Emis Killa - Fuoco E Benzina

Ti ricordi quando non avevo niente?
Hiçbir şeyim olmadığımı hatırlıyor musun?
E dicevamo: “Siamo il sangue ed il sangue è per sempre”
Ve dediler ki: “Kanız ve kanımız sonsuza dek”
Con la roba sotto sella per strada a dicembre
Aralık ayında sokakta eyer altında olan şeylerle
Quando tornavo con le lame infilate nel ventre
Sırtımda bıçakla döndüğümde göbekte sıkışmış
Tu sei rimasta una bandita con il viso angelico
Melek yüzlü bir haydut kaldın
Con le braccia attorno al mio collo, come il crocifisso del battesimo
Kollarım boynumda, vaftiz haçı gibi
Quando la realtà ha insanguinato l’incantesimo
Gerçeklik büyüdüğünde büyü
Quando lo Champagne era succo di arsenico
Şampanya arsenik suyu olduğunda
Gli amici non sono più molti
Arkadaşlar artık pek fazla değil
Quelli che stanno ancora in piedi era meglio fossero morti
Hala ayakta olanlar daha iyi öldüler
Mi resta poco e niente ed un sacco di soldi
Çok az ve hiç bir şeyim kalmadı ve çok param var
Almeno sono pieno di Jordan e tu di Zanotti
En azından ben Jordan’la doluyum ve seni Zanotti
Ma ti ricordi quando dicevi: “Andrà tutto bene
Ama sen ne zaman söylediğini hatırlıyorsun: “Her şey iyi olacak
Ti tengo I soldi almeno ci porteranno via insieme
En azından parayı tutacağım, bizi birlikte götürecekler.
Quando usciremo mi verrai a prendere col Mercedes
Dışarı çıktığımızda beni Mercedes’e götürmeye geleceksin.
Faremo invidia a tutte quante le mie amiche sceme”
Aptal olan tüm arkadaşlarımı kıskandıracak “


Sei solo tu quello che ho
Sen sahip olduğum tek kişi sensin
L’unica droga a cui non ho saputo dire no
Hayır diyemediğim tek ilaç
Ed è ancora forte come Balboa, come pastiglie a Goa
Ve Goa’daki pastiller gibi Balboa kadar güçlü.
Amore stupefacente, il cartello di Sinaloa
İnanılmaz aşk, Sinaloa karteli
E intanto, scendi che sto arrivando
Ve bu arada aşağı iniyorum geliyorum
Voglio che tutti sappiano che stiamo bruciando
Herkesin yaktığımızı bilmesini istiyorum.
Perché siamo fuoco e benzina, benzina
Çünkü biz ateş ve benzin, benzin
Fuoco e benzina, benzina
Ateş ve benzin, benzin


Insieme quando butta male
Kötü bir şekilde atarken
Quando Emis Killa sputa sangue
Emis Killa kan tükürürken
Insomma, va che non va de puta madre
Kısacası, de puta madre de değil.
E le persone serie, gli eroi del mio quartiere
Ve ciddi insanlar, mahallemin kahramanları
Si sono fatti comprare da una busta e dal bere
Kendilerini bir zarftan aldılar ve içiyorlardı.
Tu sei rimasta una regina
Sen kraliçe kaldın
L’unica che nel male e nel malissimo mi è rimasta vicina
Kötüye ve kötülüğe yakın kalan tek kişi
Senza niente da perdere in giro fino a mattina
Sabaha kadar kaybedecek bir şey yok
Per questo beviamo Gran Patron in una piscina
Bunun için havuzda Gran Patron içeriz
Stasera usciamo tardi, voglio camminarti davanti
Bu gece geç çıkıyoruz, senin önünde yürümek istiyorum
Pago crudo di scampi, con ruote di contanti
Para tekerlekleri ile ham scampi pago
Però mi guardi mentre prendo ‘sti soldi e li strappo
Ama ben para alırken ve gözyaşı dökerken bana bakarsın
Perché per farli tu lo sai tutto il male che ho fatto
Çünkü onları yapmak için yaptığım bütün kötülükleri biliyorsun
Ye, prendimi la testa tra le mani
Sen benim başımı elime al
C’è rumore per nulla, come Shakespeare, come una scacciacani
Shakespeare gibi bir gürültü yok, bir scacciacani gibi
Dormimi addosso ora che abbiamo casa a tre piani
Uyu şimdi üç katlı bir evimiz var.
Come quando dormivamo coi pacchi dentro ai divani
Koltuğun içindeki paketlerle yattığımızda olduğu gibi


Sei solo tu quello che ho
Sen sahip olduğum tek kişi sensin
L’unica droga a cui non ho saputo dire no
Hayır diyemediğim tek ilaç
Ed è ancora forte come Balboa, come pastiglie a Goa
Ve Goa’daki pastiller gibi Balboa kadar güçlü.
Amore stupefacente, il cartello di Sinaloa
İnanılmaz aşk, Sinaloa karteli
E intanto, scendi che sto arrivando
Ve bu arada aşağı iniyorum geliyorum
Voglio che tutti sappiano che stiamo bruciando
Herkesin yaktığımızı bilmesini istiyorum.
Perché siamo fuoco e benzina, benzina
Çünkü biz ateş ve benzin, benzin
Fuoco e benzina, benzina
Ateş ve benzin, benzin


Gli amici mi hanno tradito, e io ho tradito loro
Arkadaşlarım bana ihanet etti ve onlara ihanet ettim
Per un borsone di soldi ed una collana d’oro
Bir çanta dolusu para ve altın kolye için
La musica mi ha tradito, e io ho tradito lei
Müzik bana ihanet etti ve ben onu aldattım
Ma a te neanche per la musica io ti tradirei
Ama ben sana ya müzik için ihanet etmiyorum
Noi due avevamo l’aria e l’amore
İkimizin hava ve sevgi vardı
Persino un motel ad ore sembrava il Burj Khalifa
Hatta bir motel bile Burj Khalifa gibi görünüyordu
Ora abbiamo un letto migliore
Şimdi daha iyi bir yatağımız var.
Cose che hanno un valore
Değeri olan şeyler
Ma siamo fuoco e benzina tutta la vita
Ama biz tüm hayatım ateş ve benzin


Sei solo tu quello che ho
Sen sahip olduğum tek kişi sensin
L’unica droga a cui non ho saputo dire no
Hayır diyemediğim tek ilaç
Ed è ancora forte come Balboa, come pastiglie a Goa
Ve Goa’daki pastiller gibi Balboa kadar güçlü.
Amore stupefacente, il cartello di Sinaloa
İnanılmaz aşk, Sinaloa karteli
E intanto, scendi che sto arrivando
Ve bu arada aşağı iniyorum geliyorum
Voglio che tutti sappiano che stiamo bruciando
Herkesin yaktığımızı bilmesini istiyorum.
Perché siamo fuoco e benzina, benzina
Çünkü biz ateş ve benzin, benzin
Fuoco e benzina, benzina
Ateş ve benzin, benzin

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emiskilla/fuocoebenzina.html