Eminem - Stimulate

Psst… hey, listen!
Şşşt … hey, dinle!
Lalalalala! I love my job. Whoo! Makes me feel like Superman!
Lalalalala! İşimi seviyorum. Vaay Süpermen gibi hissettiriyor!
Can you fly? I can. Wanna see?
Uçabilir misin? Yapabilirim. Görmek istiyorum?


[Chorus]
[Koro]
I’m only entertaining you
Ben sadece seni eğlendiriyorum
My goal is to stimulate, making you high
Amacım sizi uyarmak, sizi uyarmak
And take you and I
Ve seni alıp ben
To a place you can’t see
Göremediğin bir yere
But I believe you can fly
Ama uçabileceğine inanıyorum.
I don’t mean nobody harm, I’m just partying
Kimseye zarar vermek istemiyorum, sadece parti yapıyorum
I’m not your dad, not your mom, not your guardian
Ben senin baban değilim, annen değil, vasinin değil.
Just a man who’s on the mic
Sadece mikrofonu olan bir adam
So let me entertain you…
O zaman seni eğlendireyim …


[Eminem]
[Eminem]
My lyrical content is constantly under fire
Lirik içeriğim sürekli ateş altında
No wonder why I constantly bomb back
Neden sürekli geri bombaladığımı merak etme
To combat attacks with constant concepts
Sürekli kavramlarla saldırılara karşı savaşmak
When lyrics are constantly took outta context
Şarkı sözleri sürekli bağlamdan çıkarıldığında
Failure to communicate with congress has
Kongre ile iletişim kurulamaması
Been a problem for the longest, I guess
En uzun süredir bir problemim var sanırım
But maybe one day we can make some progress
Ama belki bir gün biraz ilerleyebiliriz
Food for thought – see how long it takes to digest
Düşünce için yiyecek – sindirmek için ne kadar sürdüğünü görün
Feeling good when I should be ashamed
Utanmam gerektiğinde iyi hissetmek
Sh*t, I really should’ve fell but I stood
Sh * t, Gerçekten düşmeliydim ama durdum
See I came like a flame in the night
Gördün mü, gece alev gibi geldim.
Like a ghost in the dark; there’s a ray, there’s a light
Karanlıkta bir hayalet gibi; bir ışın var, bir ışık var
There’s a hope, there’s a spark
Bir umut var, kıvılcım var
But when planets collide they’ll never see eye to eye
Fakat gezegenler çarpıştıklarında asla göze hiç bakmayacaklar
Until they decide to set their differences aside
Farklılıklarını bir kenara koymaya karar verene kadar
And this is why only one of us will survive
Ve bu yüzden sadece birimiz hayatta kalacak
So children follow my lead and feel the vibe, cause
Bu yüzden çocuklar liderimi takip eder ve vibe hisseder,


[Chorus]
[Koro]


[Eminem]
[Eminem]
My music can be slightly amusing
Müziğim biraz eğlenceli olabilir
You shouldn’t take lyrics so serious, it might be confusing
Şarkı sözlerini çok ciddiye almamalısın, kafa karıştırıcı olabilir
Just trying to seperate the truth from entertainment
Sadece gerçeği eğlenceden ayırmaya çalışmak
It’s stupid, ain’t it? I get sick of trying to explain it
Bu aptalca değil mi? Açıklamaya çalışıyorum
See I could sit and argue with you but it goes beyond
Bak seninle oturup tartışabilirim ama ötesine geçer
Just being a snot, pointy-nosed bleach-blond
Sadece sümüklü, sivri burunlu ağartıcı-sarışın olmak
Cause I came here to uplift; let your woes be gone,
Çünkü buraya gelmek için geldim; senin yaraların gitmesine izin ver,
Tell ’em to get fu*ked and just mosie on
Onlara fu * ked ve sadece cami almasını söyle
Constantly moving, constantly using the constitution
Sürekli hareket etmek, sürekli anayasa kullanmak
As a form of restitution
Bir tazminat şekli olarak
Bless the children, nothing less than brilliant
Çocukları korusun, zekice daha az değil
Let me entertain you like Robbie Williams
Seni Robbie Williams gibi eğlendirmeme izin ver
I’ll be here when y’all are gone, rebuilding,
Hepiniz gittiğinizde, yeniden inşallah burada olacağım
World revolving, still evolving, still Slim
Dünya dönüyor, hala gelişiyor, hala Slim
How many kids’ll copy? Probably millions,
Kaç çocuk kopyalanacak? Muhtemelen milyonlarca
But I’ma do this as a fu*king hobby till then, cause
Ama o zamana kadar bir fu * kral hobi olarak yapıyorum, çünkü


[Chorus]
[Koro]


[Eminem]
[Eminem]
My lyrical content contains subject matter
Lirik içeriğim konu içeriyor
That sucks up all these fu*ked up young kids
Bütün bu fu * kedleri küçük çocuklar berbat
At an alarming rate; common denominate
Endişe verici bir oranda; ortak mezhep
Add it up and you’ll see just why I dominate
Onu ekle ve neden baskın olduğumu göreceksin
I try to stimulate but kids emulate,
Ben uyarmaya çalışıyorum ama çocuklar taklit ediyorlar.
And mimmick every move you make – “Slim, you great!”
Ve yaptığınız her hareketi mimmick – “İnce, harika!”
But wait, can’t you see I’m only here to entertain?
Ama bekle, göremiyorum sadece eğlenmek için buradayım?
I gotta be the one to go against the grain
Tahıllara karşı çıkan ben olmalıyım.
Cause man, I see it, feel it, live it, but it’s inhumane
Çünkü adamım, görüyorum, hissediyorum, yaşa, ama insanlık dışı.
For me to see you be influenced but pretend you ain’t
Benim için etkilendiğini görmek için var ama yokmuş gibi davranmak
But they don’t understand that I’ve been through pain
Ama onlar acıdan geçtiğimi anlamıyorlar
If you get to know me I could be a friend you gain
Eğer beni tanırsan, kazanacağın bir arkadaş olabilirim
But you can’t just stand there and try to judge
Ama orada durup yargılanmaya çalışamazsın.
It hurts but you’re jealousy probably tears you up inside as much
Acıtıyor ama kıskanıyorsun, muhtemelen seni içeride yırtıyor.
And it’s such a pleasure, every button that I touch
Ve bu çok zevkli, dokunduğum her düğme
I treasure every glutton that I punish in my lust, but
Şehvetimde cezalandırdığım her şeyi anlarım ama


[Chorus]
[Koro]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/stimulate.html