Eminem - The Monster

[Rihanna:]
[Rihanna:]
I’m friends with the monster that’s under my bed
Yatağımın altındaki canavarla arkadaşım.
Get along with the voices inside of my head
Kafamın içindeki seslerle geçin
You’re trying to save me, stop holding your breath
Beni kurtarmaya çalışıyorsun, nefesini tutmayı bırak.
And you think I’m crazy, yeah, you think I’m crazy
Ve sen delirdiğimi düşünüyorsun, evet deli olduğumu düşünüyorsun


[Eminem:]
[Eminem:]
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek
Şöhret istemiştim ama Newsweek’in kapağını değil.
Oh, well, guess beggars can’t be choosey
Oh, sanırım, dilenciler seçilmeyecekler.
Wanted to receive attention for my music
Müziğim için dikkat çekmek istedim
Wanted to be left alone in public. Excuse me
Toplumda yalnız kalmak istedim. Affedersiniz
For wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways
Kekimi istemek ve onu yemek için ve her iki yönde de istemek için
Fame made me a balloon ’cause my ego inflated
Şöhret bana bir balon yaptı çünkü ego şişirilmişti
When I blew; see, but it was confusing
Ben uçtuğumda; bakın, ama kafa karıştırıcıydı
‘Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loose leaf
Çünkü tek yapmak istediğim, gevşek yapraklı Bruce Lee olmalı
Abused ink, used it as a tool when I blew steam (wooh!)
İstenmeyen mürekkep, ben buhar patladığında bir araç olarak kullandı (wooh!)
Hit the lottery, oh wee
Piyangoya vur, oh işte
But with what I gave up to get it was bittersweet
Ama almak için pes ettiğim şey ile acı tatlıydı
It was like winning a used mink
Kullanılan bir vizonu kazanmak gibiydi
Ironic ’cause I think I’m getting so huge I need a shrink
İronik çünkü bence çok küçülüyorum büzülmeye ihtiyacım var
I’m beginning to lose sleep: one sheep, two sheep
Uyumaya başladım: bir koyun, iki koyun
Going cuckoo and cooky as Kool Keith
Guguk ve aşçı Kool Keith gibi gidiyor
But I’m actually weirder than you think
Ama aslında sandığından daha garipim
‘Cause I’m
‘Çünkü ben


[Rihanna:]
[Rihanna:]
I’m friends with the monster that’s under my bed
Yatağımın altındaki canavarla arkadaşım.
Get along with the voices inside of my head
Kafamın içindeki seslerle geçin
You’re trying to save me, stop holding your breath
Beni kurtarmaya çalışıyorsun, nefesini tutmayı bırak.
And you think I’m crazy, yeah, you think I’m crazy
Ve sen delirdiğimi düşünüyorsun, evet deli olduğumu düşünüyorsun


Well, that’s nothing
Peki, o hiçbir şey
Well, that’s nothing
Peki, o hiçbir şey


[Eminem:]
[Eminem:]
Now, I ain’t much of a poet but I know somebody once told me
Şimdi, ben bir şair değilim ama birileri bana bir keresinde söylediğini biliyorum
To seize the moment and don’t squander it
Anı yakalamak ve onu parçalamak
‘Cause you never know when it all could be over tomorrow
Çünkü yarın ne zaman bittiğini asla bilemezsin
So I keep conjuring, sometimes I wonder where these thoughts spawn from
Bu yüzden, yakınlaşmaya devam ediyorum, bazen bu düşüncelerin nereden doğduğunu merak ediyorum.
(Yeah, pondering’ll do you wonders.
(Evet, düşündüğünüzü merak ediyorsun.
No wonder you’re losing your mind the way it wanders.)
Aklını kaybetme şeklini kaybetmene gerek yok.)
Yoda-loda-le-hee-hoo
Yoda-Loda-le-hee hu
I think it went wandering off down yonder
Sanırım aşağı inerek dolaşıyor.
And stumbled on ‘ta Jeff VanVonderen
Ve Jeff VanVonderen’de tökezledi
‘Cause I need an interventionist
Çünkü bir müdahaleye ihtiyacım var
To intervene between me and this monster
Benimle bu canavara müdahale etmek
And save me from myself and all this conflict
Ve beni kendimden ve tüm bu çatışmaları kurtar
‘Cause the very thing that I love’s killing me and I can’t conquer it
Çünkü sevdiğim şey beni öldürüyor ve onu fethedemem.
My OCD’s conking me in the head
OKB’m beni kafamda dolaştırıyor
Keep knocking, nobody’s home, I’m sleepwalking
Çaldırmaya devam et, kimsenin evi, ben uyurgezerim
I’m just relaying what the voice in my head’s saying
Sadece kafamdaki sesin ne söylediğini aktarıyorum.
Don’t shoot the messenger, I’m just friends with the
Elçiye ateş etme, ben sadece arkadaşlarımla


[Rihanna:]
[Rihanna:]
I’m friends with the monster that’s under my bed
Yatağımın altındaki canavarla arkadaşım.
Get along with the voices inside of my head
Kafamın içindeki seslerle geçin
You’re trying to save me, stop holding your breath
Beni kurtarmaya çalışıyorsun, nefesini tutmayı bırak.
And you think I’m crazy, yeah, you think I’m crazy
Ve sen delirdiğimi düşünüyorsun, evet deli olduğumu düşünüyorsun


Well, that’s nothing
Peki, o hiçbir şey
Well, that’s nothing
Peki, o hiçbir şey


[Eminem:]
[Eminem:]
Call me crazy but I have this vision
Çıldır beni ama bu vizyona sahibim
One day that I’d walk amongst you a regular civilian
Bir gün senin arasında düzenli bir sivil olarak yürürüm
But until then drums get killed and I’m coming straight at
Ama o zamana kadar davul öldü ve ben doğrudan
MCs, blood get spilled and I’ll
MC’ler, kan dökülecek ve ben
Take you back to the days that I’d get on a Dre track
Dre yoluna girdiğim günlere geri dön
Give every kid who got played that
Oynayan her çocuğa ver
Pumped up feeling and shit to say back
Pompalı hissetmek ve geri söylemek için bok
To the kids who played him
Onu oynayan çocuklara
I ain’t here to save the fucking children
Lanet çocukları kurtarmak için burada değilim.
But if one kid out of a hundred million
Ama eğer yüz milyondan bir çocuk varsa
Who are going through a struggle feels it and then relates that’s great
Kim bir mücadeleden geçiyor hissediyor ve sonra bu harika
It’s payback, Russell Wilson falling way back
Bu geri dönüş, Russell Wilson geri dönüş yolu
In the draft, turn nothing into something, still can make that
Taslakta, hiçbir şeyi bir şeye çevirmeyin, yine de yapabilir
Straw into gold chump, I will spin Rumpelstiltskin in a haystack
Altın yumru içine saman, samanlıkta Rumpelstiltskin dönecek
Maybe I need a straightjacket, face facts
Belki bir straightjacket’e ihtiyacım var, gerçeklerle yüzleş.
I am nuts for real, but I’m okay with that
Ben gerçek için deliriyorum, ama ben buna iyiyim
It’s nothing, I’m still friends with the
Hiçbir şey, ben hala arkadaşım


[Rihanna:]
[Rihanna:]
I’m friends with the monster that’s under my bed
Yatağımın altındaki canavarla arkadaşım.
Get along with the voices inside of my head
Kafamın içindeki seslerle geçin
You’re trying to save me, stop holding your breath
Beni kurtarmaya çalışıyorsun, nefesini tutmayı bırak.
And you think I’m crazy, yeah, you think I’m crazy
Ve sen delirdiğimi düşünüyorsun, evet deli olduğumu düşünüyorsun


[Rihanna:]
[Rihanna:]
I’m friends with the monster that’s under my bed
Yatağımın altındaki canavarla arkadaşım.
Get along with the voices inside of my head
Kafamın içindeki seslerle geçin
You’re trying to save me, stop holding your breath
Beni kurtarmaya çalışıyorsun, nefesini tutmayı bırak.
And you think I’m crazy, yeah, you think I’m crazy
Ve sen delirdiğimi düşünüyorsun, evet deli olduğumu düşünüyorsun


Well, that’s nothing
Peki, o hiçbir şey
Well, that’s nothing
Peki, o hiçbir şey

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/themonster.html