Emis Killa - Broken Dolls

Questo è dedicato ad ogni Broken Doll
Bu her kırık bebeğe adanmıştır
Che ora ho e che avrò
Ne zamanım var ve neye sahip olacağım?
Quante ne incontrerò
Kaç tanışacağım
Ma non ci penso mo’
Ama bunun hakkında düşünmüyorum
Metto un disco soul
Ruh kaydı koydum
Vuoi la storia seria ma la risposta è no
Sen ciddi bir hikaye istiyorsun ama cevap hayır.


Questo è dedicato ad ogni Broken Doll
Bu her kırık bebeğe adanmıştır
Che ora ho e che avrò
Ne zamanım var ve neye sahip olacağım?
Quante ne incontrerò
Kaç tanışacağım
Ma non ci penso mo’
Ama bunun hakkında düşünmüyorum
Metto un disco soul
Ruh kaydı koydum
Vuoi la storia seria ma la risposta è no
Sen ciddi bir hikaye istiyorsun ama cevap hayır.


Ehi baby
Selam bebeğim
Ho ancora addosso il nervoso e bestemmio Dio
Hala gerginim ve Tanrıya küfür ediyorum
Oggi se ti squilla il Nokia non pensare che sia io
Bugün, eğer Nokia çalarsa, benim olduğunu düşünmüyorsun
Su cancella il mio numero dalla rubrica e poi
Numaramı telefon defterinden sil ve sonra
Maledicimi con quella puttana della tua amica
Bana arkadaşının kaltakla davran.
Sto pensando a noi
Bizi düşünüyorum
Ti ho incontrata coi polsi tagliati
Bileklerimle görüştüm
Che fumavi basi quanti sfasi quante belle frasi
Güzel cümleler olarak kaç sfasi üssü içtiniz
Ma ora no
Ama şimdi değil
Fai la finta per bene coi jeans di marca
İyi için markalı kot pantolon ile davran
Ma una donna si sgama da come parla (Bastarda)
Ama bir kadın konuştuğu şekilde çıkar (Bastarda)
Ti ho dato il cuore c’hai giocato a calcetto
Sana futbol oynadığın kalbi verdim
Dal nervoso se ti vedo b-b-b-balbetto
Seni rahatsız ediyorsam bbb-kekemem
Per non parlare dei tuoi
Seninkilerden bahsetme
Con tua madre che non si è mai fatta I cazzi suoi
Annenle hiç sevişmedi.
Sempre in mezzo tra noi
Aramızda her zaman ortada
Stare a letto t’annoi
Yatakta kalmak
Andare in centro t’annoi
T’annoi merkezine git
(Tipa) T’ho dato tutto ancora cazzo vuoi dalla mia vita?
(Tipa) Sana hayatımdan istediğin her şeyi verdim mi?
La donna seria mica scopa
Ciddi kadın sikiyor
Trovati una scopa-amica
Bir süpürge arkadaşı bul
Gioca e se la molli non dirà che si suicida
Oynamak ve yumuşak eğer intihar ettiğinizi söylemiyorsa


Questo è dedicato ad ogni Broken Doll
Bu her kırık bebeğe adanmıştır
Che ora ho e che avrò
Ne zamanım var ve neye sahip olacağım?
Quante ne incontrerò
Kaç tanışacağım
Ma non ci penso mo’
Ama bunun hakkında düşünmüyorum
Metto un disco soul
Ruh kaydı koydum
Vuoi la storia seria ma la risposta è no
Sen ciddi bir hikaye istiyorsun ama cevap hayır.


Questo è dedicato ad ogni Broken Doll
Bu her kırık bebeğe adanmıştır
Che ora ho e che avrò
Ne zamanım var ve neye sahip olacağım?
Quante ne incontrerò
Kaç tanışacağım
Ma non ci penso mo’
Ama bunun hakkında düşünmüyorum
Metto un disco soul
Ruh kaydı koydum
Vuoi la storia seria ma la risposta è no
Sen ciddi bir hikaye istiyorsun ama cevap hayır.


Ehi Chica
Ehi kız
Pensavi fosse finita
Bittiğini düşünmüştün.
Ti vorrei morta tipo ex di Fabri Fibra
Fabri Fibra gibi ölmeni isterim
Magari ti trovassero a pezzi su una collina
Belki onları bir tepede parçalar halinde bulabilirsin.
Conosco chi per un paio di pezzi lo farebbe domattina
Birkaç parça için kimin yarın yapacağını biliyorum.
Solita domandina: “Amore mi ami ancora?”
Her zamanki soru: “Beni tekrar seviyor musun?”
Io no non ti amo più e non amerò mai più una troia
Seni artık sevmiyorum ve bir daha asla bir fahişeyi sevmeyeceğim
Sai ricordo ancora I giorni in paranoia
Hala paranoyadaki günleri hatırlayabilirsin
In cui ti alzavi male
İçinde çok kötü bir şekilde kalktın
Mi scassavi la minchia per ogni cosa (se)
Her şey için lanetliyorsun (eğer)
Dovessi andare sul personale
Kadroya gitmem gerekti
Farei molto più male
Çok daha fazla zarar veririm
Ma preferisco non farmi notare
Ama kendimi fark etmemeyi tercih ederim
In questo mare non farmi nuotare
Bu denizde yüzmeme izin verme
Ormai c’è troppo sporco sotto
Şimdiye kadar altında çok fazla kir var
Per salire a galla e respirare
Yükselmek ve nefes almak
E dite poco importa
Ve sen de önemli diyorsun
Ora che quando mio padre mi chiede di te
Şimdi babam senin hakkında soru sorduğunda
Io rispondo per me è morta
Benim için cevap veriyorum öldü
Porca troia sei una troia porca
Porca troia sen sürtük bir sürtük
E quello che mi da gioia
Ve bana neşe verir
E’ che te ne sei accorta stronza
Orospu fark ettin.


Questo è dedicato ad ogni Broken Doll
Bu her kırık bebeğe adanmıştır
Che ora ho e che avrò
Ne zamanım var ve neye sahip olacağım?
Quante ne incontrerò
Kaç tanışacağım
Ma non ci penso mo’
Ama bunun hakkında düşünmüyorum
Metto un disco soul
Ruh kaydı koydum
Vuoi la storia seria ma la risposta è no
Sen ciddi bir hikaye istiyorsun ama cevap hayır.


Questo è dedicato ad ogni Broken Doll
Bu her kırık bebeğe adanmıştır
Che ora ho e che avrò
Ne zamanım var ve neye sahip olacağım?
Quante ne incontrerò
Kaç tanışacağım
Ma non ci penso mo’
Ama bunun hakkında düşünmüyorum
Metto un disco soul
Ruh kaydı koydum
Vuoi la storia seria ma la risposta è no
Sen ciddi bir hikaye istiyorsun ama cevap hayır.


Questo è dedicata a tutte le bambole rotte
Bu tüm kırık bebeklere adanmıştır
Che mi chiamano e mi insultano alle 2 di notte
Beni aradılar ve bana 2’de hakaret ettiler
Non mi porti a pattinare
Beni kaymaya almayın
Dicono mi tratti male
Bana kötü davrandığını söylediler.
Tutte uguali: Mara, Sara, Chiara, Patty e Vale
Hepsi aynı: Mara, Sara, Chiara, Patty ve Vale
Cambia un cazzo
Bir horozu değiştir
Non ti trovi bene cambia cazzo
İyi bir değişim hissetme
Pupa vuoi un ragazzo o un pupazzo
Bir erkek ya da bir kukla istediğiniz Pupa
Io non sono fatto per la Sancarlina
Sancarlina için yapılmadım
Quando me le faccio
Onları yaparken
E’ perchè sono fatto come una mina
Çünkü benim bir mayın gibi yaptım
Decido la donna che fa per me
Benim için olan kadına karar verdim
E invidio chi può averla
Ve ben kim alabilir ki kıskanıyorum
Perchè Cupido ha una mira di merda
Çünkü Cupid’in boktan bir amacı var.
Si ficcasse l’arco in culo e diventasse frocio
O kıçını kıçına soktu ve bir ibne oldu.
Avrei meno problemi
Daha az problemim olur
E più oro sul mio orologio
Ve saatimde daha fazla altın var
Ma nonostante tutto ci sto dentro
Ama içeride olan her şeye rağmen
Questa vita è una ruota che gira a tempo
Bu hayat zamanla çalışan bir tekerlektir.
E io non mi rallento
Ve yavaşlamıyorum
Sempre in cerca della bambola che fa per me
Her zaman benim için doğru olan bebeği arıyorum
Che duri qualcosa in più
Bu uzun bir süre dayanır
Del mio lettore MP3
MP3 çalarımdan
Man
Adam


Questo è dedicato ad ogni Broken Doll
Bu her kırık bebeğe adanmıştır
Che ora ho e che avrò
Ne zamanım var ve neye sahip olacağım?
Quante ne incontrerò
Kaç tanışacağım
Ma non ci penso mo’
Ama bunun hakkında düşünmüyorum
Metto un disco soul
Ruh kaydı koydum
Vuoi la storia seria ma la risposta è no
Sen ciddi bir hikaye istiyorsun ama cevap hayır.


Questo è dedicato ad ogni Broken Doll
Bu her kırık bebeğe adanmıştır
Che ora ho e che avrò
Ne zamanım var ve neye sahip olacağım?
Quante ne incontrerò
Kaç tanışacağım
Ma non ci penso mo’
Ama bunun hakkında düşünmüyorum
Metto un disco soul
Ruh kaydı koydum
Vuoi la storia seria ma la risposta è no
Sen ciddi bir hikaye istiyorsun ama cevap hayır.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emiskilla/brokendolls.html