Eminem - Syllables

Well Jimmy moved in with his mother
Peki Jimmy annesine taşındı.
Cos he ain’t go no place to go
Çünkü gitmek için hiçbir yere gitmiyor
And now I’m right back in the gutter
Ve şimdi de sağ oluyorum
With a garbage bag that’s full of clothes
Kıyafet dolu bir çöp torbasıyla.


Cause you live at home in a trailer
Çünkü evde bir karavanda yaşıyorsun
What the hell you gonna do (yee-hah!)
Ne halt edeceksiniz (yee-hah!)
Cause I live at home in a trailer
Çünkü evde bir karavanda yaşıyorum
Mom I’m coming home to you
Annem eve geliyorum


Well my name is Jimmy
Benim adım Jimmy
He’s name’s Greg Buehl
O adı Greg Buehl.
Me and him and you, – we went to the same school
Ben ve o ve biz, – aynı okula gittik
This ain’t cool… I’m in a rage
Bu iyi değil … Bir öfke içerim
He’s tapping my mom and we’re almost the same age
Anneme dokunarak neredeyse aynı yaştayız.
On the microphone I drop bombs
Mikrofona bomba atıyorum
Look at this car… ‘Thanks a lot, Mom!’
Şu arabaya bak … ‘Çok teşekkürler, Anne!’
“Here and happy birthday Rabbit! Here’s a brand new car, you can have it. A 1928 Delta…”
“İşte ve mutlu yıllar Tavşan! İşte yeni bir araba, alabilirsin. Bir 1928 Delta …”
This shit won’t even get me to the shelter
Bu bok beni sığınağa bile getirmeyecek.
And I can’t even say I’m from mowtown
Ve ben mowtown’dan olduğumu bile söyleyemem
Cause I’m back in the 810 now
Çünkü şimdi 810’a geri döndüm


Cos I live at home in a trailer
Çünkü evde bir karavanda yaşıyorum
Mom I’m coming home to you
Annem eve geliyorum

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/sweethomealabama.html