Emis Killa - Lettera Dall’Inferno

Una lettera dall’inferno
Cehennemden bir mektup


Caro Dio, mi scuso se sono sparito
Sevgili Tanrım, kaybolduğum için özür dilerim
E’ che, ultimamente, lo avevi fatto anche te
Bu son zamanlarda, sen de yapmıştın
Non sono qui per litigare ma siamo sinceri
Tartışmaya gelmedim ama dürüstüz
Io ti ho cercato in ogni dove, tu invece dov’eri
Her yerde seni aradım ama sen nerede kaldın
Nella mia vita non sei stato quel che dovresti
Hayatımda sen neye ihtiyacın olmadı
Il diavolo è stato più bravo, per certi versi
Şeytan, bazı yönlerden daha iyiydi
Il credo dalla fede, ognuno c’ha la sua
İnançtan inanç, herkes kendine ait
Mia madre in chiesa piange sangue, più della tua
Annem kilisede kan ağlıyor, seninkinden daha fazla
Non so con quale scusa ti possa difendere
Seni ne ile affedebileceğimi bilmiyorum.
La gente scrive preghiere ma forse non ami leggere
İnsanlar dualar yazıyor ama belki de okumayı sevmiyorlar
Nasci in gara per poi perdere
Nasci yarışta ve sonra kaybedecek
Veniamo al mondo piangendo e questo mi ha sempre fatto riflettere
Dünyaya ağlıyoruz ve bu her zaman düşünmemi sağladı.
Se ti comporti male, ti fai qualche nemico
Kötü davranıyorsan, bazı düşmanları yaparsın.
E ci sarà un motivo, se Giuda ti ha tradito
Ve eğer Judas sana ihanet ederse bir sebep olacak.
Mi hai creato a tua immagine e oggi sono un re
Beni görüntünüzde yarattınız ve bugün bir kralım
Ma la corona di spine tienitela per te
Ama dikenli taç senin için


Mio Dio
Tanrım
Qualche volta che io ti cerco, quando sono nei guai
Bazen başım beladayken seni ararım
Scrivo una lettera dall’inferno ma non la leggerai
Cehennemden bir mektup yazarım ama sen okuyamayacaksın
(Mio Dio) detti legge nell’universo, perché prendi e dai
(Benim Tanrım) evrendeki kanunu çağırdı, neden sen alıp ona veriyorsun?
Ma le lettere dall’inferno, quelle, non le leggi mai
Ama cehennemden gelen mektuplar, onları hiç okumadınız


Se sei onnipresente e dall’alto ci fissi
Eğer her yerdeyseniz ve yukarıdan bakarsanız bize bakarsanız
Se sei onnipotente a ‘sto punto te ne infischi
Eğer her şeye kadirseniz, bu noktada umursamıyorsunuz.
Considerando le volte in cui vedi e non agisci
Gördüğünüz ve hareket etmediğiniz zamanlar göz önüne alındığında
Forse conviene farci credere che non esisti
Belki de var olmadığına inanmamızı sağlamak daha iyidir.
Nonostante I crocifissi e le preghiere ad alta voce
Haçlara ve dualara yüksek sesle rağmen
Nessuno è prediletto, ognuno ha la sua croce
Kimse sevilmiyor, herkesin haçı var
Non prego quando pranzo e non ti ringrazio
Öğle yemeği yerken dua etmiyorum ve sana teşekkür etmiyorum
Il pane a tavola ce l’ho perché mi alzo, e mi faccio il mazzo
Masada ekmek var çünkü kalkıyorum ve güverteyi aldım
Faccio buone azioni
İyi işler yaparım
Ma nonostante questo sul mio conto girano cattive voci
Fakat buna rağmen, kötü dedikodular benim
Scendi dall’altare, per una volta si può fare
Sunaktan aşağı in, bir kere yapabilirsin.
Liberarti dagli impegni e liberaci dal male
Kendinizi taahhütlerden kurtarın ve bizi kötülükten kurtarın
Un Dio che impone I suoi comandamenti, che giustizia è?
Emirlerini emreden bir Tanrı, adalet nedir?
Un Dio onesto, un Dio che non detta regole
Dürüst bir Tanrı, kuralları dikte etmeyen bir Tanrı
Non avere alcun Dio al di fuori di me
Benim dışımda hiç Tanrı yok
Lo direbbe solo chi è egoista e pensa per sé
Sadece bencil olan ve kendileri için düşünenler bunu söylerdi


Mio Dio
Tanrım
Qualche volta che io ti cerco, quando sono nei guai
Bazen başım beladayken seni ararım
Scrivo una lettera dall’inferno ma non la leggerai
Cehennemden bir mektup yazarım ama sen okuyamayacaksın
Detti legge nell’universo, perché prendi e dai
Evrendeki söz konusu yasa, neden al ve ver
Ma le lettere dall’inferno, quelle, non le leggi mai
Ama cehennemden gelen mektuplar, onları hiç okumadınız
Mio Dio, mio Dio
Tanrım, Tanrım


Quando chiedi se credo in Dio, non rispondo di sì
Tanrıya inanıp inanmadığımı sorduğunuzda, evet cevabını vermiyorum
Forse è un limite mio, lui mi ha fatto così
Belki benim sınırım, beni böyle yaptı
Quando chiedi se credo in Dio, non rispondo di sì
Tanrıya inanıp inanmadığımı sorduğunuzda, evet cevabını vermiyorum
Forse è un limite mio, lui mi ha fatto così
Belki benim sınırım, beni böyle yaptı
Mio Dio
Tanrım
Mio Dio
Tanrım
Mio Dio
Tanrım
Mio Dio
Tanrım


Mio Dio
Tanrım
Qualche volta che io ti cerco, quando sono nei guai
Bazen başım beladayken seni ararım
Scrivo una lettera dall’inferno ma non la leggerai
Cehennemden bir mektup yazarım ama sen okuyamayacaksın
(Mio Dio) detti legge nell’universo, perché prendi e dai
(Benim Tanrım) evrendeki kanunu çağırdı, neden sen alıp ona veriyorsun?
Ma le lettere dall’inferno, quelle, non le leggi mai
Ama cehennemden gelen mektuplar, onları hiç okumadınız

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emiskilla/letteradallinferno.html