Eminem - Still Don’t Give a Fuck

[Eminem]
[Eminem]
A lot of people ask me.. am I afraid of death..
Bir çok insan bana soruyor .. Ölümden korkuyorum ..
Hell yeah I’m afraid of death
Cehennem evet, ölümden korkuyorum
I don’t want to die yet
Henüz ölmek istemiyorum
A lot of people think.. that I worship the devil..
Bir çok insan düşünür .. şeytana taptığımı ..
that I do all types of.. retarded shit
Her türlü yapıyorum … gecikmeli bok
Look, I can’t change the way I think
Bak, düşündüğüm yolu değiştiremiyorum.
And I can’t change the way I am
Ve ben olduğum şekli değiştiremiyorum.
But if I offended you? Good
Ama seni kırdıysam? İyi
Cause I still don’t give a fuck
Çünkü hala umurumda değil


I’m zonin off of one joint, stoppin a limo
Bir eklemden iniyorum, bir limuzinle uğraşıyorum
Hopped in the window, shoppin a demo at gunpoint
Pencereye atladı, silah ucunda bir demo shoppin
A lyricist without a clue, what year is this?
Bir ipucu olmayan bir lirizm, bu yıl ne?
Fuck a needle, here’s a sword, bodypierce with this
Bir iğneyi sikeyim, işte bir kılıç var, bununla birlikte
Livin amuk, never givin a fuck
Livin amuk, asla bir sikme
Gimme the keys I’m drunk, and I’ve never driven a truck
Sarhoş olduğum anahtarları ver ve asla kamyon kullanmam.
But I smoke dope in a cab
Ama taksiyle sigara içiyorum.
I’ll stab you with the sharpest knife I can grab
Yakalayabileceğim keskin bıçakla seni bıçaklayacağım
Come back the next week and re-open your scab (YEAH!)
Gelecek hafta geri gel ve yaralarını tekrar aç (YEAH!)
A killer instinct runs in the blood
Bir katil içgüdüsü kanda
Emptyin full clips and buryin guns in the mud
Tam klipleri boşalt ve çamurdaki silahları göm
I’ve calmed down now — I was heavy once into drugs
Şimdi sakinleştim – bir zamanlar uyuşturucuya ağırdım
I could walk around straight for two months with a buzz
İki ay boyunca dolambaçlı dolaşabilirim
My brain’s gone, my soul’s worn and my spirit is torn
Beynim gitti, ruhum yıprandı ve ruhum yırtıldı
The rest of my body’s still bein operated on
Vücudumun kalanı hala ameliyat oldu.
I’m ducked the fuck down while I’m writin this rhyme
Ben bu kafiye yazarken ben aşağı çıldırdım
Cause I’m probably gonna get struck with lightnin this time
Çünkü muhtemelen bu sefer lightnin ile çarpışacağım.


[Chorus:]
[Koro:]


For all the weed that I’ve smoked – yo this blunt’s for you
İçtiğim bütün ot için – bu künt senin için
To all the people I’ve offended – yeah fuck you too!
Benim kırdığım herkese – evet seni de becer!
To all the friends I used to have – yo I miss my past
Eskiden sahip olduğum tüm arkadaşlara – geçmişimi özledim
But the rest of you assholes can KISS MY ASS
Ama kalanların kıçları ÖLDÜRMEK OLABİLİR
For all the drugs that I’ve done – yo I’m still gon’ do
Yaptığım tüm uyuşturucular için – hala yapıcam
To all the people I’ve offended – yeah fuck you too!
Benim kırdığım herkese – evet seni de becer!
For everytime I reminisce – yo I miss my past
Her an için hatırlıyorum – geçmişimi özledim
But I still don’t give a fuck, y’all can KISS MY ASS
Ama hala umurumda değil, Herkesi özleyebilirsin.


[Eminem]
[Eminem]
I walked into a gunfight with a knife to kill you
Seni öldürmek için bıçakla silahlı çatışmaya girdim.
And cut you so fast when your blood spilled it was still blue
Ve kan döktüğünde seni çok hızlı kes
I’ll hang you til you dangle and chain you with both ankles
Seni sallanıp seni her iki ayak bileğiyle zincirleyeceğim.
And pull you apart from both angles
Ve sizi her iki açıdan da ayırın
I wanna crush your skull til your brains leaks out of your veins
Beynini damarlarından sızana kadar kafatasını ezmek istiyorum
And bust open like broken water mains
Ve kırık su şebekesi gibi açık büstü
So tell Saddam not to bother with makin another bomb
Bu yüzden Saddam’a başka bir bomba yapmamaya söz ver.
Cause I’m crushin the whole world in my palm
Çünkü ben tüm dünyayı avucumda eziyorum
Got your girl on my arm and I’m armed with a firearm
Kızını koluma aldım ve ateşli silahla silahlandım.
So big my entire arm is a giant firebomb
O kadar büyük ki bütün kolum dev bir ateşböceğidir.
Buy your mom a shirt with a Slim Shady iron-on
Annenize Slim Shady ütüyle bir gömlek giyin
And the pants to match (“Here momma try em on”)
Ve pantolon eşleşecek (“İşte momma onları deneyin”)
I get imaginative with a mouth full of adjectives,
Sıfatlarla dolu bir ağızla hayal kuruyorum.
a brain full of adverbs, and a box full of laxatives
zarflarla dolu bir beyin ve laksatiflerle dolu bir kutu
(Shittin on rappers) Causin hospital accidents
(Rapçiler üzerinde Shittin) Causin hastane kazaları
God help me before I commit some irresponsible acts again
Bir kez daha sorumsuz davranışlarda bulunmadan önce Tanrı yardım etsin


[Chorus]
[Koro]


[Eminem]
[Eminem]
I wanted an album so rugged nobody could touch it
Bu kadar sağlam bir albüm istedim, kimse dokunamadı
Spend a million a track and went over my budget (Ohh shit!)
Bir milyonu bir parça harcayın ve bütçemi aştım (Ohh bok!)
Now how in the fuck am I supposed to get out of debt?
Şimdi nasıl lanet olası borçtan çıkmalıyım?
I can’t rap anymore – I just murdered the alphabet
Artık rap yapamam – sadece alfabeyi öldürdüm
Drug sickness got me doin some bugged twitches
Uyuşturucu hastalığına yakalanmama twitches
I’m withdrawn from crack so bad my blood itches
Çatlaktan çekiliyorum çok kötü kanlarım
I don’t rap to get the women – fuck bitches
Kadınları almak için rap yapmıyorum.
Give me a fat slut that cooks and does dishes
Bana yemek yapan ve yemek yapan şişman bir sürtük ver
Never ran with a click – I’m a posse
Bir tıklama ile koştum – Ben bir posse
Kamikaze, strappin a motherfuckin bomb across me
Kamikaze, benim karşımda bir lanet olası bomba
From the second I was born, my momma lost me
Doğduğum andan itibaren annem beni kaybetti
I’m a cross between Manson, Esham and Ozzy
Ben Manson, Esham ve Ozzy arasında bir haç
I don’t know why the fuck I’m here in the first place
Neden ilk başta burada olduğumu bilmiyorum.
My worst day on this earth was my first birthday
Bu dünyadaki en kötü günüm ilk doğum günümdü.
Retarded? What did that nurse say? Brain damage?
Özürlü? O hemşire ne dedi? Beyin hasarı?
Fuck, I was born during the earthquake
Kahretsin, deprem sırasında doğdum


[Chorus]
[Koro]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/stilldontgiveafuck.html