Emis Killa - Conseguenze

[Emis Killa:]
[Emis Killa:]
Qualcuno dice “vivi”
Birisi “canlı” diyor
Qualcuno dice “scrivi”
Birisi “yaz” diyor
Qualcuno dice “trova un lavoro o non sopravvivi”
Birisi “bir iş bul ya da hayatta kalm” diyor
Io vivo, scrivo e sopravvivo
Yaşıyorum, yazarım ve hayatta kalırım
Tu fa la tua scelta
Seçimini yap
Ma pensa perché ogni cosa c’ha una conseguenza
Ama neden her şeyin bir sonucu olduğunu düşünün


Qualcuno dice “vivi”
Birisi “canlı” diyor
Qualcuno dice “scrivi”
Birisi “yaz” diyor
Qualcuno dice “trova un lavoro o non sopravvivi”
Birisi “bir iş bul ya da hayatta kalm” diyor
Io vivo, scrivo e sopravvivo
Yaşıyorum, yazarım ve hayatta kalırım
Tu fa la tua scelta
Seçimini yap
Ma pensa perché ogni cosa c’ha una conseguenza
Ama neden her şeyin bir sonucu olduğunu düşünün


Mi padre disse che un talento
Babam bir yetenek söyledi
Fa quello che vuole mentre un genio quello che può
O bir dahi iken istediğini yapar.
Io non so
Bilmiyorum
Se sono un genio o un talento
Eğer bir deha ya da yetenekliysem
Ma faccio quello che voglio quando posso
Ama ne zaman istersem yaparım.
E quel che posso quando voglio
Ve ne zaman istersem yapabilirim
Di padroni non ne ho
Ustam yok
Mia madre ha detto che il lavoro nobilita l’uomo
Annem işin insanı onurlandırdığını söyledi.
Io penso che il lavoro l’uomo lo modifica
Bence bu iş adam değişiyor
Non si lavora più per vivere, si vive per lavoro
Artık yaşamaya çalışmıyorsun, iş için yaşıyorsun
E per un frigo meno vuoto di chi è in fame chimica
Ve kimya için aç olanlardan daha az boş bir buzdolabı için
Zanna ha detto che col rap devo puntarci ora
Zanna, rap ile bunu şimdi hedeflemem gerektiğini söyledi
Che a trenta si lavora
Ne iş yapıyorsun?
E oggi non è come allora
Ve bugün o zaman gibi değil
Se non sei andato a scuola
Okula gitmediysen
E sei senza un diploma
Ve diplomanız yok
Sei destinato a scaricare camion per 6€ all’ora
Saatte 6 € ‘dan kamyon indirmeyi hedefliyorsunuz
Io forse sogno troppo
Belki çok fazla hayal ederim
O forse penso troppo
Ya da belki çok fazla düşünüyorum
Poi penso che a pensare di sognare troppo scoppio
Sonra bence çok fazla patlama hayal etmeyi düşünüyorum
Vogliono il meglio per me quindi li ascolto
Benim için en iyisini istiyorlar, ben de onları dinliyorum
Grazie a mio padre, grazie a mia madre, grazie alla Blocco
Babama teşekkürler, annem sayesinde teşekkürler


Qualcuno dice “vivi”
Birisi “canlı” diyor
Qualcuno dice “scrivi”
Birisi “yaz” diyor
Qualcuno dice “trova un lavoro o non sopravvivi”
Birisi “bir iş bul ya da hayatta kalm” diyor
Io vivo, scrivo e sopravvivo
Yaşıyorum, yazarım ve hayatta kalırım
Tu fa la tua scelta
Seçimini yap
Ma pensa perché ogni cosa c’ha una conseguenza
Ama neden her şeyin bir sonucu olduğunu düşünün


Qualcuno dice “vivi”
Birisi “canlı” diyor
Qualcuno dice “scrivi”
Birisi “yaz” diyor
Qualcuno dice “trova un lavoro o non sopravvivi”
Birisi “bir iş bul ya da hayatta kalm” diyor
Io vivo, scrivo e sopravvivo
Yaşıyorum, yazarım ve hayatta kalırım
Tu fa la tua scelta
Seçimini yap
Ma pensa perché ogni cosa c’ha una conseguenza
Ama neden her şeyin bir sonucu olduğunu düşünün


[Raige:]
[Raige:]
Devo darmi un obiettivo
Kendime bir gol vermeliyim
Io voglio una vita all’altezza dei sogni che scrivo
Yazdığım hayallere uyan bir hayat istiyorum
Punto esclamativo
Ünlem işareti
La mia famiglia viene dal basso
Ailem aşağıdan geliyor
Ma ha il cuore così in alto che il Sole lo sta scottando
Ama kalbi o kadar yüksek ki güneş onu yakıyor
Mentre lo sto cantando
Ben şarkı söylerken
Mio padre, a 9 anni, invece che giocare e studiare
Babam, 9 yaşında, oynamak ve çalışmak yerine
Faceva il pane
Ekmek yaptı
Si chiama fame
Buna açlık denir
Infatti fatica a dimostrare il suo affetto
Aslında, onun sevgisini gösterme mücadelesi veriyor.
Perché se picchi un cane
Çünkü eğer bir köpeğe vurursan
Tutta la vita non ti verrà mai incontro contento
Hayatın asla mutlu olmaz
E lo ha trasmesso forte in me che lo assomiglio più in questo
Ve bana, bana bu konuda daha çok benzediğim kadar güçlü gönderdi
Che negli occhi o in un gesto
Gözde veya bir jestde ne var
Quindi quando è finito dove è finito
Bitmiş olduğu yerde bittiğinde
Non ho mai pensato alla mia età
Benim yaşımı hiç düşünmedim
Tanto era forte il senso di responsabilità
Sorumluluk duygusu çok güçlü
Tu non hai metà delle mie ore in cantiere
Boru hattımda saatlerimin yarısı yok
E ora che il rap è il mio mestiere
Ve şimdi bu rap benim işim
Ti blocco le arterie
Atardamarları bloke ederim
Perché scrivo di amori ed emozioni
Çünkü ben aşk ve duygular hakkında yazıyorum
In assenza di entrambi
İkisinin de yokluğunda
Vuoti così grandi
Sen çok büyüksün
Da non venirne più fuori
Artık bunun dışında kalmamak


[Emis Killa:]
[Emis Killa:]
Qualcuno dice “vivi”
Birisi “canlı” diyor
Qualcuno dice “scrivi”
Birisi “yaz” diyor
Qualcuno dice “trova un lavoro o non sopravvivi”
Birisi “bir iş bul ya da hayatta kalm” diyor
Io vivo, scrivo e sopravvivo
Yaşıyorum, yazarım ve hayatta kalırım
Tu fa la tua scelta
Seçimini yap
Ma pensa perché ogni cosa c’ha una conseguenza
Ama neden her şeyin bir sonucu olduğunu düşünün


Qualcuno dice “vivi”
Birisi “canlı” diyor
Qualcuno dice “scrivi”
Birisi “yaz” diyor
Qualcuno dice “trova un lavoro o non sopravvivi”
Birisi “bir iş bul ya da hayatta kalm” diyor
Io vivo, scrivo e sopravvivo
Yaşıyorum, yazarım ve hayatta kalırım
Tu fa la tua scelta
Seçimini yap
Ma pensa perché ogni cosa c’ha una conseguenza
Ama neden her şeyin bir sonucu olduğunu düşünün

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emiskilla/conseguenze.html