Eminem - Trapped

[Intro-EMINEM]
[Giriş-EMINEM]
Big Proof, rest in peace dudey, we love you,
Büyük Kanıt, huzur içinde dinlen, seni seviyoruz,
We just wanna keep making you proud, heh…
Sadece seni gururlandırmaya devam etmek istiyoruz, heh …


[PROOF]
[KANIT]
My life is trapped in these lines,
Hayatım bu hatlara hapsolmuş
Thats why I’m packing these nines,
Bu yüzden bu dokuzları ambalajlıyorum.
I got a rap i ain’t diein’,
Bir rap var, ben ölmeyeceğim.
Thats in the back of my mind,
Bu benim aklımın arkasında,
Got a strap made of iron,
Demirden yapılmış bir kayış var.
Cant relax on this grind,
Bu eziyette rahatlayın,
Bending over backwards for these slackers
Bu gevşekler için geriye doğru eğilme
Til I’m snapping my spine,
Til Omurgalarımı yakaladım.
Natural high…i gotta focus,
Doğal yüksek … odaklanmalıyım
On these bogus pochers,
Bu sahte poşetlerde,
Looking over my shoulder,
Omzuma bakıyorum,
Proof get it poppin like show’d a hold up,
İspat bekle,


[EMINEM]
[EMİNEM]
WE NOTHING BUT SOLDIERS!!!
BİZ AMA SOLDIERS DEĞİL!
[PROOF]
[KANIT]
SLOW UP!
YUKARIDA!
[EMINEM]
[EMİNEM]
THIS GUN IS LOADED!!!
BU GUN YÜKLENİYOR!
[PROOF]
[KANIT]
ROLL UP!
ROLL UP!
[EMINEM]
[EMİNEM]
THEY BEEF ‘N WE LEAVING ‘EM COKED UP!!!
ŞİMDİ KADAR YAŞIYORUZ!


[PROOF]
[KANIT]
If Em say it i spray it,
Eğer Em deyince,
If he will it i kill it,
Eğer yaparsa onu öldürürüm.
We kilpatrick ‘n ill it,
Biz kilpatrick’iz.
Yo Detroit, know i can feel it,
Yo Detroit, bunu hissedebileceğimi biliyorum.
Will at this gun on my waiste-line,
Waiste hattımdaki bu silahta olacak mı?
At war we don’t waste time,
Savaşta zaman kaybetmeziz,
Blow up magic cant take a punch,
Havaya uçurmak bir yumruk alamaz
And fifty can take 9, (BLAOW!!),
Ve elli, 9 alabilir (BLAOW !!),
We got schoolcraft here at the seven-eight and dexter,
Burada yedi-sekizlik okulda el becerisi var.
I’m up ‘n holla spending dollars ain’t feeling no pressure,
Yukarıdayım, holla harcama dolar, baskı hissetmiyor.
Yes suh’, ya texta’ is bitch…
Evet suh ‘ya texta’ kaltak …
Bet’chya ya flinch when proof shoot up they crew
Bet’chya ya prova vurduğunda flinch onlar ekip
And wet ya whole clique…
Ve ıslak ya da bütün klik …

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/trapped.html