Emis Killa - Apatia

Emis Killa e Nais
Emis Killa e Nais
In questo Mondo apatico
Bu kayıtsız dünyada
Posso parlare per esperienza
Deneyimden konuşabiliyorum
E posso darvi una dritta
Ve sana bir ipucu verebilirim
Non ascoltate tutto quello che vi dicono
Sana söyledikleri her şeyi dinlemeyin
Non credete a tutti I consigli che vi danno
Size verdikleri tüm tavsiyelere inanmayın
Perchè il più delle volte non lo fanno per il vostro bene
Çünkü çoğu zaman bunu kendi iyiliğiniz için yapmıyorlar
Criticano per invidia
Kıskançlık için eleştiriyorlar
Perchè non hanno quello che voi avete
Çünkü sahip olduklarına sahip değiller.
Sbattetevene il cazzo
Senin horoz yendi
Hm! Hm!
Hımm! Hımm!


Non voglio lavorare, libero I miei drammi
Çalışmak istemiyorum, dramalarımı özgür bırak
Scrivo rime per la gente come me
Benim gibi insanlar için tekerlemeler yazarım
Non penso più al da farsi e vivo I miei vent’anni
Artık ne yapacağımı düşünmüyorum ve yirmi yıl yaşıyorum
E non ascolto più la gente come te
Ve artık senin gibi insanları dinlemiyorum
E penso a quando mi dicevano “Smetti!”
Ve bana “Dur!” Dedikleri zamanları düşünüyorum.
Tutti I commenti che han fatto soltanto per buttarmi giù
Bütün yorumlarım beni aşağı atmak için yaptıkları
Non so il buon senso cos’è, non so il mio posto dov’è
Anlamın ne olduğunu bilmiyorum, nerede durduğumu bilmiyorum
Ma adesso parto quindi non cercarmi più
Ama şimdi gidiyorum, artık beni aramayın


Sta vita è un film drammatico, mi rende apatico
Hayat dramatik bir film, beni rahatsız ediyor
‘Sto Mondo ne mi sta sul cazzo ne mi sta simpatico
‘Ben Mondo benim horozumda, hoşuma gitti
Ho il cervello in sovraccarico di pensieri strani
Beynim garip düşüncelerle dolu.
Oggi sto peggio di ieri ma molto meglio di domani
Bugün dünden daha kötüyüm ama yarından çok daha iyi
Tanti sfasi in testa e pochi soldi in tasca
Kafasında çok fazla sorun ve cebinde biraz para
E mille donne per cui non provo niente, le provo e basta
Ve hiç bir şey hissetmediğim bin kadın, sadece onları deniyorum
Non mi basta ficcare il cazzo ovunque per star bene
İyi hissetmek için her yere horozımı sokmam yeterli değil
Non c’è bene senza una donna che me ne sappia volere
İstediğimi bilen bir kadın olmadan iyi bir şey yok.
Passo le sere a farmi o in studio coi miei raga
Akşamları stüdyoda ya da stüdyoda ragasımla geçiriyorum
Rimango al passo e studio come a farmi strada
Devamlı kalırım ve yolumu nasıl yapacağım
Mi sento esplodere adesso o me ne vado via
Şimdi patlayabilir hissediyorum ya da gidiyorum
O faccio click-clack boom sul mio cranio e Buenas Dias
Yoksa kafatasındaki patlamayı tıklarım ve Buenas Dias


Non voglio lavorare, libero I miei drammi
Çalışmak istemiyorum, dramalarımı özgür bırak
Scrivo rime per la gente come me
Benim gibi insanlar için tekerlemeler yazarım
Non penso più al da farsi e vivo I miei vent’anni
Artık ne yapacağımı düşünmüyorum ve yirmi yıl yaşıyorum
E non ascolto più la gente come te
Ve artık senin gibi insanları dinlemiyorum
E penso a quando mi dicevano “Smetti!”
Ve bana “Dur!” Dedikleri zamanları düşünüyorum.
Tutti I commenti che han fatto soltanto per buttarmi giù
Bütün yorumlarım beni aşağı atmak için yaptıkları
Non so il buon senso cos’è, non so il mio posto dov’è
Anlamın ne olduğunu bilmiyorum, nerede durduğumu bilmiyorum
Ma adesso parto quindi non cercarmi più
Ama şimdi gidiyorum, artık beni aramayın


Non ho più voglia di ascoltare chi
Artık kim dinlemek istemiyorum
Parla troppo e mi chiede quale sia il mio trip
Çok fazla konuşuyor ve yolculuğumun ne olduğunu soruyor
Emis Ki-ki-Killa, il mio nome, una spiegazione
Emis Ki-ki-Killa, adım, bir açıklama
Perchè uccido chi, chi vuole mandarmi in depressione
Çünkü beni kim öldürüyor, kim beni depresyona göndermek istiyor
E so che niente dura per sempre, questo ho imparato
Ve biliyorum ki hiçbir şey sonsuza dek sürmez, bunu öğrendim
Neanche I diamanti se chi te li regala è un ladro
Onlara veren bir hırsız ise elmas bile değil.
E frà mi preoccupo quando il mio cuore dice ne uscirai
Ve ben kalbim senin dışarı çıkacağını söylediğinde endişeleniyorum
Perchè la sua voce è un oroscopo che non c’azzecca mai
Çünkü sesi asla sikik etmeyen bir burçtur
E ora non resta che incrociar le dita
Ve şimdi geriye kalan her şey parmaklarını geçmek.
Sperando di non incrociare troppi problemi nella mia vita
Hayatımda çok fazla sorunla karşılaşmamak dileğiyle
E tiro dritto senza sentimenti per adesso
Ve şu an duygu olmadan düz ateş et
Come potrei amare voi
Seni nasıl mutlu edebilirim
Che a mala pena amo me stesso
Kendimi zar zor sevdiğimi


Non voglio lavorare, libero I miei drammi
Çalışmak istemiyorum, dramalarımı özgür bırak
Scrivo rime per la gente come me
Benim gibi insanlar için tekerlemeler yazarım
Non penso più al da farsi e vivo I miei vent’anni
Artık ne yapacağımı düşünmüyorum ve yirmi yıl yaşıyorum
E non ascolto più la gente come te
Ve artık senin gibi insanları dinlemiyorum
E penso a quando mi dicevano “Smetti!”
Ve bana “Dur!” Dedikleri zamanları düşünüyorum.
Tutti I commenti che han fatto soltanto per buttarmi giù
Bütün yorumlarım beni aşağı atmak için yaptıkları
Non so il buon senso cos’è, non so il mio posto dov’è
Anlamın ne olduğunu bilmiyorum, nerede durduğumu bilmiyorum
Ma adesso parto quindi non cercarmi più
Ama şimdi gidiyorum, artık beni aramayın

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emiskilla/apatia.html