Emis Killa - Maracanã

Lontano dalla Grande Mela
Big Apple’dan uzak
C’è un piccolo uomo in una favela
Favelada küçük bir adam var.
Ogni giorno si sveglia e si allena
Her gün uyanır ve trenler
Con il pallone da mattina a sera
Sabahtan akşama topla
Molte le strade sbagliate possibili ma
Birçok yanlış yol mümkün ama
Purtroppo poche possibilità
Ne yazık ki, birkaç olasılık
Si tiene stretto quel poco che ha
Ne kadar sıkı tutuyorsun?
Tra povertà e criminalità
Yoksulluk ve suç arasında
Come fortuna due piedi con cui
Şansı iki ayak gibi
Corre lontano dai vicoli bui
Karanlık sokaklardan kaçıyor
Sa che non può commettere gli errori altrui
Başkalarının hatalarını yapamayacağını biliyor.
Loro non hanno il talento che ha lui
Sahip olduğu yetenekleri yok
Sorridente anche se non ha molto
Çok fazla olmasa bile gülümsüyor
Ogni giorno rivive il suo sogno
Her gün rüyasını yaşıyor
Davanti a quel pallone sgonfio
Bu sönmüş balonun önünde
Chiude gli occhi e palleggia col mondo
Gözlerini kapatır ve dünyayı sürünür
Sognando di scendere in campo
Alan almanın hayalini
Mentre il Dio del calcio lo guarda dall’alto
Futbol tanrısı ona yukarıdan bakarken
Tira da scalzo pensando alla curva
Eğri hakkında yalınayak düşünceden çekiyor
Segna ed esulta emulando Ronaldo
O Ronaldo’yu canlandırıyor ve sevindiriyor


Ripete a se stesso che ce la farà
Kendisini yapacağını tekrar eder.
Dalle favelas alla serie A
Favelastan Serie A’ya
Sarà l’orgoglio di mamma e papà
Annem ve babamın gururu olacak
Un nuovo idolo al Maracanã
Maracanã’da yeni bir idol


Questa sera c’è il delirio al Maracanã
Bu gece Maracanã delirium
Da qua fuori sento I cori sha la la la
Buradan dışarı çıkıyorum koro la la la la
Un sospiro, gli occhi chiusi e sono già là
İç çekiş, gözler kapalı ve zaten oradalar
Tra I tamburi e I colori della città
Davullar ve şehrin renkleri arasında


Già da un po’ l’aspettavo, tu lo aspettavi
Bir süreliğine seni bekliyordum
È il Mondiale dei Mondiali
Dünya Kupası
A parte Ibra non manca nessuno
Ibra’nın dışında kimse yok
Solo I numero uno
Sadece ben bir numarayım
Agli ingressi già vedo le file
Dosyaları girişlerde zaten görüyorum
Atteggiamento tutt’altro che ostile
Tutum ama düşmanca bir şey
Competitivi fino alla fine
Sonuna kadar rekabetçi
Tecnica e stile, che bomba I mondiali in Brasile
Brezilya’daki Dünya Kupası’nı bombalayan teknik ve stil
Milano così non si è vista mai
Bu şekilde, Milano hiç görülmedi.
Per le strade nessun via vai
Sokaklara girmene gerek yok.
Chiedi perché ma dai non lo sai?
Nedenini sor ama bilmiyosun?
Tutto il paese stasera è su Sky
Bütün gece bu gece gökyüzünde.
Leggi I nomi sopra gli striscioni
Afişlerin üzerindeki adları oku
Le bandiere fuori dai balconi
Balkonların dışındaki bayraklar
Questa sera delirio e l’alcool
Bu akşam deliryum ve alkol
Tifosi in camper I campioni in campo
Camper Hayranları Sahadaki şampiyonlar
E chissà che cosa succederà
Ve kim ne olacağını bilir
Nel calcio tutto è possibile
Futbolda her şey mümkün
Io amo l’Italia perché è imprevedibile
İtalya’yı seviyorum çünkü öngörülemez
Ti ricordi di otto anni fa?
Sekiz yıl önce hatırlıyor musun?
Comunque vada sarà uno spettacolo
Her ne olursa olsun, bir gösteri olacak
Ma se andrà bene si festeggerà
Ama eğer iyi giderse, kutlanacak
Saremo insieme fino a notte fonda
Gecenin geç saatlerine kadar birlikte olacağız
Vivendo un miracolo al Maracanã
Maracanã’da bir mucize yaşamak


Questa sera c’è il delirio al Maracanã
Bu gece Maracanã delirium
Da qua fuori sento I cori sha la la la
Buradan dışarı çıkıyorum koro la la la la
Un sospiro, gli occhi chiusi e sono già là
İç çekiş, gözler kapalı ve zaten oradalar
Tra I tamburi e I colori della città
Davullar ve şehrin renkleri arasında


E per quanto siam lontani tutti siamo nati qua
Ve hepimiz olduğu kadar burada doğduk
Pelle bianca o pelle nera al mondo si viene e si va
Geldiğiniz ve gittiğiniz dünyada beyaz ten veya siyah deri
Io metto la maglia azzurra la tua che colore ha?
Mavi tişörtünü rengine mi koydum?
Formeremo un grande arcobaleno qui al Maracanã
Formeremo büyük bir arcobaleno qui al Maracanã


Questa sera c’è il delirio al Maracanã
Bu gece Maracanã delirium
Da qua fuori sento I cori sha la la la
Buradan dışarı çıkıyorum koro la la la la
Un sospiro, gli occhi chiusi e sono già là
İç çekiş, gözler kapalı ve zaten oradalar
Tra I tamburi e I colori della città
Davullar ve şehrin renkleri arasında

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emiskilla/maracan.html