Eminem - You’re Never Over

The days are cold living without you (without you)
Günler soğuk sensiz yaşamak (sensiz)
The nights are long, I’m growing older
Geceler uzun, büyüyeceğim
I miss the days of old thinking about you (thinking about you)
Senin hakkında eski düşünme günlerini özlüyorum (seni düşünüyorum)
You may be gone but you’re never over
Sen gidebilirsin ama asla bitmezsin.


If Proof could see me now I know he’d be proud
Proof beni görebilseydi, onun gurur duyacağını biliyorum.
Somewhere in me deep down there’s something in me he found
İçimdeki bir yer derinlerde benim bulduğum bir şey var.
That made him believe in me, now no one can beat me now
Bu onu bana inandı, şimdi kimse beni yenemez
You try it’ll be them doors on Dre’s Phantom, believe me clowns
Sen Dre’nin hayaletinde kapı olacaksın, palyaçoların olduğuna inan
That means “suicide” homie, you’ll never throw me
Bu “intihar” demek, beni asla atmayacaksın
Off of this course, blow me
Bu dersin dışında, beni uçur
Bitch, I do this all for the sport only
Orospu, bunu sadece spor için yapıyorum
But I want it all
Ama hepsini istiyorum
I’m not just talking awards, homie
Sadece ödüllerle konuşmuyorum, kanka
And the balls in my court and it’s lonely
Ve mahkemdeki topları ve yalnız
On top of the world when you’re the only
Tek sen olduğun zaman dünyanın tepesinde
One with the balls in your shorts
Şortlarınızdaki topları
To leave their jaws on the floors with no remorse
Çingenelerini zeminde bırakmamak için zahmetsizce
Remember that when they get to dogging you boy, homie
Seni dogru tutmaya basladigini unutma, kanka
So ya’ll can just get to blogging about bologna,
Yani bologna hakkında blog yazabilirsin.
I’m not gonna stop, the saga continues
Durmayacağım, destan devam ediyor
No stopping the force, Obi
Obi durdurmak yok, Obi.
I’m mopping the floors with ’em
Zeminleri emziriyorum.
I keep trying to pass it
Geçmeye çalışıyorum
But they keep on dropping the torch
Ama meşaleyi bırakmaya devam ediyorlar
And it won’t be long ’til this sport is O-V-E-R
Ve bu spor OVER olacak kadar uzun olmayacak
Just Blaze and me we are knocking on doors
Sadece Blaze ve ben kapıları çalıyoruz
And no, we ain’t pumpkins on Halloween
Ve hayır, biz Cadılar Bayramı’nda balkabağı değiliz
But we’ll show up on your porch,
Ama senin verandasında görüneceğiz.
So be careful what you say
Yani ne dediğine dikkat et
There ain’t no punks over here, so follow me
Burda hiç punk yok, beni takip et
Through the fog like I’m S-N double O-P
SN çift OP gibi sis boyunca
Let me guide you through the smoke G
Dumanın içinden sana rehberlik edeyim
If only I wasn’t travelling down this road by my lonely
Yalnız bu yoldan yalnız kalmama rağmen
No one who knew me like you will ever know me
Beni tanıyan hiç kimse beni tanımayacak
I don’t think you understand how much you meant to me
Bana ne kadar istediğini anladığını sanmıyorum


The days are cold living without you (without you)
Günler soğuk sensiz yaşamak (sensiz)
The nights are long I’m growing older
Geceler uzun büyüyor yaşıyorum
I miss the days of old thinking about you (thinking about you)
Senin hakkında eski düşünme günlerini özlüyorum (seni düşünüyorum)
You may be gone but you’re never over
Sen gidebilirsin ama asla bitmezsin.


And it don’t stop oh
Ve o durmuyor
And it don’t quit oh
Ve o da bitmiyor
And it don’t stop oh
Ve o durmuyor
And it don’t quit oh
Ve o da bitmiyor
And I miss you oh
Ve seni özledim oh
I just miss you oh
Seni özledim oh
I just miss you oh
Seni özledim oh
And homie I’ll never forget you, no
Ve seni asla unutmayacağım, hayır


For you I wanna write the sickest rhyme of my life
Senin için hayatımın en acımasız kafasını yazmak istiyorum
So sick it’ll blow up the mic, it’ll put the dyna in mite
Bu yüzden hasta mikrofonu havaya uçurur, dyna’yı mite’ye koyar
Yeah it’ll make the dopest MC wanna jump off a bridge and shit himself
Evet, Dopest MC bir köprüden atlamak ve kendini bok etmek ister
Tap-dancing all over the beat, it’ll jump off the page and spit itself
Her vuruşta dans etmek, sayfadan atlamak ve tükürmek
Guess that the best thing I could do right now, Doody, for you is to rap
Sanırım şu an yapabileceğim en iyi şey, Doody, senin için rap yapmak
So I’m gonna fuck ’til I die, yeah, I’mma do it to death
Ben de öleceğim, ben de öleceğim.
And instead of mourning your death I’d rather celebrate your life
Ve ölümünü yaslamak yerine hayatını kutlamak istiyorum
Elevate to new height
Yeni yüksekliğe yükseltin
Step on the gas and accelerate, I’mma need 2 mics
Gaza bas ve ivme kazan, Ima’ya 2 mikrofon lazım
‘Cause the way that I’m feeling tonight, everything I can just do right
Çünkü bu gece hissettiğim gibi, her şeyi doğru yapabilirim
There’s nothing that I can do wrong, I’m too strong and I’m just too hyped
Yanlış yapabileceğim hiçbir şey yok, çok güçlüyüm ve sadece çok sinirliyim
Just finish the rhyme and bust it, excuse the corny metaphor
Sadece kafiyeyi bitir ve onu kır, kibirli metaforu bağışla.
But they’ll never catch up to all this energy that I’ve mustered
Ama hiç bu kadar hırpalanmış olan bu enerjiyi yakalayamayacaklar.
So God just help me out while I fight through this grieving process
Bu kederli süreç boyunca savaşırken Tanrı bana yardım etsin
Trying to process this loss is making me nauseous
Bu kaybı işlemeye çalışmak beni mide bulandırıyor
But this depression ain’t taking me hostage
Ama bu depresyon beni rehin almıyor
I’ve been patiently watching, this game pacing these hallways
Sabırla izliyorum, bu oyun bu koridorları pacing ediyor
You had faith in me always
Bana her zaman inancın vardı
Proof, you knew I’d come out of this slump rise from these ashes
Kanıt, bu küllerden bu çöküşün yükselişinden çıkacağımı biliyordun.
Come right back on they asses and go Mike Tyson on these bastards
Geri geldiler ve bu piçler üzerine Mike Tyson’a giderler.
And I’mma show ’em, blow ’em out the water, slaughter ’em, homes
Ve ben onları göster, suları üfle, katliamları, evleri
I’mma own so many belts the only place they can hit me is below ’em
Pek çok kemer sahibiyim, bana vurabilecekleri tek yer altında
Homie, I know I’m never gonna be the same without you
Homie, biliyorum sensiz asla aynı olmayacağım.
I never would’ve came in this game I’m going insane without you
Bu oyuna hiç gelmezdim sensiz deli oluyorum
Matter of fact it was just the other night
Aslında bu sadece diğer gece oldu
Had another dream about you
Senin hakkında başka bir rüya gördüm
You told me to get up, I got up, I spread my wings and I flew
Kalkmamı söyledin, kalktım, kanatlarımı yaydım ve uçtum
You gave me a reason to fight, I was on my way to see you
Bana savaşmak için bir sebep verdin, seni görmek için yoldaydım
You told me, “Nah, Doody, you’re not laying on that table I knew.”
Bana söyledin, “Hayır, Doody, bildiğim masanın üzerinde durmuyorsun.”
I was gonna make it soon as you said, “Think of Hailie,” I knew
“Hailie’yi düşün,” dediğin gibi yapacaktım.
There wasn’t no way that I was ever gonna leave them babies and Proof
Onları bebeklerden ve Kanıttan terk etmenin hiçbir yolu yoktu.
Not many are lucky enough to have a guardian angel like you
Pek çok kimse senin gibi koruyucu bir meleğe sahip olmak için yeterince şanslı değil.
Lord I’m so thankful, please don’t think that I don’t feel grateful, I do
Tanrı çok şükrediyorum, lütfen minnettar hissetmediğimi düşünmeyin, yapıyorum
Just grant me the strength that I need for one more day to get through
Sadece bana bir gün daha ihtiyacım olan gücü ver.
So, homie, this is your song, I dedicate this to you
Öyleyse, bu, senin şarkın, bunu sana adadım
I love you, Doody
Seni seviyorum Doody


The days are cold living without you (without you)
Günler soğuk sensiz yaşamak (sensiz)
The nights are long I’m growing older
Geceler uzun büyüyor yaşıyorum
I miss the days of old thinking about you (thinking about you)
Senin hakkında eski düşünme günlerini özlüyorum (seni düşünüyorum)
You may be gone but you’re never over
Sen gidebilirsin ama asla bitmezsin.


And it don’t stop oh
Ve o durmuyor
And it don’t quit oh
Ve o da bitmiyor
And it don’t stop oh
Ve o durmuyor
And it don’t quit oh
Ve o da bitmiyor
And I miss you oh
Ve seni özledim oh
I just miss you oh
Seni özledim oh
I just miss you oh
Seni özledim oh
And homie I’ll never forget you no
Ve seni bir daha asla unutmayacağım.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/youreneverover.html