Eminem - Talkin’ 2 Myself

‘Cause some things just don’t change
Çünkü bazı şeyler değişmez
It’s better when they stay the same
Aynı kaldıklarında daha iyi
Although the whole world knows your name
Bütün dünya senin adını biliyor olsa da
So on a bigger stage
Yani daha büyük bir sahnede
They came to see you spit your game
Oyununu tükürdüğünü görmeye geldiler


But it shouldn’t be difficult to explain
Ama açıklamak zor olmamalı
Just why you came back again, you hate the fame
Sadece neden tekrar geldin, şöhretten nefret ediyorsun
Love the game, cold as ice you remain
Oyunu sev, buz kalsın soğuk
Fuck ’em all, tell ’em all eat shit, here we go again
Hepsini s * k, hepsini söyle, hepsini tekrar et


So, god damn… is it that time again already
Yani, tanrım lanet olsun … o zaman zaten
Ha-ha, you don’t look too happy to see me
Ha-ha, beni görmekten çok mutlu görünmüyorsun
Fuck man, don’t everybody welcome me back at once
Siktir et, herkes beni bir seferde karşılamıyor mu?
All right, fuck y’all then
Pekala, lanet olsun o zaman


You can get the dick, just call me the ballsack, I’m nuts
Sikini alabilirsin, sadece çuvalı çağır, ben deliyim
Michael Vick in this bitch, dog fall back you mutts
Michael Vick bu kaltağın içinde, köpek sana geri dönsün.
Fuck your worms, you never seen such a sick puppy
Solucanlarını boşver, hiç böyle bir hasta köpek görmedin.
Fuck it a sick duck, I want my duck sicked, mummy
Siktir et, hasta bir ördek, ördekimi hasta etmek istiyorum, mumya
And my nuts, licked, gobble ’em up trick, yummy
Ve benim fındık, yaladı, onları hile, nefis
Bitch you don’t fucking think I know that you suck dick dummy?
Orospu çocuğu seni kandırmaya çalıştığını biliyor muydun?
You’ll get your butt kicked, fuck all that love shit honey
Kıçını tekmeleyeceksin, bütün bu lanet boktan tatlım canım
Yeah I laugh when I call you a slut, it’s funny!
Evet, sana bir sürtük dediğimde gülüyorum, çok komik!
Shorty dance while I diss you to the beat, fuck the words
Shorty dansı ben seni dövmeye gönderirken, kelimeleri siktir et
You don’t listen to ’em anyway, yeah struck a nerve sucker
Sen zaten onları dinlemedin, evet sinir krizi geçirdi.
Motherfucker might as well let my lips pucker
Orospu çocuğu da dudaklarımın büzülmesine izin verebilir
Like Elton John, ’cause I’m just a mean cocksucker
Elton John gibi, çünkü ben sadece kötü bir serseriyim.
The shit is on, ’cause you went and pissed me off
Kahretsin, çünkü sen gittin ve beni kızdırdın
Now I’m shitting and pissing on everybody
Şimdi ben herkese pislik ve piss ediyorum
Give a fuck if it’s right or wrong
Doğru ya da yanlış olsaydı
So buck the Buddha, light a bong
Buda’yı bağla, bir bong yak
But take a look at Mariah
Ama Mariah’ya bir bak
Next time I inspire you to write a song, c’mon
Bir dahaki sefere sana şarkı yazmanı için ilham veriyorum, c’mon


Oh oh oh oh oh oh oh,
Oh oh oh oh oh oh oh
I’m as cold as the cold wind blows
Soğuk rüzgâr gibi soğukum
When it snows and it’s twenty below
Kar yağdığında ve yirmi altta
Ask me why man I just don’t know know know know know know know
Neden bilmiyorum adam bilmiyorum biliyorum biliyorum biliyorum
I’m as cold as the cold wind blows blo-blo-blo-blo-blo-blows
Soğuk rüzgârın blo-blo-blo-blo-blo-darbeleri patlattığı kadar soğukum
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh


Fuck it I’m a loose cannon, Bruce Banner’s back in the booth
Siktir et ben gevşek bir topum, Bruce Banner’ın standında
Y’all are sitting ducks, I’m the only goose standing
Hepiniz ördekler oturuyorsunuz, ben tek kaz ayaktayım
I set the world on fire, piss on it, put it out
Dünyayı ateşe verdim, üstüne işedim, söndür
Stick my dick in a circle, but I’m not fucking around motherfucker
Sikimi bir çembere sok, ama ben orospu çocuğuyla sevişmiyorum.
I’ll show you pussy-footing, I’ll kick a bitch in the cunt
Seni piç kurusu göstereceğim, ben pislikte bir orospu tekmeleyeceğim
‘Til it makes her queef and sounds like a fucking whoopy cushion
‘Til, onu rahatlatır ve lanet olası bir yastık gibi ses çıkarır
Who the fuck is you pushin’, you must’ve mistook me for some sissy
Sen kimsin zorluyorsun, beni rahatsız etmelisin.
Soft punk looking for some nookie or bosom
Yumuşak nohut veya noos
Go ahead, fucking hater push me
Devam et, kahrolası beni zorla
I told you ain’t no fucking way to shush me
Bana susmamın bir yolu olmadığını söyledim.
Call me a faggot ’cause I hate a pussy
Bana bir fagot deyin, çünkü bir kediden nefret ediyorum
Man the fuck up sissy, G’s up
Adam sissy kadar gitsin, G’s up
All you gardeners freeze up, put your hoes down (Shady ease up!)
Tüm bahçıvanlar donuyor, çapalarını indir (Shady kolaylığı!)
Man chill, nah I can’t god dammit
Erkek chill, nah tanrım lanet olası değilim
Rap is a landfill, drop the anvil
Rap bir toprak dolgu, örs
These are shoes that you can’t fill
Bunlar doldurmayacağın ayakkabılar.
Shit the day that happens the world’ll stop spinning
Dünyaya dönüşen gün, dönmeyi bırakacak
And Michael J. Fox’ll come to a stand still
Ve Michael J. Fox hala ayağa kalkacak
During an earthquake, urine in your face
Deprem sırasında, yüzünüzdeki idrar
‘Cause you’re fake, ah what the fuck, that hurt wait!
Çünkü sen harikasın, ah ne lanet, bu acı bekle!
Ah what the fuck, I just got struck by lightening
Ah ne lanet, ben sadece yıldırım çarptı
Alright then I quit, god I give up
Tamam o zaman bıraktım, tanrım pes ediyorum
Call it evil that men do, lord forgive me for what my pen do
Erkeklerin yaptığı kötülüğü söyle, efendimin kalemi için beni affet
This is for your sins, I cleanse you
Bu senin günahların için seni temizliyorum
You can repent but I warn you, if you continue
Tövbe edebilirsin ama devam edersen seni uyarıyorum
To hell I’ll send you, and just then the wind blew and I said
Cehenneme seni göndereceğim, ve sonra rüzgar esti ve dedim ki


Oh oh oh oh oh oh oh,
Oh oh oh oh oh oh oh
I’m as cold as the cold wind blows
Soğuk rüzgâr gibi soğukum
When it snows and it’s twenty below
Kar yağdığında ve yirmi altta
Ask me why man I just don’t know know know know know know know
Neden bilmiyorum adam bilmiyorum biliyorum biliyorum biliyorum
I’m as cold as the cold wind blows blo-blo-blo-blo-blo-blows
Soğuk rüzgârın blo-blo-blo-blo-blo-darbeleri patlattığı kadar soğukum
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh


How long will I be this way? Shady until my dying day
Bu yoldan ne kadar kalacağım? Ölüm gününe kadar Shady
‘Til I hang up the mic and it’s time for me to say
‘Til’i kapatıyorum ve söyleyecek zamanım var.
So long, ’til then I drop the fucking bombs
Çok uzun zaman, o zaman lanet olası bombaları bırakıyorum.
Like I miss the pass when I went long
Uzun zaman gittiğimde geçmeyi özlediğim gibi
If you don’t like it you can kiss my ass in a lint thong
Eğer hoşuna gitmezsen, kıçımı bir tangaya götürebilirsin
Now sing along, slut this, slut that, learn the words to the song
Şimdi şarkı söyle, sürtük, sürtük, şarkıya kelimeleri öğren
Oh bitches don’t like that, homie I’ll be nicer to women
Orospular bundan hoşlanmıyorlar, kadınlara daha iyi olacağım
When Aquaman drowns and the human torch starts swimming
Aquaman attığında ve insan meşalesi yüzmeye başladığında
Man I’m a cold soul, I roll solo
Ben soğuk bir ruhum, yalnızım
So don’t compare me to them other bums over there
Öyleyse beni onlarla kıyaslamayın.
It’s like apples to oranges, peaches to plums yeah
Portakallı elmalara, şeftali eriklerine evet
I’m bananas pussy, cut off the grapes and grow a pair
Ben muzlarım, üzümleri kesip bir çift yetiştiriyorum
But I swear, you try to diss me, I’ll slaughter you
Ama yemin ederim, sen benimsenmeyi dene, ben seni katletirim
I put that on everything, like everyone does with auto-tune
Bunu herkesin yaptığı gibi, her şeyi otomatik olarak ayarladım
The last thing you wanna do is have me spit out a rhyme
Yapmak istediğin son şey bir kafiye çıkarmamdır.
And say I was writing this and I thought of you so
Ve şunu yazıyordum ve ben de seni düşündüm.


Oh oh oh oh oh oh oh,
Oh oh oh oh oh oh oh
I’m as cold as the cold wind blows
Soğuk rüzgâr gibi soğukum
When it snows and it’s twenty below
Kar yağdığında ve yirmi altta
Ask me why man I just don’t know know know know know know know
Neden bilmiyorum adam bilmiyorum biliyorum biliyorum biliyorum
I’m as cold as the cold wind blows blo-blo-blo-blo-blo-blo-blows
Soğuk rüzgârın blo-blo-blo-blo-blo-blo-darbeleri patlattığı kadar soğukum
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh


Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
I don’t know, I don’t know what caused, I don’t know what caused me to be this way
Bilmiyorum, neyin sebep olduğunu bilmiyorum, bu şekilde olmamın nedenini bilmiyorum
I don’t know, I don’t know but I’ll probably be this way ’til my dying day
Bilmiyorum, bilmiyorum ama muhtemelen bu şekilde öleceğim.
I don’t know why I’m so, I’m so cold mean things I don’t mean to say
Neden böyle olduğunu bilmiyorum, demek istediğim soğuk demek istediğim
I guess this is how you made me
Sanırım sen beni böyle yaptın

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/coldwindblows.html