Eminem - Say Goodbye Hollywood

[Chorus]
[Koro]
Sayin’ goodbye, sayin’ goodbye to Hollywood
Hoşçakal demek, Hollywood’a hoşçakal demek
Sayin’ goodbye, sayin’ goodbye to Hollywood
Hoşçakal demek, Hollywood’a hoşçakal demek
Sayin’ goodbye, sayin’ goodbye to Hollywood
Hoşçakal demek, Hollywood’a hoşçakal demek
Sayin’ goodbye, sayin’ goodbye to Hollywood
Hoşçakal demek, Hollywood’a hoşçakal demek
{Hollywood}, sayin’ goodbye, sayin’ goodbye to Hollywood
{Hollywood}, hoşçakal deyin ki, Hollywood’a hoşçakal deyin
{Why do I feel this way}, sayin’ goodbye, sayin’ goodbye to Hollywood
{Neden böyle hissediyorum?}, Güle güle, Hollywood’a hoşçakal deyin
Sayin’ goodbye, sayin’ goodbye to Hollywood
Hoşçakal demek, Hollywood’a hoşçakal demek
Sayin’ goodbye, sayin’ goodbye to Hollywood
Hoşçakal demek, Hollywood’a hoşçakal demek


[Verse 1]
[Ayet 1]
I thought I had it all figured out, I did
Her şeyi anladım sanıyordum, yaptım
I thought I was tough enough to stick it out with Kim
Kim ile yapışmaya yetecek kadar zor olduğumu düşündüm.
But I wasn’t tough enough to juggle two things at once
Ama aynı anda iki şeyi bir araya getirmek için yeterince sert değildim
I found myself layin’ on my knees in cuffs
Kendimi kelepçeli dizlerimin üzerinde buldum
Which should’ve been a reason enough, for me to get my stuff and just leave
Benim için yeterli olan bir sebep olmalı, benim eşyalarımı almam ve ayrılmak için
How come I couldn’t see this shit myself, it’s just me
Bu boku kendim göremedim, sadece ben
Nobody couldn’t see the shit I felt
Kimse hissettiğim boku göremedi
Knowin’ damn well she wasn’t gonna be there when I fell, to catch me
İyi bilerek, ben düştüğümde orada olmayacaktı, beni yakalamak için
The minute shit was heated she just bailed
Dakika boku ısınıyordu, sadece boşaldı
i’m standin’ here swingin’ on like thirty people by myself
Burada otuz insan gibi dönüyorum.
I couldn’t even see the millimetere when it fell
Düştüğünde milimetreyi bile göremedim.
Turned around saw Gary stashin’ the heater in his belt
Etrafında döndü Gary stashin ‘kemer onun ısıtıcı gördüm
Saw the bouncers rush him and beat him to the ground
Böcekçiler onu acele ve yere yendi gördüm
I just sold two million records, I don’t need to go to jail
Sadece iki milyon kayıt sattım, hapse girmem gerekmiyor
I’m not about to lose my freedom over no female
Hiçbir kadına karşı özgürlüğümü kaybetmek üzereyim
I need to slow down
Yavaşlatmam lazım
Try to get my feet on solid ground, so for now i’m…
Ayaklarımı sağlam bir zemine sokmaya çalış, o yüzden şimdilik …


[CHORUS]
[KORO]


[Verse 2]
[2]
Bury my face in comic books, cause I don’t want to look
Yüzümü çizgi romanlara göm, çünkü bakmak istemiyorum
At nothin’, this world’s too much
Hiçbir şeyde, bu dünya çok fazla
I’ve swallowed all I could
Yapabileceğim her şeyi yuttum
If I could swallow a bottle of tylenol I would, and end it for good
Bir şişe tylenol yutabilseydim, ve iyi için bitiririm
Just say goodbye to Hollywood
Sadece Hollywood’a veda et
I probably should, these problems are piling all at once
Muhtemelen, bu problemler bir kerede istifliyor
Cause everything that bothers me, I got it bottled up
Beni rahatsız eden her şeye neden olur?
I think i’m bottomin’ out
Ben dibe inanıyorum
But i’m not about to give up, I gotta get up
Ama pes etmeyeceğim, kalkmam lazım
Thank God, I got a little girl
Tanrıya şükür, küçük bir kızım var.
And I’m a responsible father
Ve ben sorumlu bir babayım
So not a lot of good, i’d be to my daughter layin’ in the bottom of the mud
Yani pek iyi değil, kızım çamurun dibinde yatıyordu.
Must be in my blood cause I don’t know how I do it
Kanımda olmalı çünkü nasıl yaptığımı bilmiyorum
All I know is I don’t want to follow in the footsteps of my dad
Tek bildiğim babamın ayak izlerini takip etmek istemem.
Cause I hate him so bad
Çünkü ondan çok nefret ediyorum
The worst fear that I had was growin’ up to be like his fuckin’ ass, man
Sahip olduğum en büyük korku, orospu çocuğu gibi olmak için büyüdü.
If you could understand why I am the way that I am
Neden olduğumu anlayabilseydin
What do I say to my fans, when I tell ’em i’m…
Hayranlarıma ne diyeceğim, onlara söylediğimde …


[CHORUS]
[KORO]


[Verse 3]
[3]
I don’t wanna quit, but shit, I feel like this is it
Bırakmayı istemiyorum ama bok gibi hissediyorum
For me to have this much appeal like this is sick
Bunun benim için bu kadar çekici olması benim için
This is not a game, this fame, in real life this is sick
Bu bir oyun değil, bu ün, gerçek hayatta bu hasta
Publicity stunt my ass, conceal my fuckin’ dick
Tanıtım kıçımı dublör, lanet herifimi sakla
Fuck the guns, i’m done, i’ll never look at gats
Silahları boş ver, bitirdim, asla gats’a bakmayacağım
If I scrap, i’ll scrap like I ain’t never whooped some ass
Eğer hurdaya kalkarsam, hurda gibi kıçımı kaybederim
I love my fans
hayranlarımı seviyorum
But no one ever puts a grasp on the fact i’ve sacrificed everything I have
Ama hiç kimse, sahip olduğum her şeyi feda ettiğim gerçeğini anlamadı.
I never dreamt i’d get to the level that i’m at, this is whack
Hiç hayal bile edemediğim seviyeye gelebildim, bu berbattı
This is more than I ever could of asked
Bu istediğimden daha fazlası
everywhere I go, a hat, a sweater hood, or mask
Gittiğim her yer, şapka, kazak davlumbaz veya maske
What about math, how come I wasn’t ever good at that
Ne dersin, nasıl oldu da hiç bu kadar iyi değildim
It’s like the boy in the bubble, who never could adapt, i’m trapped
Kabarcıktaki, asla uyum sağlayamayan çocuk gibi, bende sıkışıp kaldım
If I could go back, I never woulda rapped
Geri dönebilseydim, asla ralledim
I sold my soul to the devil, i’ll never get it back
Ruhumu şeytana sattım, asla geri alamayacağım
I just wanna leave this game with level head intact
Sadece bu oyunu seviye başı bozulmadan bırakmak istiyorum
Imagine goin’ from bein’ a no one to seein’,
Görmeyi kimseden görmediğini hayal et,
everything blow up and all you did was just grow
her şey havaya uçurdu ve yaptığın her şey sadece büyüdü
up emceeing
yukarı çıkma
It’s fuckin’ crazy
Bu deliriyor
Cause all I wanted was to give Hailie the life I never had
Çünkü bütün istediğim Hailie’ye hiç sahip olmadığım hayatı vermekti.
But instead I forced us to live alienated, so i’m sayin’…
Ama bunun yerine bizi yabancılaşmaya zorladım, o yüzden söylüyorum ki …


[CHORUS]
[KORO]


[Outro]
[Diğer]
Goodbye, goodbye Hollywood, {Goodbye},
Hoşçakal, hoşçakal Hollywood, {Goodbye},
please don’t cry for me, when i’m gone for good,
lütfen iyi için gittiğimde, benim için ağlama
{this shit is not for me},
{bu bok benim için değil},
so goodbye, goodbye Hollywood,
çok hoşçakal, hoşçakal Hollywood,
{i’m not a fuckin’ star},
{lanet bir yıldız değilim}
please don’t cry for me, when I’m gone for good,
iyi için gittiğimde lütfen benim için ağlama
{i’m goin’ back home}…
{eve geri dönüyorum}

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/saygoodbyehollywood.html