapardım
Per poi buttarmici dentro e gioire nel mentre
Sonra içine at ve sevin
Io spesso mi ammalo di gioia
Sık sık neşelenirim
Ma quando ne comprendo I sintomi mi è già passata la febbre
Ama belirtileri anladığımda, zaten ateşim var
A volte vorrei toccare le ore, vorrei ma non posso
Bazen saatlere dokunmak istiyorum, isterdim ama yapamam
Giorni in cui penso alla morte, mentre la vita mi scivola addosso
Ölümü düşündüğüm günlerde hayat beni üzer
Sotto le luci di ‘sti riflettori non si vede il mio lato più buio
Karanlık tarafımı reflektörlerin ışıkları altında göremezsin
Il volto baciato dal Sole, col cuore sotto lo zero, come Mercurio
Yüz güneş tarafından öptü, Merkür gibi sıfırın altında kalple


Non senti che freddo che c’è?
Soğuk olduğunu hissetmiyor musun?
Ho lasciato indietro una parte di me
Arkamda bir parça bıraktım
Ma il Sole dov’è? È qua vicino a me
Ama güneş nerede? O yanımda
Ma il Sole dov’è? Il Sole è qua vicino a me, vicino a me che
Ama güneş nerede? Güneş bana yakın, yanımda
Resterò al buio anche se
Karanlıkta kalacağım
Loro non sapranno mai tutto di me
Benim hakkımda her şeyi bilmeyecekler
Ma il Sole dov’è? È qua vicino a me
Ama güneş nerede? O yanımda
Ma il Sole dov’è? Il Sole è qua vicino a me, vicino a me
Ama güneş nerede? Güneş bana yakın, yanımda


Anni che sembrano giorni, giorni che sembrano anni
Yıllar gibi görünen yıllar, yıllar görünen günler
Da qua le stelle non sembrano enormi
Buradan yıldızlar çok büyük gözükmüyor
Piccolezze ci appaiono grandi
Küçüklükler bize harika görünüyor
Volti segnati col cuore di ferro, arrugginiti da lacrime sporche
Kirli gözyaşlarıyla paslanmış demir bir kalp ile işaretlenmiş yüzler
Amori infiniti ricordano un giorno di luce
Sonsuz aşk bir ışık gününü hatırlıyor
Ma il Sole non sorge due volte
Ama Güneş iki kez yükselmiyor
Tra circostanze assurde, starmi vicino è difficile
Saçma durumlar arasında, bana yakın kalmak zor
C’è chi le ha provate tutte, ma la mia vita è un pianeta invivibile
Hepsini deneyenler var, ama hayatım çözülemeyen bir gezegen
Provo a restare coi piedi per terra
Ayaklarımı yerde tutmaya çalışıyorum
Nonostante la forza di gravità bassa
Düşük yerçekimine rağmen
Ma quando ti bacio mi manca l’ossigeno
Ama seni öperken oksijeni özlüyorum
E scappo in un’altra galassia
Ve başka bir galaksiye kaçarım


Non senti che freddo che c’è?
Soğuk olduğunu hissetmiyor musun?
Ho lasciato indietro una parte di me
Arkamda bir parça bıraktım
Ma il Sole dov’è? È qua vicino a me
Ama güneş nerede? O yanımda
Ma il Sole dov’è? Il Sole è qua vicino a me, vicino a me che
Ama güneş nerede? Güneş bana yakın, yanımda
Resterò al buio anche se
Karanlıkta kalacağım
Loro non sapranno mai tutto di me
Benim hakkımda her şeyi bilmeyecekler
Ma il Sole dov’è? È qua vicino a me
Ama güneş nerede? O yanımda
Ma il Sole dov’è? Il Sole è qua vicino a me, vicino a me
Ama güneş nerede? Güneş bana yakın, yanımda


Sospeso per aria, dal basso mi puntano il dito
Havada asılı, alttan parmağımı işaret ediyor
In fondo chi siamo? Puntini in mezzo all’infinito
Altta kim var? Sonsuzun ortasında noktalar
In cerca del giusto equilibrio, compreso io
Bana dahil doğru dengeyi arıyor
Che cerco spazio perché il mondo s’è preso il mio
Uzay arıyorum çünkü dünya benim
Imboccato a parole dal diavolo, dialogo con l’eloquenza di un dio
Şeytanın sözleriyle tanıştı, bir tanrının ifadesiyle diyalog
Crateri negli occhi, colmati da giochi di sguardi
Gözlerdeki kraterler, görünüşüyle dolu oyunlar
Non piango se muore una stella
Bir yıldız ölürse ağlamıyorum
Per quanto potrà essere bella so che ce ne sono miliardi
Olabildiğince güzel, milyarlar var
In mezzo a giganti, non sarò mai uno dei tanti, lo giuro
Devlerin ortasında asla bir sürü olamayacağım, yemin ederim
Nella mia testa non voglio abitanti, solo silenzio, come Mercurio
Kafamda sakinleri istemiyorum, sadece sessizlik, Merkür gibi


Non senti che freddo che c’è?
Soğuk olduğunu hissetmiyor musun?
Ho lasciato indietro una parte di me
Arkamda bir parça bıraktım
Ma il Sole dov’è? È qua vicino a me
Ama güneş nerede? O yanımda
Ma il Sole dov’è? Il Sole è qua vicino a me, vicino a me che
Ama güneş nerede? Güneş bana yakın, yanımda
Resterò al buio anche se
Karanlıkta kalacağım
Loro non sapranno mai tutto di me
Benim hakkımda her şeyi bilmeyecekler
Ma il Sole dov’è? È qua vicino a me
Ama güneş nerede? O yanımda
Ma il Sole dov’è? Il Sole è qua vicino a me, vicino a me
Ama güneş nerede? Güneş bana yakın, yanımda

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emiskilla/mercurio.html