Eminem - Superman / Cry Me A River (Remix)

[Intro]
[Giriş]
“SLIM!”
“İNCE!”
HI MY NAME IS…
MERHABA BENİM ADIM…
…Bitch you make me hurl.
… Orospu beni fırlatıyorsun.


[Verse 1]
[Ayet 1]
They call me superman, leap tall hoes in a single bound
Bana Süpermen diyorlar, tek bir sınırda uzun boylu çapalar atıyorlar.
I’m single now, got no ring on this finger now
Şimdi bekarım, şimdi bu parmağa yüzük yok
I’d never let another chick bring me down, in a relationship
Başka bir civcivin beni bir yere indirmesine izin vermem.
Save it bitch, babysit, you make me sick
Sakin ol bebeğim, beni hasta ediyorsun
Superman ain’t savin’ shit, girl you can jump on Shady’s dick
Süpermen boktan bir şey değil, kızım Shady’nin aletine atlayabilirsin
Straight from the hip, cut to the chase, I tell a muthafuckin’ slut, to her face
Kalçanın dibinden, kovalamaca doğru kesilmiş, yüzüne muthafuck ‘sürtük demiştim
Play no games, say no names, ever since I broke up with what’s her face
Oyun oynamayın, hiç isim yok, yüzümden beri ayrıldım
I’m a different man, kiss my ass, kiss my lips, bitch why ask
Ben farklı bir adamım, kıçımı öp, dudaklarımı öp, kaltak niye soruyorsun
Kiss my dick, get my cash, I’d rather have you whip my ass
Sikimi öp, paramı al, kıçımı kırbaçlamayı tercih ederim
Don’t put out, I’ll put you out, won’t get out, I’ll push you out
Söndürme, seni dışarı çıkaracağım, çıkmayacak, seni dışarı iteceğim
Puss blew out, poppin’ shit, wouldn’t piss on fire to put you out
Puss patladı, lanet olsun, seni kovmak için ateş etmeyin
Am I too nice, buy you ice, bitch if you died, I wouldn’t buy you life
Çok iyiyim, seni buz al, ölürsen orospu, sana hayat almazdım
What you tryin’ to be my new wife, what you Mariah, fly through twice…
Yeni karım olmak için ne deniyorsun, Mariah ne, iki kere uçar …


[Pre-Chorus]
[Ön Koro]
But I do know one thing though, bitches, they come they go
Ama yine de bir şey biliyorum, kaltaklar, gelirler.
Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday yo’
Cumartesi-pazar arası, pazartesi, pazartesi-pazar arası
Maybe I’ll love you one day, maybe we’ll someday grow
Belki seni bir gün seveceğim, belki bir gün büyüyeceğiz
Till then just sit your drunk ass on that fuckin’ runway ho’…
O zamana kadar sarhoş kıçını o lanet olası pistte otur.


[Chorus A]
[Koro]
Cause I can’t be your Superman (Cry me a River)
Çünkü ben senin Süpermen olamam (Beni bir nehirde ağla)
Can’t be your Superman
Süpermen olamazsın
Can’t be your Superman (Cry me a River-er)
Süpermen olamazsın (Beni bir nehir-er)
Can’t be your Superman
Süpermen olamazsın
I can’t be your Superman
Ben senin Süpermen olamam
Can’t be your Superman (Cry me a River)
Süpermen olamazsın (Bana bir nehir ağla)
Can’t be your Superman
Süpermen olamazsın
Your Superman, your Superman… (Cry me a River-er, yeah, yeah)
Süpermen, Süpermen’in … (Beni bir nehir ağla, evet, evet)


[Verse 2]
[2]
Don’t get me wrong, I love these ho’s
Beni yanlış anlamayın, bu sevgililere bayıldım
It’s no secret, everybody knows
Bu bir sır değil, herkes biliyor
Yeah we fucked, bitch so what, that’s about as far as your buddy goes
Evet, becerdik, orospu ne yani, arkadaşın gittiği kadarıyla
We’ll be friends, I’ll call you again, I’ll chase you around every bar you attend
Arkadaş olacağız, seni tekrar arayacağım, katıldığınız her barda sizi kovalayacağım
Never know what kind of car I’ll be in, we’ll see how much you’ll be partying then
Ne tür bir araba olacağımı asla bilmiyorum, ne kadar parti yapacağınızı göreceğiz.
You don’t want that, neither do I, I don’t want to flip when I see you with guys
Bunu istemiyorsun, ben de seni, ben seni erkeklerle gördüğümde çevirmek istemiyorum
Too much pride, between you and I
Seninle benim aramda çok gurur duyuyorum
Not a jealous man, but females lie
Kıskanç bir adam değil ama dişiler yalan söylüyor
But I guess that’s just what sluts do, how could it ever be just us two
Ama sanırım bu slutların yaptığı şey, nasıl olur da sadece ikimiz oluruz
I’d never love you enough to trust you, we just met and I just fucked you…
Sana güvenecek kadar seni asla sevmeyeceğim, yeni tanıştık ve sadece seni becerdim …


[Pre-Chorus]
[Ön Koro]
But I do know one thing though, bitches, they come they go
Ama yine de bir şey biliyorum, kaltaklar, gelirler.
Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday yo’
Cumartesi-pazar arası, pazartesi, pazartesi-pazar arası
Maybe I’ll love you one day, maybe we’ll someday grow
Belki seni bir gün seveceğim, belki bir gün büyüyeceğiz
Till then just sit your drunk ass on that fuckin’ runway ho’…
O zamana kadar sarhoş kıçını o lanet olası pistte otur.


[Chorus B]
[Koro B]
Cause, I know you want me baby, I think I want you too (Cry me a River, Cry me a River-er)
Çünkü, beni istediğini biliyorum bebeğim, sanırım seni de istiyorum (Beni bir nehirde ağla, beni bir nehir-er)
“I think I love you baby”, I think I love you too (Cry me a River)
“Seni seviyorum bebeğim”, sanırım ben de seni seviyorum (Beni bir nehirde ağla)
I’m here to save you girl, come be in Shady’s world (Cry me a River-er)
Seni kurtarmaya geldim, Shady’nin dünyasında gel (Beni bir nehir-er)
I want to grow together, let’s let our love unfurl
Birlikte büyümek istiyorum, aşkımızın açılmasına izin verelim
You know you want me baby, you know I want you too (Cry me a River)
Beni istediğini biliyorsun bebeğim, biliyorsun ben de seni istiyorum (Beni bir nehirde ağla)
They call me superman, I’m here to rescue you (Cry me a River-er)
Bana süpermen diyorlar, seni kurtarmaya geldim (Beni bir nehir-er)
I want to save you girl, come be in Shady’s world (Cry me a River)
Seni kurtarmak istiyorum kızım, Shady’nin dünyasında gel (Beni bir nehirde ağla)
“Ooooh boy you drive me crazy”, bitch you make me hurl… (Cry me a River-er, yeah, yeah)
“Ooooh çocuğu beni delirtiyor”, orospu beni fırlatıyorsun … (Beni bir nehir ağla, evet, evet)


[Verse 3]
[3]
First thing you say, “I’m not fazed, I hang around big stars all day
İlk söylediğiniz şey, “Ben fazlı değilim, bütün gün büyük yıldızların etrafında takılıyorum
I don’t see what the big deal is anyways
Zaten ne büyük bir anlaşma olduğunu göremiyorum
You’re just plain old Marshall to me”
Sen benim için sadece yaşlı Marshall’ısın.
Ooh ya’ girl run that game
Ooh ya ‘kız bu oyunu çalıştırın
“Hallie Jade, I love that name, love that tattoo, what’s that say?”
“Hallie Jade, bu adı seviyorum, dövmeyi seviyorum, ne diyor?”
“Rot in pieces, uh, that’s great.”
“Parçalarda çürük, bu harika.”
First off you don’t know Marshall, at all so don’t grow partial
Öncelikle Marshall’ı tanımıyorsun, hiç kısmi büyümeyeceksin
That’s ammo for my arsenal, I’ll slap you off that barstool
Bu benim cephanem için bir cephane, seni çatalacak
There goes another lawsuit, leave handprints all across you
Başka bir dava var, her tarafa el izleri bırak
Good Lordy whoadie, you must be gone off that water bottle
İyi Lordy whoadie, o su şişesinden gitmiş olmalısın
You want what you can’t have, ooh girl that’s too damn bad
Ne yapamayacağını istiyorsun, oo kız çok kötü
Don’t touch what you can’t grab, end up with two backhands
Kapatamadığın şeylere dokunma, iki backhand ile bitirme
Put anthrax on a tampax, and slap you till you can’t stand
Şakanın üzerine bir şarbon koyun ve ayağa kalmayıncaya kadar tokat atın.
Girl you just blew your chance, don’t mean to ruin your plans…
Şansını patlattığın kız, planlarını mahvetmek istemiyorsun …


[Pre-Chorus]
[Ön Koro]
But I do know one thing though, bitches, they come they go
Ama yine de bir şey biliyorum, kaltaklar, gelirler.
Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday yo’
Cumartesi-pazar arası, pazartesi, pazartesi-pazar arası
Maybe I’ll love you one day, maybe we’ll someday grow
Belki seni bir gün seveceğim, belki bir gün büyüyeceğiz
Till then just sit your drunk ass on that fuckin’ runway ho’…
O zamana kadar sarhoş kıçını o lanet olası pistte otur.


[Chorus B]
[Koro B]
Cause, I know you want me baby, I think I want you too (Cry me a River, Cry me a River-er)
Çünkü, beni istediğini biliyorum bebeğim, sanırım seni de istiyorum (Beni bir nehirde ağla, beni bir nehir-er)
“I think I love you baby”, I think I love you too (Cry me a River)
“Seni seviyorum bebeğim”, sanırım ben de seni seviyorum (Beni bir nehirde ağla)
I’m here to save you girl, come be in Shady’s world (Cry me a River-er)
Seni kurtarmaya geldim, Shady’nin dünyasında gel (Beni bir nehir-er)
I want to grow together, let’s let our love unfurl
Birlikte büyümek istiyorum, aşkımızın açılmasına izin verelim
You know you want me baby, you know I want you too(Cry me a River)
Beni istediğini biliyorsun bebeğim, biliyorsun ben de seni istiyorum (Beni bir nehirde ağla)
They call me superman, I’m here to rescue you (Cry me a River-er)
Bana süpermen diyorlar, seni kurtarmaya geldim (Beni bir nehir-er)
I want to save you girl, come be in Shady’s world (Cry me a River)
Seni kurtarmak istiyorum kızım, Shady’nin dünyasında gel (Beni bir nehirde ağla)
“Ooooh boy you drive me crazy”, bitch you make me hurl… (Cry me a River-er, yeah, yeah)
“Ooooh çocuğu beni delirtiyor”, orospu beni fırlatıyorsun … (Beni bir nehir ağla, evet, evet)


[Chorus A]
[Koro]
Cause I can’t be your Superman (Cry me a River)
Çünkü ben senin Süpermen olamam (Beni bir nehirde ağla)
Can’t be your Superman
Süpermen olamazsın
Can’t be your Superman (Cry me a River-er)
Süpermen olamazsın (Beni bir nehir-er)
Can’t be your Superman
Süpermen olamazsın
I can’t be your Superman
Ben senin Süpermen olamam
Can’t be your Superman (Cry me a River)
Süpermen olamazsın (Bana bir nehir ağla)
Can’t be your Superman
Süpermen olamazsın
Your Superman, your Superman… (Cry me a River-er, yeah, yeah)
Süpermen, Süpermen’in … (Beni bir nehir ağla, evet, evet)


[Outro]
[Diğer]
Cry me a river, oh (Cry me, cry me)
Beni bir nehirde ağla, oh (ağla beni, ağla beni)
Cry me a river, oh (Cry me, cry me)
Beni bir nehirde ağla, oh (ağla beni, ağla beni)
Cry me a river, oh (Cry me, cry me)
Beni bir nehirde ağla, oh (ağla beni, ağla beni)
Cry me a river, oh (Cry me, cry me)
Beni bir nehirde ağla, oh (ağla beni, ağla beni)
Cry me a river, oh (Cry me, cry me)
Beni bir nehirde ağla, oh (ağla beni, ağla beni)
Cry me a river, oh (Cry me, cry me)
Beni bir nehirde ağla, oh (ağla beni, ağla beni)
Cry me a river, oh (Cry me, cry me)
Beni bir nehirde ağla, oh (ağla beni, ağla beni)
Cry me a river (Cry me, cry me)
Beni bir nehirde ağla (Beni bağla, ağla beni)


(Cry me, cry me)
(Beni ağla, ağla beni)

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/supermancrymeariverremix.html