Eminem - Things Get Worse

[Eminem – Chorus]
[Eminem – Koro]
There’s no need to say shit you already know
Bildiğin boktan bir şey söylemene gerek yok.
The question is just how far will this go
Soru şu, bu ne kadar ileri gidecek?
How far will he take it?
Onu ne kadar uzatacak?
And when will he stop?
Peki ne zaman duracak?
Shady man I done told you once homie to easy up
Yaptığım gölgeli adam sana bir kez daha kolay homie söyledi
But you just won’t listen will ya, nah I guess not
Ama sadece dinlemeyeceksin, değil sanırım
You just can’t can ya, man I can’t stand ya
Yapamazsın dostum, sana katlanamıyorum
You’re rotten, what you plottin’ for us?
Çürümüşsün, bizim için ne çiziyorsun?
Man when are you gonna let up
Ne zaman başlayacaksın dostum?
I guess things are gonna get much worse ‘fore they get better
Sanırım işler daha da kötüleşecek.


Holy toledo it’s Angelina Jolie amigo
Kutsal toledo o Angelina Jolie’nin arkadaşı
She told me yo Shady just hand your penis to me I’ll deep throat
Bana Shady’nin bana penisini uzattığını söyledi.
And Brad if you try to stand between us then we’re gonna see bro
Ve Brad, aramızda durmaya çalışırsanız, o zaman kardeşimizi göreceğiz.
Who was a fantasy I don’t mean to damage your ego
Kim bir fanteziydi ben egonuna zarar vermek istemiyorum
You faggots wanna rassle I shove a fucking jar of vaseline up inside your asshole
Seni aptal yerine koymaktan ibaretsin.
And rope it shut with a lasso
Ve ipini kementle kapat.
Couple of crushed lexapro broken up wit the capsule or paxil
Ezilmiş lexapro bir çift kapsül veya paxil ile kırılmış
Just incase I ain’t dope enough wit the raps though
Sadece raps rağmen yeterince itiraf etmeyeceğim
Coke is cut with tobacco
Kola tütün ile kesilir
Smoke it up then go wacko
Sigara iç, sonra git.
This is what happens when you mix a cocunut with tabasco
Bir cocunut ile tabasco karıştırdığınızda ne olur
Shady let go, the hoe has been choked up enough
Shady gidelim, çapa yeterince boğuldu
Let her ass go
Kıçını bırak
Not till Jessica Simpson lets go of the tuna casserole
Jessica Simpson tuna güvecinden çıkana kadar olmaz
I used to love her hooters now Carmen Elektra cuter
Eskiden onu çok severim Carmen Elektra cuter
Strap an extension cord to her arm and electrocute her
Uzatma kablosunu koluna takın ve ona elektrik verin.
I’m off my fucking meds but I’m on an electric scooter
İlaçlarımdan uzakım ama elektrikli bir scootertayım.
I might just scoot by and shoot my mum in the neck with rugers
Sadece boynumda koşup annemle boynuma ateş edebilirim.
Spit in Jasons face while I vomit on Freddy Krugar
Freddy Krugar’da kusarken, Jasons’un yüzüne tükürün.
They can’t even get Jeffrey Dahmer to pet the cougar
Jeffrey Dahmer’ın pumayı evcilleştirmesine bile gerek yok.
Now I’m gone get the rectal thermometer, get the lubra-
Şimdi gittim, rektal termometreyi al, yağmuru al.
cation and get the patient some Darvocet to chew cuz
katyon ve hasta bazı Darvocet cuz çiğnemek


[Eminem – Chorus]
[Eminem – Koro]
There’s no need to say shit you already know
Bildiğin boktan bir şey söylemene gerek yok.
The question is just how far will this go
Soru şu, bu ne kadar ileri gidecek?
How far will he take it?
Onu ne kadar uzatacak?
And when will he stop?
Peki ne zaman duracak?


[B.o.B]
[BoB]
B.o.B I done told you once homie to easy up, geez
BoB sana bir kez daha kolay gelmek için söyledim, geez
There’s no need to say shit you already know
Bildiğin boktan bir şey söylemene gerek yok.
The question is just how far will this go
Soru şu, bu ne kadar ileri gidecek?
Cause I will never lay down?
Çünkü asla yatmayacağım?
And I will never let up?
Ve asla izin vermeyeceğim?
(I guess things are gonna get much worse ‘fore they get better)
(Sanırım işler daha da kötüleşecek “daha iyi olsun)


[B.o.B – Verse 2]
[BoB – Ayet 2]
With the soul of a Sharman
Bir Sharman’ın ruhuyla
I leave the beat than vomit
Ritmi kusmadan ayırdım
Like a bullemic woman with an uneasy stomach
Huzursuz bir mide ile bir bullem kadın gibi
I pass by people on the street they seem like sheep and zombies
Sokaktaki insanlara, koyun ve zombiler gibi gözüküyorum
Stiffer than a therapeutic pair of jeans you run in
Çalıştığın bir terapötik çift kottan daha sert
So can you hear me coming
Yani gelmemi duyabiliyor musun
Eminem this beat is absolutely disgusting
Eminem bu vuruş kesinlikle iğrenç
It’s probably go diseases on it
Muhtemelen buradaki hastalıklardır.
I’m just being honest, I can see the comments
Sadece dürüstüm, yorumları görebiliyorum.
I can see the evolution as we creep up on it
Evrimi, üzerinde ürettiğimiz gibi görebiliyorum.
I put that music in your veins like a needle junkie
Bu müziği damarlarındaki bir iğne bağımlısı gibi koyuyorum.
Shit I just do this for the haters, I don’t need the money
Kahretsin, bunu sadece hainler için yapıyorum, paraya ihtiyacım yok
I diarrhea on track so it needs plunging
İshalde ishal oluyor, bu yüzden dalmaya ihtiyacı var
Somebody tell these girls please release my undies
Birisi bu kızlara iç çamaşırlarımı bırakmasını söyle
Nobody really understands my language
Kimse benim dilimi anlamıyor
I find it complicated just to hold a conversation
Sadece bir konuşma yapmak için karmaşık buluyorum
But still I got a whole lot of patience
Ama hala çok fazla sabrım var
Sittin’ back watching Earth from my Space station
Uzay istasyonundan Dünya’yı izlerken geri çekiliyor


[Eminem – Chorus]
[Eminem – Koro]
There’s no need to say shit you already know
Bildiğin boktan bir şey söylemene gerek yok.
The question is just how far will this go
Soru şu, bu ne kadar ileri gidecek?
How far will he take it?
Onu ne kadar uzatacak?
And when will he stop?
Peki ne zaman duracak?
Shady man I done told you once homie to easy up
Yaptığım gölgeli adam sana bir kez daha kolay homie söyledi
But you just won’t listen will ya, nah I guess not
Ama sadece dinlemeyeceksin, değil sanırım
You just can’t can ya, man I can’t stand ya
Yapamazsın dostum, sana katlanamıyorum
You’re rotten, what you plottin’ for us?
Çürümüşsün, bizim için ne çiziyorsun?
Man when are you gonna let up
Ne zaman başlayacaksın dostum?
I guess things are gonna get much worse ‘fore they get better
Sanırım işler daha da kötüleşecek.


[Eminem – Verse 3]
[Eminem – ayetler 3]
Oh my gosh I put Natasha Bendingfield in a washer
Aman Tanrım, Natasha Bendingfield’ı yıkayıcısına koydum.
Watch it go from rinse to spin cycle
Durulamadan döner çevrime kadar izleyin
Its like I got ya hypnotising like I gotcha
Benimki gibi hipnotize ettiğim gibi
I gotcha pychologically fucked
Psikolojik olarak becerdim
Michael would like an apology what
Michael özür dilemek ister
Tell that psycho to stick a Tyco truck and a white tricycle up his butt
O psikoya bir Tyco kamyonu ve kıçına beyaz bir üç tekerlekli bisiklet sokmasını söyle.
And glue the seat of bicycle to his nuts
Bisiklet koltuğunu fındıklarına yapıştırın
I’m as cold as a muthafucking icicle on my nut
Fındıklarımda muthaf bir saçma kadar soğukum.
I aint nuttin’ nice, man I like to pull knives and I like to cut
Ben güzel değilim, adam bıçakları çekmeyi severim ve kesmeyi severim
The poster addict for post tramatic stress
Post travmatik stres için poster bağımlısı
I guess this is the most dramatic I’ve been in a while
Sanırım bu en dramatik bir süredir
This is the closest that its come to the Marshall Mathers
Bu, Marshall Mathers’a en yakın olanı.
I can hear him start to gather
Toplanmaya başladığını duyabiliyorum
I don’t paint the portrait of the picture perfect Partridge family
Resimde mükemmel Partridge ailesinin resmini çizmiyorum
This ain’t your orphan Annie, no this is more uncanny
Bu senin yetim Annie değil, bu daha kaçık değil
Kick down Dakota Fannings front door while the whore is tanning
Fahişe bronzlaşma sırasında Dakota Fannings ön kapı aşağı Kick
(He can’t say whore)
(Fahişe diyemez)
Of course he can, man he just saw her fanny then murdered her while he danced around the room and wore her panties
Tabii ki yapabilir, adam az önce onu gördüm, sonra odaya dans ederken ve külotunu giyerken onu öldürdü.


[Eminem – Chorus]
[Eminem – Koro]
There’s no need to say shit you already know
Bildiğin boktan bir şey söylemene gerek yok.
The question is just how far will this go
Soru şu, bu ne kadar ileri gidecek?
How far will he take it?
Onu ne kadar uzatacak?
And when will he stop?
Peki ne zaman duracak?
Shady man I done told you once homie to easy up
Yaptığım gölgeli adam sana bir kez daha kolay homie söyledi
But you just won’t listen will ya, nah I guess not
Ama sadece dinlemeyeceksin, değil sanırım
You just can’t can ya, man I can’t stand ya
Yapamazsın dostum, sana katlanamıyorum
You’re rotten, what you plottin’ for us?
Çürümüşsün, bizim için ne çiziyorsun?
Man when are you gonna let up
Ne zaman başlayacaksın dostum?
I guess things are gonna get much worse ‘fore they get better
Sanırım işler daha da kötüleşecek.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/thingsgetworse.html