Emis Killa - Bianco & Nero

[Emis Killa:]
[Emis Killa:]
Ho avuto sete ho avuto fame
Susadım açtım
Ho visto il bene ho visto il male
Kötü gördükten sonra iyi gördüm
Avevo le ragazze serie ho scelto le puttane
Ben ciddi kızlar vardı fahişeler seçtim
Fuori dalle medie ho detto smetto di studiare
Ortaokulun dışında ders çalışmayı bırak dedim
Che qua studi economia e poi per I soldi vai a rubare
İşte burası ekonomi üzerine çalışıyor ve sonra para için çalacaksın
Manu e Vale due miei amici uno fa il manovale
Manu ve Vale arkadaşlarımdan ikisi bir işçidir
Col lavoro manuale non puo fare il ragioniere
El emeği ile muhasebeci olamaz
L’altro cerca impiego col diploma in mano
Diğeri ise elindeki diploma ile çalışıyor
Ma non vale per chi la mattina si alza e fa malta in cantiere
Ama sabah kalkıp avluda harç yapanlar için geçerli değil.
E mamma dice sempre canti bene
Ve annem her zaman iyi şarkı söylüyor
Ma con la musica non campi bene
Ama müzikle, iyi kamp yapmayın
Inizia a farmi cantilene
Bana şarkı söylemeye başla
E in tanti se ne fanno una ragione fra
Ve birçok insan bunun için bir sebep oluşturuyor
Sanno che li sforzi di una vita dureranno una stagione ma
Hayatın çabalarının bir sezon süreceğini biliyorlar ama
Morrison diceva non riempire la vita di attimi
Morrison anların hayatını doldurmaması gerektiğini söyledi
Quindi riempi I tuoi attimi di vita e battiti
Öyleyse hayat anlarını ve vuruşlarını doldur
Pattini sul ghiaccio o sulla merda non cambia tanto
Buz pateni ya da bok pek de değişmiyor
Come nero e bianco non è niente senza l’altro
Siyah ve beyaz gibi diğer olmadan bir şey değil


[Cecilia & Emis Killa:]
[Cecilia ve Emis Killa:]
Questo Mondo è in bianco e nero
Bu dünya siyah beyaz
Non ci sono vie di mezzo alla felicità
Mutluluğun hiçbir yolu yok
E quando morirò avrò il mio corpo sottoterra
Ve öldüğümde vücudumu yeraltına alacağım
Ma la mia anima è in cielo al vento si fonderà
Ama ruhum gökyüzündeki rüzgar eriyecek
E la mia musica (è in bianco e nero fra)
Ve benim müziğim (ikisi arasında siyah ve beyaz)
E l’unica (che mi asseconderà)
Ve tek olanı (beni tatmin edecek)
E l’umiltà (e in bianco e nero fra tutto in bianco e nero fra)
Ve alçakgönüllülük (ve siyah-beyaz arasında her şey arasında siyah ve beyaz)
Tutto in bianco e nero
Hepsi siyah beyaz


[Emis Killa:]
[Emis Killa:]
E quanto fa brutto
Ve ne kadar kötü
Quanto penso alla gente
İnsanları nasıl düşünürüm
Chi non ha niente da tutto
Kimsede hiç yok
Chi a tutto non da niente
Hiç kimseye bir şey vermez
Gli zarri sfottono I rapper
Tsaralar rapçileri kırdı
I rapper sfottono gli zarri
Rapçiler tsars kırmak
Dai retta a un rapper zarro e non limitarti
Bir rapçi dinleyin ve kendinizi sınırlamayın
Non c’è scrittura senza vita
Hayat olmadan yazı yok
Non c’è vita senza scrittura
Yazısız hayat yok
Quando la lettura è finita
Okuma bittiğinde
E la cultura non è tutto l’ho imparato
Ve kültür benim bütün öğrendiğim kadar değil
Affascina una donna ma non serve più
Bir kadını büyülüyor ama artık hizmet vermiyor
Dopo che ti ha lasciato
Senden ayrıldıktan sonra
Questo penso per ogni stronzo che fa strada
Bu, yolunu yapan her pislik için düşünüyorum.
C’è ne è almeno uno che si fa in strada senza un senso
Anlamsız sokakta yapılan en az bir tane var.
L’azienda cola a picco se c’è sciopero
Bir grev varsa şirket batıyor
Ed e la prova che anche il ricco
Ve zenginlerin de kanıtı
A volte può dipendere dal povero
Bazen fakirlere bağlı olabilir
Come no ogni uomo ha un bivio sui suoi passi
Hayır, her erkeğin merdivenlerinde bir kavşak var.
E sta musica è il mio mito che mi tiene tra alti e bassi
Ve müzik beni iniş çıkışlar arasında tutan efsane
Soave te l’ha detto cazzo credi
Soave sana inandığını söyledi
Da sempre testa o croce a meno che
Her zaman baş veya çapraz
La moneta non cada in piedi
Bozuk para ayaklarına düşmez


[Cecilia & Emis Killa:]
[Cecilia ve Emis Killa:]
Questo Mondo è in bianco e nero
Bu dünya siyah beyaz
Non ci sono vie di mezzo alla felicità
Mutluluğun hiçbir yolu yok
E quando morirò avrò il mio corpo sottoterra
Ve öldüğümde vücudumu yeraltına alacağım
Ma la mia anima è in cielo al vento si fonderà
Ama ruhum gökyüzündeki rüzgar eriyecek
E la mia musica (è in bianco e nero fra)
Ve benim müziğim (ikisi arasında siyah ve beyaz)
E l’unica (che mi asseconderà)
Ve tek olanı (beni tatmin edecek)
E l’umiltà (e in bianco e nero fra tutto in bianco e nero fra)
Ve alçakgönüllülük (ve siyah-beyaz arasında her şey arasında siyah ve beyaz)
Tutto in bianco e nero
Hepsi siyah beyaz

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emiskilla/bianconero.html