Eminem - Welcome 2 Detroit

[Eminem talking]
[Eminem konuşuyor]
Yeah yeah
Evet evet
Tricky
hileli
Let’s show ’em some love
Hadi biraz sevgi gösterelim
Welcome to Detroit
Detroit’e hoşgeldiniz


[Chorus – Eminem]
[Koro – Eminem]
Where’s my gangstas and all my thugs
Çetelerim ve tüm haydutlarım nerede?
Throw them hands up and show some love
Onları eller yukarı ve biraz sevgi göster
And I Welcome you to Detroit City
Ve ben Detroit şehrine hoşgeldiniz.
I said Welcome to Detroit City
Detroit şehrine hoşgeldin dedim.
Every place, everywhere we go
Her yer, gittiğimiz her yer
Man we deep everywhere we roll
Biz her yerde yuvarlandığımız adam
Ask around and they all know Tricky
Etrafa sor ve hepsi Tricky’yi biliyor
That’s what’s good man they all say Tricky
Hepsi iyi olan adam Tricky


[Verse 1 – Eminem]
[Ayet 1 – Eminem]
Click click boom, just as soon as we hit the room
Odaya girer girmez tıkla, tıkla bomu tıklayın
You can hear ’em holla Goon Squad in this bitch
Bu kaltakta Holla Goon Squad’ı duyabiliyorsun.
Let me hear you holla Goon Squad in this bitch
Bu kaltakta seni Goa Squad’ı duymama izin ver
Let me hear you holla Runyon Ave. in this bitch
Seni Runon Ave. bu orospuda
So who am I gonna call on when I ain’t got them boys with me
O zaman benimle çocuk sahibi olmadığım zamanlarda kimi arayacağım?
And the situation gets a little sticky
Ve durum biraz yapışkan oluyor
I’ma dial 911 like a motherfuckin’ punk, fuck that, bla bla
911’i bir piç kurusu gibi çevireceğim, lanet olsun, bla bla
I’ma call that rude boy from Detroit, Trick Trick
Detroit’teki şu kaba çocuğu ararım, Trick Trick
Quick come pick me up, bring them guns
Çabuk gel beni, silahlarını getir
Come to the club, meet me out front
Klübe gel, benimle buluş
There’s some chump up in this bitch
Bu orospuda bir parça var.
Poppin’ some junk cause he’s drunk
Popunk ‘biraz gereksiz çünkü sarhoş
And we may have to fuck his ass up
Ve kıçını becermek zorunda kalabiliriz.
Cause uh, somethin’ smells a lil’ fishy
Çünkü, bir şey bir lil ‘balık kokuyor
And I don’t like the way his boys keep lookin’ at me
Ve erkeklerinin bana bakma şeklini beğenmedim
So homie come get me, Chedda boys what up though I see you
Öyleyse gel beni al, Chedda çocukları n’aber seni görsem de
Rock Bottom, yeah I see you, all my Detroit people
Rock Bottom, evet seni gördüm, tüm Detroit’liler
Where you at man, let me see them hands in the sky
Nerelisin, gökyüzüne ellerini görmeme izin ver
Detroit motherfuckers ’till we die
Detroit orospu çocukları ölünceye kadar


[Chorus – Eminem]
[Koro – Eminem]
Where’s my gangstas and all my thugs
Çetelerim ve tüm haydutlarım nerede?
Throw them hands up and show some love
Onları eller yukarı ve biraz sevgi göster
And I Welcome you to Detroit City
Ve ben Detroit şehrine hoşgeldiniz.
I said Welcome to Detroit City
Detroit şehrine hoşgeldin dedim.
Every place, everywhere we go
Her yer, gittiğimiz her yer
Man we deep everywhere we roll
Biz her yerde yuvarlandığımız adam
Ask around and they all know Tricky
Etrafa sor ve hepsi Tricky’yi biliyor
That’s what’s good man they all say Tricky
Hepsi iyi olan adam Tricky


[Verse 2 – Trick Trick]
[Verse 2 – Trick Trick]
Homie it’s been a long time comin’ and I’m straight with that
Homie uzun bir zaman oldu ve ben de dürüstüm.
Marshall call me the fifty ?? and laced the track
Marshall bana 50 mi diyor? ve yolu bağladı
This the beat, you hear it bangin’, he produced it himself
Bu vuruş, onu duyuyorsun, kendini üretti.
My bad, almost forgot to introduce myself
Kötü, neredeyse kendimi tanıtmayı unuttum
My name is Trick Trick, head of the Goon Squad
Benim adım Trick Trick, Goon Kadro Başkanı
And gangsta been bangin’ the underground since ’95, we’re bangin’
Ve gangster ’95’den beri yeraltına çarpıyor, biz patlıyoruz ‘
Elected to be the villain and certified a menace
Kötü adam seçilmiş ve tehdit edilmiş
Holdin’ it down since I paroled up outta prison
Hapishaneden ayrıldığımdan beri hapis
You heard about me, you just didn’t know it was me
Beni duydun, benim olduğunu bilmiyordun
All the treacherous, evil deeds of the D you never see
Hiç görmediğin D’nin hain, kötü işleri
Pickin’ that kid up in the game, I just wasn’t chasin’ the fame
Bu oyunda oynayan çocuk, ben sadece şöhret değildi şöhret
I been chasin’ the paper product and givin’ lames the pain
Ben kağıt ürününü andıran lamineleri acı çekiyorum
Accusations of violence you know you done heard of that
Şunu duyduğunu bildiğin şiddet suçlamaları
A quarter of a million dollars for beatin’ a murder rap
Bir cinayet rapini dövmek için bir milyon dolar
And my boy holdin’ me up, Shady done put it out
Ve oğlum beni tuttu, Shady bitti
Trick Trick and Eminem, Detroit back in the house
Trick Trick ve Eminem, Detroit eve geri döndü


[Chorus – Eminem]
[Koro – Eminem]


[Verse 3 – Trick Trick]
[Ayet 3 – Trick Trick]
Ayo Em, you ever need one of these weapons come get it
Ayo Em, bu silahlardan birine ihtiyacın var.
From now on every beef that you get in, homie I’m in it
Şu andan itibaren girdiğiniz her sığırda, içerdeyim.
I been ridin’ for this city, whether wrong or right
Bu şehir için yanlış ya da yanlış olmaktan bıktım.
I been whippin’ on motherfuckers for the longest time
Ben en uzun zamandan beri orospu çocukları üzerinde çalışıyorum.
So it’s evident, it’s time for Trick to get it fast
Öyle görünüyor ki, Trick’in hızlı olması zamanı geldi.
The public, see they appreciate my criminal past
Halk, suçlu geçmişimi takdir ediyorlar.
Authorities tried to stop me but they couldn’t keep up
Yetkililer beni durdurmaya çalıştı ama ayak uyduramadılar
Got a fan-base that’s bigger then an average star
Daha sonra bir ortalama yıldızdan daha büyük bir hayran kitlesi var
I’m satisfied with it bein’ my time to shine
Ben parlamak için zamanımdan memnunum
And I freak from the precinct for violent crimes
Ve şiddetli suçlar için bölgeden çıldırdım
I ain’t sayin’ the shit that I’m sayin’ so girls can fear me
Ben söylüyorum bok demiyorum, bu yüzden kızlar beni korkutabilir
Only speakin’ on what I know so the world can hear me
Sadece bildiğim kadarıyla beni dünyayı duyabiliyor
So peace to Jimmy and Dre for signin’ my nigga
Jimmy ve Dre’ya, zenci kimliğimi imzalaması için
He reached back to Detroit and grabbed a winner
Detroit’e geri döndü ve bir kazanan yakaladı
So the gangstas and thugs, we embrace with love
Yani gangsterler ve haydutlar, sevgiyle kucaklaşıyoruz
And beat the hell outta anybody that fuck with us
Ve bizimle lanet olası herkesi cehenneme yenin


[Chorus – Eminem]
[Koro – Eminem]


[Outro]
[Diğer]
Yeah, Trick Trick
Evet, Trick Trick
Eminem, Wonder Boy, Shady
Eminem, Harika Çocuk, Shady
It’s goin’ down baby
Aşağı gidiyor bebeğim
Ayo Em, I got you back my nigga
Ayo Em, seni zenci topladım.
Damn right I said my nigga
Lanet olsun, zenci dedim
That’s my nigga
Bu benim zenci
Tricky
hileli

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/welcome2detroit.html