Eminem - Venom (Music From The Motion Picture)

I got a song filled with shit for the strong-willed
Güçlü iradesiyle dolu bir şarkım var.
When the world gives you a raw deal
Dünya sana ham bir anlaşma verdiğinde
Sets you off ’til you scream, “Piss off! Screw you!”
Çığlık attığın zaman seni uyandırır, “Piss off! Screw you!”
When it talks to you like you don’t belong
Sana ait olmadığında seninle konuştuğunda
Or tells you you’re in the wrong field
Ya da yanlış alanda olduğunuzu söyler
When something’s in your mitochondrial
Mitokondriyalinizde bir şey olduğunda
‘Cause it latched on to you, like—
Çünkü sana bağlıydı.


Knock knock, let the devil in
Tık tık, şeytanı içeri al
Manevolent as I’ve ever been, head is spinnin’
Daha önce olduğum gibi, başım dönüyor.
This medicine’s screamin’, “L-L-L-Let us in!”
Bu ilacın çığlığı, “Bizi içeri al!”
L-L-Like like a salad bowl, Edgar Allan Poe
LL-salata kasesi gibi, Edgar Allan Poe
Bedridden, shoulda been dead a long time ago
Bedridden, shoulda uzun zaman önce öldü
Liquid Tylenol, gelatins, think my skeleton’s meltin’
Sıvı Tylenol, jelatinler, benim iskeletimin eriyiğini düşünüyorum.
Wicked, I get all high when I think I’ve smelled the scent
Kötü kokulu, kokuyu kokladığımı düşündüğümde çok yüksekim.
Of elephant manure—hell, I meant Kahlúa
Fil gübresinden — cehennem, Kahlúa’yı kastettim
Screw it, to hell with it, I went through hell with accelerants
Onunla cehenneme dön, hızlandırıcılarla cehenneme gittim.
And blew up my-my-myself again
Ve yine kendimi havaya uçurdu
Volkswagen, tailspin, bucket matches my pale skin
Volkswagen, tailspin, kova soluk tenimle eşleşiyor
Mayo and went from Hellmann’s and being rail thin
Mayo ve Hellmann’dan çıkıp raylı olmak
Filet-o-Fish, Scribble Jam, Rap Olympics ’97 Freaknik
Filet-o-Balık, Karalama Jam, Rap Olimpiyatları ’97 Freaknik
How can I be down? Me and Bizarre in Florida
Nasıl aşağı inebilirim? Ben ve Florida’da Bizarre
Proof’s room slept on the floor of the motel then
Kanıt odası odanın arkasında uyuyordu.
Dr. Dre said “hell yeah!”
Dre “cehennem evet!” Dedi.
And I got his stamp like a postcard, word to Mel-Man
Ve kartını bir kartpostal gibi duydum, Mel-Man’a
And I know they’re gonna hate
Ve biliyorum ki nefret edecekler
But I don’t care, I barely can wait
Ama umrumda değil, ama bekleyebilirim
To hit them with the snare and the bass
Onları tuzağa ve basa vurmak için
Square in the face, this fuckin’ world better prepare to get laced
Yüzünde kare, bu lanet olası dünya daha iyi bağcıklı olsun
Because they’re gonna taste my—
Çünkü onlar benim tadıracaklar –


Venom, (I got that) adrenaline momentum
Venom, (anladım) adrenalin momentumu
And I’m not knowin’ when I’m
Ve ben bittiğimde bilmiyorum
Ever gonna slow up and I’m
Hiç yavaşlayacak ve ben
Ready to snap any moment I’m
Her anı karıştırmaya hazırım
Thinkin’ it’s time to go get ’em
‘Sizi almanın zamanı geldi’
They ain’t gonna know what hit ’em
Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler.
(W-W-When they get bit with the—)
(WW-Onlar ile biraz olsun -)
Venom, (I got that) adrenaline momentum
Venom, (anladım) adrenalin momentumu
And I’m not knowin’ when I’m
Ve ben bittiğimde bilmiyorum
Ever gonna slow up and I’m
Hiç yavaşlayacak ve ben
Ready to snap any moment I’m
Her anı karıştırmaya hazırım
Thinkin’ it’s time to go get ’em
‘Sizi almanın zamanı geldi’
They ain’t gonna know what hit ’em
Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler.
(W-W-When they get bit with the—)
(WW-Onlar ile biraz olsun -)


I said knock knock, let the devil in
Tık tık tık, şeytanı içeri al
Shotgun p-p-pellets in the felt pen
Keçeli kalemle av tüfeği pellet
Cocked, fuck around and catch a hot one
Cocked, sikiş ve ateşli bir yakala
It-it’s evident I’m not done
-Bunu yapamadığım belli
V-Venomous, the thoughts spun
V-Zehirli, düşünceler bükülmüş
Like a web and you just caught in ’em
Bir web gibi ve sen de onları yakaladın
Held against your will like a hubcap or mud flap
Senin iradesine karşı bir kaput veya çamur flebi gibi tutuldu
Beat strangler attack
Strangler saldırısını yendi
So this ain’t gonna feel like a love tap
Yani bu bir aşk musluğu gibi hissetmeyecek
Eat painkiller pills, fuck up the track
Ağrı kesici yiyin hapları, parça lanet olsun
Like, what’s her name’s at the wheel? Danica Patrick
Mesela, adı tekerlekte ne? Danica Patrick
Threw the car into reverse at the Indy, a nut crashin’
Indy’de arabayı ters çevirdi.
Into ya, the back of it just mangled steel
İçinde, sadece arkasındaki çelik
My Mustang and the Jeep Wrangler grill
Mustang’im ve Jeep Wrangler ızgarası
With the front smashed, much as my rear fender, assassin
Önden çarptı, arka çamurluğum gibi, suikastçı
Slim be a combination of an actual kamikaze and Gandhi (Gandhi)
İnce bir kamikaze ve Gandhi (Gandhi) bir arada olabilir
Translation, I will probably kill us both
Tercüme, muhtemelen ikimizi de öldüreceğim.
When I end up back in India
Hindistan’a döndüğümde
You ain’t gonna be able to tell what the fuck’s happenin’ to you
Ne halt edeceğini sana söyleyemeyeceksiniz.
When you’re bit with the—
Bununla bittiğinde –


Venom, adrenaline momentum
Venom, adrenalin momentumu
And I’m not knowin’ when I’m
Ve ben bittiğimde bilmiyorum
Ever gonna slow up and I’m
Hiç yavaşlayacak ve ben
Ready to snap any moment I’m
Her anı karıştırmaya hazırım
Thinkin’ it’s time to go get ’em
‘Sizi almanın zamanı geldi’
They ain’t gonna know what hit ’em
Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler.
(W-W-When they get bit with the—)
(WW-Onlar ile biraz olsun -)
Venom, (I got that) adrenaline momentum
Venom, (anladım) adrenalin momentumu
And I’m not knowin’ when I’m
Ve ben bittiğimde bilmiyorum
Ever gonna slow up and I’m
Hiç yavaşlayacak ve ben
Ready to snap any moment I’m
Her anı karıştırmaya hazırım
Thinkin’ it’s time to go get ’em
‘Sizi almanın zamanı geldi’
They ain’t gonna know what hit ’em
Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler.
(W-W-When they get bit with the—)
(WW-Onlar ile biraz olsun -)


I said knock knock, let the devil in
Tık tık tık, şeytanı içeri al
Alien, E-E-Elliott phone home
Alien, EE-Elliott telefon rehberi
Ain’t no telling when this chokehold
Bu işin ne zaman olduğunu söyleme
On this game will end, I’m loco
Bu oyunda bitecek, ben loco
Became a Symbiote, so
Symbiote oldu, yani
My fangs are in your throat, ho
Dişlerim senin boğazında
You’re snake-bitten with my—venom
Sen benim zehirli yılanla ısırılmışsın
With the ballpoint pen I’m
Tükenmez kalemle ben
Gun cocked, bump stock, double-aught, buckshot
Tabanca eğdi, yumru hisse senedi, çift açık, buckshot
Tire thumper, a garrote, tie a couple knots
Lastik teli, bir garnizon, bir çift deniz mili bağla.
Fired up and caught fire, juggernaut
Ateş ve ateş yaktı, juggernaut
Punk rock, bitch, it’s goin’ down like Yung Joc
Punk Rock, kaltak, Yung Joc gibi gidiyor.
‘Cause the Doc put me on like sunblock
Çünkü Doc beni güneş kremi gibi taktı
Why the fuck not, you only get one shot
Neden olmasın, sadece tek bir şansın var
Ate shit ’til I can’t taste it
Yemek yediğim zaman tadamam
Chased it with straight liquor
Düz likörle kovaladı
Then paint thinner, then drank ’til I faint
Sonra tinerle tüttürün, sonra da bayıldım.
And awake with a headache
Ve baş ağrısıyla uyanık
And I take anything in rectangular shape
Ve ben dikdörtgen şeklinde bir şey alıyorum
Then I wait to face the demons I’m bonded to
Sonra bağlı olduğum şeytanlarla yüzleşmek için bekliyorum.
‘Cause they’re chasin’ me but I’m part of you
Çünkü onlar beni kovalıyorlar ama ben senin bir parçanım
So escapin’ me is impossible
Bu yüzden kaçmak imkansız
I latch onto you like a—parasite
Sana bir parazit gibi mandalladım.
And I probably ruined your parents’ life
Ve muhtemelen ailenizin hayatını mahvederim.
And your childhood too
Ve senin de çocukluğun
‘Cause if I’m the music that y’all grew up on
Çünkü ben senin üzerinde büyüdüğün müzik olsam
I’m responsible for you retarded fools
Gecikmiş aptallar için sorumluyum
I’m the super villain Dad and Mom was losin’ their marbles to
Babam süper canavarım ve annem onların mermilerini kaybetti.
You marvel that? Eddie Brock is you
Buna harikasın mı? Eddie Brock sensin
And I’m the suit, so call me—
Ve ben takım elbise, o yüzden beni ara.


Venom, (I got that) adrenaline momentum
Venom, (anladım) adrenalin momentumu
And I’m not knowin’ when I’m
Ve ben bittiğimde bilmiyorum
Ever gonna slow up and I’m
Hiç yavaşlayacak ve ben
Ready to snap any moment I’m
Her anı karıştırmaya hazırım
Thinkin’ it’s time to go get ’em
‘Sizi almanın zamanı geldi’
They ain’t gonna know what hit ’em
Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler.
(W-W-When they get bit with the—)
(WW-Onlar ile biraz olsun -)
Venom, (I got that) adrenaline momentum
Venom, (anladım) adrenalin momentumu
And I’m not knowin’ when I’m
Ve ben bittiğimde bilmiyorum
Ever gonna slow up and I’m
Hiç yavaşlayacak ve ben
Ready to snap any moment I’m
Her anı karıştırmaya hazırım
Thinkin’ it’s time to go get ’em
‘Sizi almanın zamanı geldi’
They ain’t gonna know what hit ’em
Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler.
(W-W-When they get bit with the—)
(WW-Onlar ile biraz olsun -)

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/venommusicfromthemotionpicture.html