Eminem - Steve Berman (Skit)

[door creaks open]
[kapı kremleri açıldı]
[background music “What’s The Difference” by Dr. Dre]
Dre [arka plan müziği ”Fark Nedir?]


[Eminem] ‘eyyy!
[Eminem] eyyy!
[Steve] Hey Em, what’s up?
[Steve] Hey Em, n’aber?
[Eminem] Steve Berman. What’s goin’ on, man, how you doin’?
[Eminem] Steve Berman. Neler oluyor dostum, nasılsın?
Good to see you again. What’s up?
Seni tekrar görmek güzel. Naber?
[Steve] Em, could you come in here and have a seat, please?
Em, buraya gelebilir misin, lütfen?
[Eminem] Umm, yeah, what’s…
[Eminem] Umm, evet, ne …
[Steve] Vanessa? Shut the door
[Steve] Vanessa? Kapıyı kapat
[Vanessa] Okay [door creaks shut]
[Vanessa] Tamam [Kapılar kapatıldı]
[Eminem] So what’s up? How’s orders looking for the first week?
[Eminem] Ne var ne yok? İlk hafta için siparişler nasıl?
[Steve] It would be better if you gave me nothing at all
Bana hiç bir şey vermediysen daha iyi olurdu.
[Eminem] Wh…
[Eminem] Wh …
[Steve] This album is less than nothing. I can’t sell this fucking record
[Steve] Bu albüm hiçbir şeyden daha az. Bu lanet kaydı satamam
[Eminem] Wha…
[Eminem] Wha …
[Steve] Do you know what’s happening to me out there?
[Steve] Orada neler olduğunu biliyor musun?
[Eminem] Wh-wha-what’s the problem?
[Eminem] Ne-sorun nedir?
[Steve] Violent Ground told me to go fuck myself!
[Steve] Violent Ground kendimden gitmemi söyledi!
[Eminem] Who’s Violent…?
[Eminem] Kim Şiddetlidir?
[Steve] Tower Records told me to shove this record up my ass!
[Steve] Tower Records, bu rekoru kıçımın üstüne atmamı söyledi!
Do you know what it feels like
Ne hissettiğini biliyor musun?
to be told to have a record shoved up your ass?
Bir rekorun kıçına ittiği söylenecek mi?
[Eminem] But, I…
[Eminem] Ama ben …
[Steve] I’m gonna lose my fuckin’ job over this
[Steve] bu işimin üstünü kaybedeceğim
You know why Dre’s record was so successful?
Dre’nin neden bu kadar başarılı olduğunu biliyor musun?
He’s rappin’ about big-screen T.V.s, blunts, 40’s and bitches.
Büyük ekran televizyonlar, küntler, 40’lar ve orospular hakkında röportaj yapıyor.
You’re rappin’ about homosexuals and Vicadin
Eşcinseller ve Vicadin hakkında rötuş yapıyorsun
[Eminem] I mean-
[Eminem] demek istediğim-
[Steve] I can’t sell this shit!
[Steve] Bu şeyi satamıyorum!
[Eminem] What…
[Eminem] Ne …
[Steve] Either change the record or it’s not coming out!
[Steve] Ya kaydı değiştir yoksa ortaya çıkmıyor!
[Eminem] What, I…
[Eminem] Ne, ben …
[Steve] Now get the fuck out of my office!
[Steve] Şimdi ofisimin dışına çık!
[Eminem] What am I supposed…
[Eminem] Ne yapmalıyım …
[Steve] NOW!
[Steve] ŞİMDİ!
[Eminem] Alright man….
[Eminem] Tamamen adam ….

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/stevebermanskit259616.html