Eminem - Tonight

[Women Singing:]
[Kadınlar Şan:]
Tonight, Tonight, Tonight, Tonight, Tonight
Bu gece, bu gece, bu gece, bu gece, bu gece


[Verse 1:]
[Ayet 1:]
I’m getting mad love, I’m snuggling hugs
Kızgınlaşıyorum, sarılmalar yapıyorum
Druggling thugs, smuggling drugs, juggling jobs, guzzling jugs
Mücadele haydutlar, kaçakçılık ilaçları, hokkabazlık işleri, şaşkın sürahiler
So here’s a toast to federal checks
İşte federal çeklere bir kadeh kaldı
Hetero sex, unaffordable medical debts, huh
Hetero cinsellik, uygun olmayan tıbbi borçlar, huh
We travel in packs and ravel in facts and gravel in cracks
Paketler halinde dolaşırız ve gerçekler içinde dolaşırız ve çatlaklara çakılırız.
To find babbling Max, gaffling tracks
Babbling Max’i bulmak için
I grapple an axe for them baffling acts
Onlar için bir balta çektiriyorum.
The mysterious stab in the backs who dabble in wax
Mumda dolaşan arkadaki gizemli bıçak
Still in my yard when I sculpted the culprit
Hâlâ suçluyu süslediğimde bahçemde
The tall shit that will end up with his skull split
Kafatası bölünmesiyle sonuçlanacak uzun bok
Then I buried the hatchet, I carried on my back
Sonra baltayı gömdüm, sırtımda taşıdım
Butterfingers is here and it’s necessary to scratch it
Butterfingers burada ve onu çizmek gerekiyor
Baby all I wanna do is swallow one and two
Tek istediğim bebek bir ve iki yutmak.
Smoke a little bit and follow one of you
Biraz iç ve bir tanesini takip et
Back home when the party ends
Parti bittiğinde eve dön
So tonight I’m dropping naughty hints
Yani bu gece yaramaz ipuçları bırakıyorum
To the finest women in the audience
Seyircilerdeki en iyi kadınlara


[Chorus:]
[Koro:]
[Women Singing:]
[Kadınlar Şan:]
Tonight, Tonight, Tonight, Tonight, Tonight (blends in with lyrics)
Bu gece, Bu gece, Bu gece, Bu gece, Bu gece (şarkı sözleriyle karışıyor)


[Eminem:]
[Eminem:]
Cause we came here to do this tonight
Çünkü bu gece buraya gelmeye geldik
We don’t wanna fight, we don’t want no one feeling uptight
Savaşmak istemiyoruz, hiç kimsenin uyanık hissetmesini istemiyoruz
Cause we came here to do this tonight
Çünkü bu gece buraya gelmeye geldik
Till the morning light hope that everyone’s feeling alright
Sabah ışığına kadar herkesin iyi hissettiğini umuyorum.
Cause we came here to do this tonight
Çünkü bu gece buraya gelmeye geldik
We don’t wanna fight, we don’t want no one feeling uptight
Savaşmak istemiyoruz, hiç kimsenin uyanık hissetmesini istemiyoruz
Cause we came here to do this tonight
Çünkü bu gece buraya gelmeye geldik
Till the morning light hope that everyone’s feeling alright
Sabah ışığına kadar herkesin iyi hissettiğini umuyorum.


[Verse 2:]
[Verse 2:]
Ayo, biters are like tarantulas, vandealous
Ayo, ısırıklar tarantula gibidir, vandealous
Living as scandalous as a television evangelist
Televizyon evanjisti olarak skandal olarak yaşamak
But I can handle this, I’m the rhyme biter crime fighter
Ama bunu halledebilirim, kafiye biter suç savaşçısıyım
Caped crusader, taking care of undeserving lime lighters
Suçlu kireç çakmaklara dikkat ederek caped crusader
I think a living never meant for me
Bence bir yaşam benim için hiç bir anlama gelmedi.
Experimentally I found a way to spread interamentally
Deneysel olarak interamen yayılmanın bir yolunu buldum
When I stumbled upon this resolution
Bu karara vardığımda
By using a special fusion of chemical solution for this resolution
Bu çözünürlük için özel bir kimyasal çözelti füzyonu kullanarak
You couldn’t see me with binoculars
Beni dürbünle göremiyordun
I armed like an octopus
Bir ahtapot gibi silahlandım
Step on stage and you get socked and pushed
Sahnede adım atın ve sen itin ve ittirin
Talking that junk like you went black, guarded your back
Senin gibi siyah bir şeyden bahsetmişken, sırtını korudu.
Come battle me and you get smacked as hard as you act
Haydi savaş ve sen de senin kadar sertçe şapırdın.
When I rap I represent it and will never referee in it
Raporum olduğunda, onu temsil ediyorum ve asla hakemlik yapmam.
Every minute so when I win it you never resent it
Her dakika, onu kazandığımda asla kızmazsın
I’m forever demented, come up with funk, I’ll never be scented
Sonsuza kadar çıldırdım, funk ile geliyorum, asla kokulu olamayacağım
You got the point when I cleverly said it
Zekice söylediğimde bir noktaya geldin.


[Chorus:]
[Koro:]
[Women Singing:]
[Kadınlar Şan:]
Tonight, Tonight, Tonight, Tonight, Tonight (blends in with lyrics)
Bu gece, Bu gece, Bu gece, Bu gece, Bu gece (şarkı sözleriyle karışıyor)


[Eminem:]
[Eminem:]
Cause we came here to do this tonight
Çünkü bu gece buraya gelmeye geldik
We don’t wanna fight, we don’t want no one feeling uptight
Savaşmak istemiyoruz, hiç kimsenin uyanık hissetmesini istemiyoruz
Cause we came here to do this tonight
Çünkü bu gece buraya gelmeye geldik
Till the morning light hope that everyone’s feeling alright
Sabah ışığına kadar herkesin iyi hissettiğini umuyorum.
Cause we came here to do this tonight
Çünkü bu gece buraya gelmeye geldik
We don’t wanna fight, we don’t want no one feeling uptight
Savaşmak istemiyoruz, hiç kimsenin uyanık hissetmesini istemiyoruz
Cause we came here to do this tonight
Çünkü bu gece buraya gelmeye geldik
Till the morning light hope that everyone’s feeling alright
Sabah ışığına kadar herkesin iyi hissettiğini umuyorum.


[Verse 3:]
[Ayet 3:]
Eminem is heading skyward
Eminem havaya doğru gidiyor
For those who thought that I would make you bored and treat you like a piece
Seni sıkıldığımı düşünen ve sana bir parça gibi davranacağını düşünenler için
of plywood
kontrplak
I’ve got miracle lyrical capability all in me
İçimdeki mucize lirik yeteneğim var.
With the agility to escape a killer bee colony
Bir katil arı kolonisinden kaçmak için çeviklikle
So get your cameras and capture how miraculous
Kameralarınızı alın ve nasıl mucizevi olun
I rap for all you Draculas and showed you all how whack you was
Hepiniz Dracula’lara raporum ve size ne kadar saçma olduğunu gösterdim.
I meant it as a dis, cause you don’t posses the pizzazz as this
Bunu bir dis olarak kastediyorum, çünkü bu pizzazz’a sahip değilsiniz.
I’m hazardous enough already as it is
Zaten yeterince tehlikeliyim
Without you adding fuel to the fire
Sen ateşe yakıt eklemeden
I’m cruel to the liar
Yalancılara karşı zalim
Who fails to recognize my reign of hell, rule to the sire
Kim benim cehennemin egemenliğini tanımazsa, efendiye hakim olur
Clinical studies show that I’m cynical
Klinik çalışmalar alaycı olduğumu gösteriyor
There’s no one who’s identical to my fresh and authentic flow
Taze ve otantik akışımla özdeş olan kimse yok
I’m sure the party people can agree
Eminim parti insanları kabul edebilir
That I’m enchanting, with the romantic
Romantik ile büyüleyici olduğumu
Freaking the vocals so frantically
Vokalleri çok çılgınca çıldırtıyor
So throw your hands up in the atmosphere
Öyleyse ellerini havaya fırlat
And let them know the only party that was phat was here, just be like
Ve phatin burada olan tek partiyi bilmelerini sağla, sadece


[Chorus:]
[Koro:]
[Women Singing:]
[Kadınlar Şan:]
Tonight, Tonight, Tonight, Tonight, Tonight (blends in with lyrics)
Bu gece, Bu gece, Bu gece, Bu gece, Bu gece (şarkı sözleriyle karışıyor)


[Eminem:]
[Eminem:]
Cause we came here to do this tonight
Çünkü bu gece buraya gelmeye geldik
We don’t wanna fight, we don’t want no one feeling uptight
Savaşmak istemiyoruz, hiç kimsenin uyanık hissetmesini istemiyoruz
Cause we came here to do this tonight
Çünkü bu gece buraya gelmeye geldik
Till the morning light hope that everyone’s feeling alright
Sabah ışığına kadar herkesin iyi hissettiğini umuyorum.
Cause we came here to do this tonight
Çünkü bu gece buraya gelmeye geldik
We don’t wanna fight, we don’t want no one feeling uptight
Savaşmak istemiyoruz, hiç kimsenin uyanık hissetmesini istemiyoruz
Cause we came here to do this tonight
Çünkü bu gece buraya gelmeye geldik
Till the morning light hope that everyone’s feeling alright
Sabah ışığına kadar herkesin iyi hissettiğini umuyorum.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/tonight.html