Eminem - We As Americans

[intro]
[Giriş]
[laughing]
[Gülme]
ay yo 50
50 yaşında
what i tell you
sana ne söylüyorum
we aint even have to say shit
bok dememiz bile gerekmiyor
they did it
Onlar yaptı
[laughing]
[Gülme]


[chorus]
[Koro]
monkey see monkey do
maymun maymunu gör
dont ever make the first move
ilk hamleyi yapma
just let em’ come to you
sadece sana geleyim
cause they always gunna see and do what the other one do
Çünkü her zaman bir diğerini görür ve yaparlar.
so let em’ come to you
öyleyse sana gelsene
the rest of us follow suit
geri kalanımız uygun
monkey see monkey do
maymun maymunu gör
tweedle-de-tweedle-dum
tweedle-de-tweedle-dum
if they really want it bad enough well then they gunna come
eğer onlar gerçekten yeterince iyi istiyorlarsa o zaman silahlar gelirler
now here they come as we expected now we just set em’ up
şimdi burada beklediğimiz gibi geliyorlar şimdi em up
check-mate motherfucker
eşek şakası
games over
oyunlar bitti
we won
Biz kazandık
tweedle-de-tweedle-dum
tweedle-de-tweedle-dum


[body]
[vücut]
it doesnt take much
çok fazla almıyor
for me to raise such a stink up
benim için böyle bir koku yükseltmek
when motherfuckers hate your guts
orospu çocukları bağırsaklarından nefret ettiğinde
you aint even gotta say much
sen çok şey söylememelisin
for me to put a pen to a blank sheet of papers
benim için boş bir kağıda kalem koymak
like smearing blood stains with a paint brush
Boya fırça ile kan lekeleri gibi
i cant explain what it is my brain does
beynimin ne yaptığını anlatamam
but however it works its insane
ama yine de onun deli çalışıyor
its plain nutz
onun düz nutz
and it aint just my brain thas dangerous
ve sadece beynim tehlikeli değil
its a whole combination of things
onun bir şeylerin bir arada
it takes nutz
nutz alır
and im not affriad to raise the stakes up
ve hisleri yükseltmek için affedemiyorum
i got a million bucks in the banks and 8 trucks
bankalarda ve 8 kamyonda bir milyon dolar var
for anybody who gets on the track and spanks us
yoldan geçen ve bizi kıstıran herkes için
im patiently waiting for the day
sabırla gün bekliyorum
im anxious
endişeliyim
to see the look on ya fake mugs
Sahte kupalara bakmak için
when you thugs go bankrupt
seni öldürürken iflas ettiğinde
ya drunk
ya sarhoş
ya aint tough
ya zor değil
whatever you drank musta just turned ya into some gangstas
musta içtiğin her ne ise, sadece bazı çetelere dönüştü
this is me talking motherfucker
bu ben lanet herif konuşuyor
this aint drugs
Bu ilaçları
you wanna pop, shit wake-up, then make-up
pop yapmak istiyorsun uyandırma, sonra makyaj
FUCK THAT
ŞİMDİ
its too late chump now face up
şimdi çok geç zıvana karşı karşıya
i pray for the day that someone who spits with the calliber that nas and jay does
Baba ve benimle yaptığı gibi calliber ile tüküren biri için dua ediyorum.
opens up his jaw to say something or rattle my name off
bir şey söylemek için çenesini açar ya da ismimi çıngırak
or rattle the first thing from the top of his brain off
ya da beyninin üstünden ilk şeyi çıngırak
so i can blow the fuckin dust off of this chainsaw
bu yüzden bu testere tozunu boşaltabilir
and give him the surgery that he came for
ve ona geldiği ameliyatı ver
till i pull the paint off
boyayı çekene kadar
i never been shot
hiç vurulmamıştım
but i think me and 50 musta been cut from the same cloth
ama sanırım ben ve 50 musta aynı kumaştan kesildi
cause ive always came off
çünkü her zaman çıkmış
like ja’s chain
ja’nın zinciri gibi
when they try to rush him and lost
acele etmeye çalıştıklarında ve kaybettiklerinde
and came back and gave him a watch in exchange for it
ve geri geldi ve ona karşılığında bir saat verdi
i dont stop
durma
the only thing i wait for
beklediğim tek şey
is day that i dont gotta report to probate court
günah mahkemesine rapor vermem gereken gün
cause ima give ya all the reason to hate more
ima neden daha çok nefret etmek için tüm sebep
cause ive been holding my tounge till i got a sprained jaw
burkulma çenesi olana kadar devam etmeme sebep oldu
alot of rappers on my list that just aint ja
listemdeki rapçiler sadece aint ja
and ima read that motherfucker off from april
ve ima orospu çocuğu nisandan okudu
you pussies think i went soft since 8 mile
pussies ben 8 mil bu yana yumuşak gittiğimi düşünüyorum
when i come back ill be shootin more than just paint balls
geri döndüğümde sadece boya topları olmaktan daha fazla ateş edeceğim
trust me
güven Bana


[chorus]
[Koro]
monkey see monkey do
maymun maymunu gör
dont ever make the first move
ilk hamleyi yapma
just let em’ come to you
sadece sana geleyim
cause they always gunna see and do what the other one do
Çünkü her zaman bir diğerini görür ve yaparlar.
so let em’ come to you
öyleyse sana gelsene
the rest of us follow suit
geri kalanımız uygun
monkey see monkey do
maymun maymunu gör
tweedle-de-tweedle-dum
tweedle-de-tweedle-dum
if they really want it bad enough well then they gunna come
eğer onlar gerçekten yeterince iyi istiyorlarsa o zaman silahlar gelirler
now here they come as we expected now we just set em’ up
şimdi burada beklediğimiz gibi geliyorlar şimdi em up
check-mate motherfucker
eşek şakası
games over
oyunlar bitti
we won
Biz kazandık
tweedle-de-tweedle-dum
tweedle-de-tweedle-dum


[outro]
[Diğer]
fuckin dummies
lanet aptallar
this aint chess
bu aint satranç
ya playin motherfuckin checkers
sen piç kurusu
this shit is all day man its too easy
bu bok bütün gün adam çok kolay
we playin chess you playin checkers
satranç oynarız.
you bout to get ya motherfuckin asses jumped
Seni lanet olası eşeklerin atlatması için
fucking punks
lanet olası serseriler
and by the way
ve bu arada
we aint just talking to one person
sadece bir kişiyle konuşmuyoruz
we talking to every-motherfucking-body who wants to bring it cause we bringin it to anybody who wants to bring it
Onu getirmek isteyen herkese emir veren bir bedenle konuşuyoruz, onu getirmek isteyen herkese getiriyoruz.
so bring it
öyleyse getir
dot pick up the ball if you dot wanna pay man
Eğer erkek ödemek istiyorum nokta eğer top pick up topu
its all fucked up now
hepsi şimdi berbat
the fuck im spose to do now?
lanet olası im yapmak mı?
huh?
ha?
the fuck im spose to do?
lanet olası mıyım?
haha
ha ha
yo, we out
sen çıktık

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/monkeyseemonkeydo.html