Eminem - That’s All She Wrote

Now I don’t really care what you call me
Şimdi bana ne dediğin umrumda değil
You can even call me cold
Beni üşüttü bile
These bitches knew as soon as they saw me
Bu sürtükler beni gördükleri anda biliyorlardı.
It’s never me to get the privilege to know
Bilmenin ayrıcalığını asla elde edemem
I roll like a desperado
Bir desperado gibi yuvarlanıyorum
Now I never know where I’m gonna go
Şimdi nereye gideceğimi asla bilemem.
Still I ball like there’s no tomorrow
Hala yarın yokmuş gibi toplanıyorum
Until it’s over and it’s all she wrote
Bitti ve hepsi yazdı.


You’re staring straight into a barrel of hate terrible fate
Düzensiz bir nefret nefretine bakıyorsun.
Not even a slim chance to make a narrow escape
Dar bir kaçamak için bile ince bir şans değil.
Cupid shot his arrow and missed
Cupid okunu vurdu ve cevapsız
Wait Sarah you’re late, your train left
Sarah, geç kaldın, trenin kaldı
Mascara and eggs smeared on your face
Maskara ve yumurta yüzünüze bulaşmış
Night’s over goodbye, hoe
Gece veda, çapa
I thought that I told you that spilled nut ain’t nothing to cry over
Dökülen somunun, ağlamak için hiçbir şey olmadığını söylemiştim.
Never shoulda came within range of my Rover
Hiçbir zaman Rover’ımın menzili içinde gelmedi
Shoulda known I was trouble soon as I rolled up
Shoulda, ben toparlanırken başımın belada olduğunu biliyordum
Any chick who’s dumb enough after I blind-fold her
Onu kör ettikten sonra yeterince aptal olan herhangi bir piliç
To still come back to the crib
Hala beşiğe geri gelmek için
Must want me to mess with her mind
Aklımı karıştırmamı istemem gerek
Hold up
Gecikmek
She mistook me for some high roller
Yüksek merdane için beni yanlış anladı
Well I won’t buy her soda unless it’s Rock & Rye Cola
Peki ben Rock & Rye Cola olmadığı sürece onu soda almayacağım
(Faygo’s cheaper)
(Faygo daha ucuz)
Buy you a bag of Fritos I wouldn’t let you eat the fucking chip on my shoulder
Fritos’tan bir çanta al, omzumdaki lanet yongayı yememe izin vermezdim
If you was bleach and I was hair I wouldn’t dye/die for you
Eğer ağartıcı olsaydın ve saçlarım olsaydı senin için boyamazdım.
Tryna pull 5 bucks from me is like tryna pull 5 molars
Benden 5 dolar çekmeye çalışıyorum, tıpkı 5 azı dişi çekmeye benziyor
You get your eyes swoll’ up I’m on my straight grizzly
Gözlerini diken diken üzerim.
So why would I buy you a gay-ass teddy bear, bitch, you’re already bi-polar
Öyleyse neden sana eşcinsel bir oyuncak ayı alacağım, orospu, zaten çift kutuplu


Now I don’t really care what you call me
Şimdi bana ne dediğin umrumda değil
You can even call me cold
Beni üşüttü bile
These bitches knew as soon as they saw me
Bu sürtükler beni gördükleri anda biliyorlardı.
It’s never me to get the privilege to know
Bilmenin ayrıcalığını asla elde edemem
I roll like a desperado
Bir desperado gibi yuvarlanıyorum
Now I never know where I’m gonna go
Şimdi nereye gideceğimi asla bilemem.
Still I ball like there’s no tomorrow
Hala yarın yokmuş gibi toplanıyorum
Until it’s over and it’s all she wrote
Bitti ve hepsi yazdı.


TIP told me on this hoe tip
TIP bana bu çapa bahsinde söyledi
Best tip I could give you to hip you
Seni en iyi ipucu sana verebilir
Is never to let these tricks trick you
Bu hilelerin seni kandırmasına asla izin vermez
Mighty ambiguous of you to think I love you slut, shit
Sizi çok seviyorum, seni seviyorum, sürtük seni seviyorum
Dig you ho
Kazma ho
Take the shovel and dig you some dignity bitch
Kürek al ve sana biraz haydut kaltak
Shit you talk about some advice that sticks with you
Kahretsin, sana eşlik eden bir tavsiye hakkında konuşursun
If I should listen to anyone tell me to stick to my guns
Eğer dinlemem gerekirse, bana silahlarımı yapıştırmamı söyleyin
Like double stick, it’s you, but fuck it TIP, it’s cool
Çift çubuk gibi, ama sen lanet TIP, havalı
I’m chilling like a villain
Ben kötü adam gibi ürpertiyorum
Like the penguin in its fucking igloo eating fudgesicles
Lanet olası iglo yemeğindeki penguenler gibi
I’d rather slip and fall in shit than fall in love with you
Sana aşık olmaktan daha çok kaymayı ve dökülmeyi tercih ederim.
‘Fore I tie a fucking knot I’d tie you in one bitch
“Ben bir lanet bağladım seni bir kaltakla bağlarım.
You think this is some Nintendo game how fucking dumb is you
Bunun bir Nintendo oyunu olduğunu düşünüyorsun, ne kadar aptalsın?
I’ll give you some lumps before I split some lump sums with you
Bazı götürü miktarları seninle paylaşmadan önce sana biraz toparlayacağım
So here’s a penny for your thoughts but it won’t buy you a cheeseburger
Bu yüzden düşünceleriniz için bir kuruş ama size bir çizburger almaz
But a nickel might just get you one pickle
Ama nikel sana bir turşu getirebilir
Fuck it, it’s official so blow the whistle I got a trust issue
Siktir et, o kadar resmiyetli ki düdük çaldı güven sorunum var
There’s a bombshell, scud missile
Bir bomba var, boktan füze
Like I just cuss at you to fucking cuss at you
Sanki sana küfür etmek gibi sana küfür etmek gibi
Like before I rapped I was a motherfucking stud
Rüşvetmeden önce olduğu gibi bir orospu çocuğuydu
Slut, this’ll teach you not to come drunk, stumbling my way for shizzle
Sürtük, bu sana sarhoş olmamaya, vızıldamaya gideceğimi öğretir.
I still live like I budget a Gilbert’s Lodge check stub, bizzle
Ben hâlâ Gilbert’in Köşkü kontrol sapını, bizzle bütçelediğim gibi yaşıyorum.
So fuck sizzler. This check is a bust like a blood blister
Yani lanet olasıca. Bu kontrol bir kan şekeri gibi bir büstü


Now I don’t really care what you call me
Şimdi bana ne dediğin umrumda değil
You can even call me cold
Beni üşüttü bile
These bitches knew as soon as they saw me
Bu sürtükler beni gördükleri anda biliyorlardı.
It’s never me to get the privilege to know
Bilmenin ayrıcalığını asla elde edemem
I roll like a desperado
Bir desperado gibi yuvarlanıyorum
Now I never know where I’m gonna go
Şimdi nereye gideceğimi asla bilemem.
Still I ball like there’s no tomorrow
Hala yarın yokmuş gibi toplanıyorum
Until it’s over and it’s all she wrote
Bitti ve hepsi yazdı.


Yeah I guess life is a bitch ain’t it TIP
Evet sanırım hayat bir orospu değil TIP
And each one thinks they the shit
Ve her biri onların bok olduğunu düşünüyor.
Shirt off my back I wouldn’t give you the dirt off my handkerchief
Sırtımdan gömlek çıkarır mendilimi kirletmezdim
I’m giving these hoes a dose of their own medicine
Bu çapalara kendi ilaçlarının dozunu veriyorum
Let ’em get a good taste of it
İyi bir tat alsınlar.
I’m sure you got that relationship memo by now
Şimdiye kadar bu ilişki notunu aldığına eminim.
But in case you didn’t, I’ll stick this whole pad full of sticky notes to your forehead and staple it
Ama yapmadıysanız, bu yastığın tamamını alnına yapıştırın ve zımbalayacağım.
Life is too short and I got no time to sit around just wasting it
Hayat çok kısa ve sadece boşa harcamak için zamanım yok.
So I pace this shit a little bit quicker
Bu yüzden bu boku biraz hızlandırıyorum
That clock I’m racing it
O saat yarışıyor
Double timing it, but I still spit triple the amount of insults in a tenth of the time
Çifte zamanlama, ama ben hala zamanın onda birindeki hakaret miktarını üç katına tükürüyorum.
That it may take you pricks to catch on
Bu seni yakalamak için iğrençler alabilir
While you strong arm like Stretch Armstrong
Stretch Armstrong gibi güçlü bir kolken
Man I still say K-mart’s like there’s an apostrophe “S” on it dog
Adam hala K-mart’ın köpeğin üzerinde bir “S” apostropu olduğu gibi
And they say McDonald’s isn’t a restaurant well I guess I’m wrong
Ve McDonald’s’ın iyi bir restoran olmadığını söylüyorlar.
But if you gonna tell me that A&W ain’t the spot for the best hot dogs you can get the “F” on dawg
Ama bana A & W’nin en iyi sosisli köpekler için uygun bir yer olmadığını söylerseniz, dawg’de “F” yi alabilirsiniz.


Now I don’t really care what you call me
Şimdi bana ne dediğin umrumda değil
You can even call me cold
Beni üşüttü bile
These bitches knew as soon as they saw me
Bu sürtükler beni gördükleri anda biliyorlardı.
It’s never me to get the privilege to know
Bilmenin ayrıcalığını asla elde edemem
I roll like a desperado
Bir desperado gibi yuvarlanıyorum
Now I never know where I’m gonna go
Şimdi nereye gideceğimi asla bilemem.
Still I ball like there’s no tomorrow
Hala yarın yokmuş gibi toplanıyorum
Until it’s over and it’s all she wrote
Bitti ve hepsi yazdı.


All she wrote, all she wrote
Tek yaptığı yazdı, hepsi yazdı
I said it’s over and that’s all she wrote
Bitti dedim ve hepsi o yazdı
All she wrote, all she wrote
Tek yaptığı yazdı, hepsi yazdı
Goodnight, it’s over
İyi geceler, bitti
And that’s all she wrote
Ve tüm yazdığı bu

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/thatsallshewrote.html