Eminem - You Don’t Know

Shady
Gölgeli


[50 Cent]
[50 Cent]
Who run it?
Kim koşuyor?
You know, you acting like you don’t know
Biliyorsun, bilmediğin gibi davranıyorsun
We run it
Koşuyoruz
You know but you acting like you don’t know
Biliyorsun ama bilmediğin gibi davranıyorsun
Who run it?
Kim koşuyor?
You know, you acting like you don’t know
Biliyorsun, bilmediğin gibi davranıyorsun
We run it
Koşuyoruz
You know but you acting like you don’t know
Biliyorsun ama bilmediğin gibi davranıyorsun


You know, you acting like you don’t know
Biliyorsun, bilmediğin gibi davranıyorsun
I tear the club up for sure
Kulüpleri kesin olarak yırtıyorum.
This flow is gon’ bring mo dough
Bu akış mo hamuru getirecek
And you know but you acting like you don’t know
Ve biliyorsun ama bilmediğin gibi davranıyorsun


Now homie I say I run it (run it) cause I’m in control
Şimdi evladım koşuyorum (koş) çünkü ben kontroldayım
Hpnotic, Hennessey, a couple shots of Patron
Hpnotic, Hennessey, Patron’un birkaç fotoğrafı
I have you feeling aight, I get you high as a kite
Kendimi hissediyorsun, seni uçurtma olarak yüksek buluyorum.
Party popping shawty says she coming with me tonight
Parti haşhaş şakası bu akşam benimle geleceğini söyledi
I ain’t shoulder leaning, I ain’t snapping and popping
Omuz eğilmiyorum, yakalamam ve patlamıyorum.
Either I’m bobbin my head or I’m just standing there watching
Ya kafamı bobuyorum ya da sadece orada izliyorum.
I’m a hustler I hustle, you can tell that I’m paid
Ben koşuşturmacam bir hustler, sen ödediğimi söyleyebilirsin
And I protect what I got, I’m in the house with my blade
Ve sahip olduğum şeyi koruyorum, evimde bıçağım var.
Nigga you front you gon’ get it, OK now maybe I said it
Nigga sen önden geldin, tamam şimdi dedim
Cause I want you to triddy, yeah I be on that shitty
Çünkü seni korusun istiyorum, evet bu boktan olacağım
You should see when I’m stunting, I flash the stones to be wanting
Ne zaman bodur olduğumu görmelisin, istediğim taşları kırpıyorum.
Push the whip, see me rolling, you can tell that I’m holding
Kırbaçla, beni yuvarla, tuttuğumu söyleyebilirsin.
I’m just doing my thang, you know the Unit’s the game
Ben sadece ünümü yapıyorum, ünitenin oyununu biliyorsun.
I got my grimy Shady with me you front you’ll have to get me off your ass
Benim yüzümdeki Shady’im benimle birlikte önümde beni kıçından çıkarmalısın.
I pay the lawsuit and laugh (haha)
Dava ödüyorum ve gülüyorum (haha)
It’s not a big deal it’s nothing but some cash (let’s go)
Bu büyük bir anlaşma değil, bir şey ama biraz nakit (hadi gidelim)


[50 Cent]
[50 Cent]
Who run it?
Kim koşuyor?
You know, you acting like you don’t know
Biliyorsun, bilmediğin gibi davranıyorsun
I tear the club up for sure
Kulüpleri kesin olarak yırtıyorum.
This flow is gon’ bring mo dough
Bu akış mo hamuru getirecek
And you know but you acting like you don’t know
Ve biliyorsun ama bilmediğin gibi davranıyorsun
Who run it?
Kim koşuyor?
You know, you acting like you don’t know
Biliyorsun, bilmediğin gibi davranıyorsun
I tear the club up for sure
Kulüpleri kesin olarak yırtıyorum.
This flow is gon’ bring mo dough
Bu akış mo hamuru getirecek
And you know but you acting like you don’t know
Ve biliyorsun ama bilmediğin gibi davranıyorsun


[Eminem]
[Eminem]
When me and Fif got together to do this music
Ben ve Fif bu müziği yapmak için bir araya geldiklerinde
The more we became enveloped we just developed a fellowship through it
Zarflaştıkça, bir arkadaşlık kurduk.
It’s no pretend shit, it’s friendship, mi nemesis es su nemesis
Bu hiçbir şey yapmaz, arkadaşlık, aşkım su düşmanı
Same for him, it’s just media, see to them it’s just images
Onun için de aynı, sadece medya, onlara bakın sadece resimler
But this shit is new gimmicks, this is blood in and blood out
Ama bu bok yeni hile, bu kan ve kan
When there’s beef you just gotta know when to butt in and butt out
Sığır doğduğunda, ne zaman kıstıracağını bilmek zorundasın.
If there’s a problem we solve it, if we don’t resolve it
Eğer bir sorun varsa, biz çözmezsek çözeriz.
It usually just evolves into one big brawl and we all get involved in it
Genellikle sadece büyük bir kavgaya dönüşür ve hepimiz buna dahil oluruz.
We should all get a merit, this much beef we inherit
Hepimiz bir liyakat almalıyız, miras bıraktığımız bu sığır eti.
And wear it like a badge with honor, pass it around and share it
Ve onurlu bir rozet gibi giy, etrafından geçir ve paylaş
And let it go to whoever’s holding the most current beef on their shoulders
Ve en güncel sığırları omuzlarında tutan kişilere gidelim.
And their soldiers got their backs ’til it’s over
Ve askerleri sırtüstü bitti.
But tonight, we ain’t coming here to beef with nobody
Ama bu gece, buraya kimse ile sığır etmeyeceğiz.
We came to party, Banks, Ca$his and Mr. Ferrari
Partiye geldik, Bankalar, Ca $ ve Bay Ferrari.
So it’s Shady, Aftermizath, back in that ass, you wizzass
Bu yüzden Shady, Aftermizath, o kıçına geri dönüyorsun, sen wizzass
Come hizzon, what kinda fuzukin’ quizition is that?
Gel hizzon, ne tür fuzukin ‘sınavı bu?


[50 Cent, Eminem]
[50 Cent, Eminem]
Who run it?
Kim koşuyor?
You know, you acting like you don’t know
Biliyorsun, bilmediğin gibi davranıyorsun
I tear the club up for sure
Kulüpleri kesin olarak yırtıyorum.
This flow is gon’ bring mo dough
Bu akış mo hamuru getirecek
And you know but you acting like you don’t know
Ve biliyorsun ama bilmediğin gibi davranıyorsun
Who run it?
Kim koşuyor?
I say you know, you acting like you don’t know
Biliyorum, bilmediğin gibi davranıyorsun
I tear the club up for sure
Kulüpleri kesin olarak yırtıyorum.
This flow is gon’ bring mo dough
Bu akış mo hamuru getirecek
And you know but you acting like you don’t know
Ve biliyorsun ama bilmediğin gibi davranıyorsun


[Ca$his]
[Ca dolarını]
Pistol play ricochet, see where the victim lay
Tabanca ricochet oynamak, kurbanın nerede olduğunu görmek
Slumped over bleeding J.F.K
JFK kanaması üzerine çöktü
HK to your chest plate cave
Göğüs plakası mağara HK
I’mma ride to the death, do you rep that way?
Ben ölümüne binerim, bu şekilde rep misiniz?
Forever I’mma be a Shady 7-4 gangsta
Sonsuza kadar ben bir Shady 7-4 gangsta ol
Plus I survive everything you got in that chamber
Artı o odadaki her şeyden kurtuldum.
I thrive off of danger, jumping in all beef
Tehlikeden kurtuldum, bütün sığırlara atladım
You keep talking shit now the squad called me
Şimdi konuşmaya devam et, kadro beni aradı


[Lloyd Banks]
[Lloyd bankaları]
Enough holding back the steam, Em let off a magazine
Yeterince buharı geri alan Em, bir dergiyi bıraktı
Dappadon Cappa queen mixed in with Ca$his creams
Dappadon Cappa kraliçesi Ca’nın kremleriyle karıştırdı.
Started off with half a dream, developed into what you see
Gördüğünüz şeylere göre yarım rüya ile başladı
Telling ain’t my cup of tea, can’t tell I’m a fucking G
Çay bardağımı söylemiyorum, bir G olduğumu söyleyemem.
I’m on automatic when I’m at it, start static
Ben olduğumda otomatik olarak çalışıyorum, statik başla
And you splattered, shit shattered, I’m a walking bitch magnet
Ve sen sıçradın, bok paramparça, ben bir yürüyüş orospu mıknatısıyım
Spit it how I live it, live it all the way to the limit
Onu nasıl tükettiğimi tükür, sınırı sonuna kadar yaşa
And I’m always on my pivot for my digits, you dig it?
Ve her zaman basamaklarım için pivotumdayım, kazıyorsun?


[50 Cent]
[50 Cent]
Who run it?
Kim koşuyor?
You know, you acting like you don’t know
Biliyorsun, bilmediğin gibi davranıyorsun
I tear the club up for sure
Kulüpleri kesin olarak yırtıyorum.
This flow is gon’ bring mo dough
Bu akış mo hamuru getirecek
And you know but you acting like you don’t know
Ve biliyorsun ama bilmediğin gibi davranıyorsun
Who run it?
Kim koşuyor?
You know, you acting like you don’t know
Biliyorsun, bilmediğin gibi davranıyorsun
I tear the club up for sure
Kulüpleri kesin olarak yırtıyorum.
This flow is gon’ bring mo dough
Bu akış mo hamuru getirecek
And you know but you acting like you don’t know
Ve biliyorsun ama bilmediğin gibi davranıyorsun
Who run it?
Kim koşuyor?


[Tony Yayo]
[Tony Yayo]
You know who this is
Bunun kim olduğunu biliyorsun.
Shady, G-Unit, Aftermath
Shady, G-Unit, Sonrası
Lloyd Banks, Ca$his, Marshall Mathers, Ferrari F-50
Lloyd Banks, Ca $, Marshall Mathers, Ferrari F-50
It’s a movement, you can’t stop it
Bu bir hareket, onu durduramazsın
Talk of New York, Tony Yayo
New York’un konuşması, Tony Yayo

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/youdontknow.html