Eminem - Symphony In H

Don’t ask me what’s up with the hoes
Bana neyin nesi olduğunu sorma
I’m still working the kinks out
Ben hala işe yaraıyorum.
Love stinks, that explains all this anger that’s spillin’ out
Aşk kokuyor, bu da tüm bu öfkeyi açıklıyor.
And I ain’t chillin now
Ve şimdi chillin değilim
I got an Oscar, I’m still a grouch
Oscar’ım var, hala harikayım.
I use it as a doorstop, and the prop
Ben onu kapı olarak kullanıyorum
For the broken leg for the couch
Kanepenin kırık bacağı için
Yelawolf, Shady, Tony, touch Slaughterhouse
Yelawolf, Shady, Tony, mezbaha
Yeah the swat team bout to break them flyswatters out
Evet, swat ekibi onları uçurmak için patladı
Go to hell in a drought, break ice waters out
Bir kuraklıkta cehenneme git, buz sularını kes
Nice try, shorty what? We can window shop
İyi deneme, naber? Biz pencere dükkanı
The jewelry store
Kuyumcu
But Christ, for that price coulda bought a house
Ama Mesih, bu fiyat için coulda bir ev aldı
Besides only thing I ever had iced out was my heart since I started out
Dışarı çıktığım tek şeyin yanı sıra, başladığımdan beri kalbim vardı.
It’s F.Y.I if ya ain’t knowing
Bilmiyorsan, FYI.
What go with you? Where? Nah ain’t going.
Seninle ne geçiyor? Nerede? Hayır, gitmeyecek.
Oh wait, you want a date oh? Well in that case ho it’s June 8 oh
Oh bekle, bir randevu ister misin? Bu durumda, o da haziran 8
Kinda like Beethoven composin’ a symphony of hate
Beethoven gibi bir nefret senfonisi derler
So much hate woved into these raps
Bu saldırılara çok fazla nefret oldu
Shit I’m beginning to hate clothing
Kahretsin, kıyafetlerden nefret etmeye başlıyorum.
I hate overalls because they remind me of hoes
Tulumlardan nefret ediyorum çünkü bana çapaları hatırlatıyorlar
For christ sake they’re shaped like a H woah, and
Tanrı aşkına, onlar H harfi gibi şekillenmişler ve
You know what else starts with H, though?
Yine de H ile başka ne başlar biliyor musun?
Hockey, shit thought I had the place flowing
Hokey, bok akan yeri aldığımı düşündü
I hate to put you on ice but
Seni buza atmaktan nefret ediyorum ama
You already had 3 periods in 60 minutes, great going
Zaten 60 dakika içinde 3 dönem geçirdin, harika gidiyor
Plus you remind me of cocaine ho
Ayrıca bana kokain honu hatırlatıyorsun
You always in the mirror with your face off
Her zaman aynada yüzünle birlikte
I feel an urge to put you all in a line
Hepinizi bir çizgiye sokmak için bir dürtü hissediyorum
And chop you with a razor blade, yo wait
Ve seni tıraş bıçağıyla kes, bekle
I’m an a-hole, devil with a Halo
Ben bir delik, Halo ile şeytan
Hell yeah I nailed J-Lo, to the railroad
Cehennem evet, ben J-Lo’yu demir yoluna çivilendim
Say I won’t, better hope you can stay afloat
Yapmayacağımı söyle, umarım daha iyi kalabilirsin
When I take the wind out your sail boat
Yelkenli tekneni rüzgârdan çıkardığımda
I ain’t playing yo! Go for Shady don’t kid yourself
Ben oynamıyorum! Shady için git kendini becerme
Bitch, you ain’t even a baby goat
Orospu, sen bir bebek keçi bile değilsin

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/symphonyinh.html