Eminem - Soap (Skit)

[sounds like a TV soap opera]
[TV dizisi operası gibi geliyor]


[Roger] Skylar Montgomery?
[Roger] Skylar Montgomery?
[Skylar] What do you want from me Roger?
[Skylar] Benden ne istiyorsun Roger?
[Roger] I know it was you all along messing around with my dear Veronica!
[Roger] Sevgili Veronica’mla uğraştığını biliyorum.
[Skylar] Wait a minute, you hold it right there.
[Skylar] Bir dakika bekleyin, orada tutun.
Me and that woman love each other
Ben ve o kadın birbirimizi seviyoruz
[Roger] Love!?
[Roger] Aşk !?
What do you know of love?
Aşk hakkında ne biliyorsun?
[Skylar] We were destined to be together
[Skylar] Birlikte olmak istiyorduk.
I met her on the beach!
Onunla sahilde tanıştım!
[Roger] Are you out to destroy me?
[Roger] Beni yok edecek misin?
[Skylar] No Roger. That’s not what I want to do
[Skylar] Roger yok. Yapmak istediğim bu değil
I love her! And were going to be together
Onu seviyorum! Ve beraber olacağız
[Roger] Never!
[Roger] Asla!

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/soapskit.html