Emis Killa - Champagne E Spine

[Emis Killa:]
[Emis Killa:]
Mettiti al posto mio per un secondo
Kendimi bir anlığına yerine koy
E guarda oltre lo sfondo
Ve arka planın ötesine bak
Quel che vedono I miei occhi
Ne görüyorlar gözlerim
Non è quel che vede il Mondo
Dünyanın gördüğü şey bu değil
Non sempre quel che brilla è oro e quà
Her zaman parıldayan altın değildir ve burada
L’ansia inbilica
Dengesiz anksiyete
Se fallisco come artista
Bir sanatçı olarak başarısız olursam
Torno a farmi il culo in ditta
Şirkette kıçımıma geri dönüyorum.
Invidi queste donne
Bu kadınları kıskanıyorum
E’ tutta una finzione
Hepsi bir kurgu.
La metà di loro me le scopo
Yarısı bana hizmet ediyor
Solo grazie al nome
Sadece isim sayesinde
E se è così io prendo senza chiedere
Ve eğer öyleyse sormadan çekerim
Queste credono che non le lascio
Onları bırakmadığımı düşünüyorlar.
E io glielo lascio credere
Ve ona inanmasına izin verdim
Che pensi
Sen ne düşünüyorsun
‘Sta scena non è unita come sembra
‘Sta sahne göründüğü gibi birleşik değil
Tutti si amano sul palco
Herkes birbirini sahnede seviyor
E poi si infamano a vicenda
Ve sonra birbirlerini dolandırıyorlar
E l’amicizia vera come ogni leggenda
Ve herhangi bir efsane gibi gerçek dostluk
C’ha un fondo di verità
Gerçek bir fon var
Ma tolto il fondo ti resta la merda
Ama altını kaldığın boktan kaldı
Io c’ho I piedi per terra
Ayaklarımı yere bıraktım
La testa tra le nuvole
Bulutlarda kafa
La mano sulla penna e gli occhi fissi sul futuro che
Kalemin üzerindeki el ve geleceğe sabitlenmiş gözler
Mi spaventa come tutto ciò che è ignoto
Beni bilinmeyen her şey gibi korkutuyor
E che quando tutto è falso
Ve her şey yanlış olduğunda
Non sai mai cosa ti aspetta il giorno dopo
Bir gün sonra seni ne beklediğini asla bilemezsin.


[Entics:]
[Entics:]
Yeah! quì, resto ancora quì dove tutti fanno a gara
Evet! İşte, burada hepimiz burada
A volte sembra manchi l’aria
Bazen hava yok gibi görünüyor
Quì, credi che sia tutto champagne e bollicine
Burada, tüm şampanya ve baloncuklar olduğunu düşünüyorsun
Ma finito questo ti rimangono le spine
Ama bu bittiğinde, geriye kalan dikenler var.
Quì, resto ancora qui
İşte hala buradayım
E tu vuoi un posto in prima fila dentro al cinema
Ve sinemada bir ön koltuk istiyorsun
Non c’è realtà, dietro gli schermi solo immagini
Sadece ekranların arkasında gerçeklik yok
Il vero backstage della mia vita non lo immagini
Hayatımın gerçek perde arkasını hayal edemezsin.


[Emis Killa:]
[Emis Killa:]
Tu vorresti essere me
Sen benim olmak isterdin
Io vorrei essere te che credi in Dio
Tanrıya inanan siz olmak isterim
E stai meglio di me
Ve sen benden daha iyisin
Anche se non hai quello che ho io
Benim sahip olduğum şeye sahip olmasan bile
Non mi serve a niente
Hiçbir şeye ihtiyacım yok
Versare inchiostro su un foglio
Bir kağıda mürekkep dökün
E avere tutte le donne del Mondo
Ve dünyadaki bütün kadınlara sahip olmak
Tranne quella che voglio
İstediğim hariç
Avevo un sogno che sto realizzando ma
Yaptığım bir rüya gördüm ama
La realtà mi sta svegliando
Gerçeklik beni uyandırıyor
“Merda e adesso che si fa?”
“Bok ve şimdi ne yapıyorsun?”
Non mi basta più questa vita per tirarmi sù
Bu hayat beni çekecek kadar büyük değil
I casini su di me sono sempre di più come I miei tatoo
Benim üzerimde olan karmaşalar benim için çok daha fazla
Verso un altro rum e pera
Başka bir rom ve armana doğru
E rido anche stasera
Ve ben de bu gece gülüyorum
E appena scende l’alcol tutto ritorna com’era
Alkol tükendiğinde, her şey olduğu gibi döner.
Sangue e merda per le strade
Sokaklarda kan ve bok
E’ il mio Mondo reale
Bu benim gerçek dünyam
Senza trama, senza amori eterni, senza il bel finale
Arsa olmadan, sonsuz aşk olmadan, güzel son olmadan
Cerchi il vero, allora fatti un giro in casa mia
Doğruyu bul, sonra evime git
Sto alle case popolari e senza la tecnologia
Sosyal konuttayım ve teknolojim yok
Emis Killa ed Emiliano l’uno vive grazie all’altro
Emis Killa ve Emiliano birbirimize teşekkürler
E cambia il nome ma
Ve ismi değiştir ama
Lo stesso uomo sopra e sotto il palco
Sahnenin üstünde ve altında aynı adam


[Entics:]
[Entics:]
Yeah! quì, resto ancora quì dove tutti fanno a gara
Evet! İşte, burada hepimiz burada
A volte sembra manchi l’aria
Bazen hava yok gibi görünüyor
Quì, credi che sia tutto champagne e bollicine
Burada, tüm şampanya ve baloncuklar olduğunu düşünüyorsun
Ma finito questo ti rimangono le spine
Ama bu bittiğinde, geriye kalan dikenler var.
Quì, resto ancora qui
İşte hala buradayım
E tu vuoi un posto in prima fila dentro al cinema
Ve sinemada bir ön koltuk istiyorsun
Non c’è realtà, dietro gli schermi solo immagini
Sadece ekranların arkasında gerçeklik yok
Il vero backstage della mia vita non lo immagini
Hayatımın gerçek perde arkasını hayal edemezsin.


[Emis Killa:]
[Emis Killa:]
Dietro il bene ci sta il male
İyi arkasında kötülük var
Dietro il bello ci sta il brutto
Çirkinliğin arkasında güzel yatıyor
Io distinguo ciò che è vero da quello che è falso
Yanlış olandan doğru olanı ayırt ederim
Se tutto quadra in questo Mondo
Eğer her şey bu dünyada uyuyorsa
Dietro al niente ci sta il tutto
Her şey arkasında
E io vi dico tutto e niente così restate nel dubbio
Ve sana herşeyi anlatıyorum ve hiçbir şeyden şüphe içinde kalmayın


Dietro il bene ci sta il male
İyi arkasında kötülük var
Dietro il bello ci sta il brutto
Çirkinliğin arkasında güzel yatıyor
Io distinguo ciò che è vero da quello che è falso
Yanlış olandan doğru olanı ayırt ederim
Se tutto quadra in questo Mondo
Eğer her şey bu dünyada uyuyorsa
Dietro al niente ci sta il tutto
Her şey arkasında
E io vi dico tutto e niente così restate nel dubbio
Ve sana herşeyi anlatıyorum ve hiçbir şeyden şüphe içinde kalmayın


Yeah! E questo Mondo è fatto di champagne e spine
Evet! Ve bu dünya şampanya ve dikenler yapılır
Perché quasi sempre per ogni cosa che va bene
Çünkü her zaman iyi giden her şey için
Ce n’è un’altra che va di merda
Boktan başka bir tane daha var.
O almeno questo per me, mh!
Ya da en azından benim için, mh!
2010 Blocco Recordz, Emis Killa, Nais, Mr. Entics ouh!
2010 Blocco Recordz, Emis Killa, Nais, Bay Entkiler ouh!

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emiskilla/champagneespine.html