Eminem - Same Song & Dance

Yo…
Ben …
Same song and dance
Aynı şarkı ve dans
Damn girl, everywhere I go
Lanet kızım, gittiğim her yer
Same song and dance
Aynı şarkı ve dans
I like the way you move, all over the globe
Dünyanın her yerinden hareket etmeyi seviyorum
Same song and dance
Aynı şarkı ve dans
Something about it, man
Onun hakkında bir şey, dostum
Same song and dance
Aynı şarkı ve dans
In the pale moonlight Yo…
Soluk ay ışığında Yo …


I’m looking at ya, yeah girl, you’re kinda tooken back by
Sana bakıyorum, evet kızım.
The whole rapper thing, aren’t ya?
Bütün rapçi şey değil mi?
Probably thinking you’ll get slapped so dang hard, ya
Muhtemelen tokat atacağını düşünmek çok zor, ya
Won’t even be able to stand up straight, aren’t ya?
Düz duramayacaksın, değil mi?
Couple rape charges, people think you’re a monster
İki kişi tecavüz suçlaması, insanlar senin bir canavar olduğunu düşünüyor.
The police constantly bugging you, non-stop
Polis sürekli seni rahatsız ediyor, durmadan
I walk up on ya, “Well, hello Tonya”
Senin üzerinde yürüdüm, “Eh, merhaba Tonya”
I think you got your OnStar button inside your car stuck
Arabanızın içindeki OnStar düğmesini aldığını düşünüyorum.
You out of gas? Do you got a flat?
Gazın mı bitti? Dairen var mı?
I would hate for you to be stranded at the laundromat
Çamaşırhanede beklemekten nefret ediyorum
I got your back
Sırtını aldım
Why don’t you put your laundry baskets in the back
Neden çamaşır sepetlerinizi arkaya koymuyorsunuz?
And sit up front; I’m not asking, it’s a trap
Ve öne otur; Ben sormuyorum, bu bir tuzak
You just got jacked and body snatched, and it’s a wrap
Daha yeni kazandın ve cesedi kaptın.
In broad day, and no mask for this attack
Geniş bir günde ve bu saldırı için maske yok
I heard ’em say exact opposites attract
Tam karşıtların dikkatini çektiğini duydum.
If that’s a fact, it’ll take task force to get you back
Eğer bu bir gerçektir, sizi geri almak için görev gücü alır
C’mon
Hadi


Yeah baby, do that dance
Evet bebeğim, dans et
It’s the last dance you’ll ever get the chance to do
Bu son dans, hiç şansın olacak
Girl, shake that ass, you ain’t never gonna break that glass
Kız, kıçını salla, o camı asla kırmayacaksın
That windshield’s too strong for you
Bu ön cam senin için çok güçlü
I said, yeah baby, sing that song
Evet bebeğim, şarkıyı söyle dedim.
It’s the last song you’ll ever get the chance to sing
Şarkı söyleyebileceğin son şarkı bu.
You sexy little thing, show me what you got, give it your all
Sen seksi küçük şey, bana ne verdiğini göster, hepsini ver
Look at you bawl, why you crying to me?
Sana bak, neden benimle ağlıyorsun?
Same song and dance
Aynı şarkı ve dans


The first victim I had, she was a big one
Sahip olduğum ilk kurban, büyük biriydi.
Big movie star, a party girl, big fun
Büyük film yıldızı, parti kızı, büyük eğlence
She was the girl the media always picked on
Medya hep seçtiği kızdı
In and out of rehab every 4 to 6 months
Her 4 ila 6 ayda bir rehabilitasyona girip çıkma
She was always known for little pranks and slick stunts
O küçük şakalar ve kaygan stunts için her zaman biliniyordu
At Nickelodeon, flashed the little kids once
Nickelodeon’da küçük çocukları bir kez parladı
What an event it was, I was sitting in front
Ne olaydı, önünde oturuyordum.
I was hooked in at the first glimpse of them buns
Onlara ilk bakışta takıldım.
Seen her backstage, now here’s where I come in, son
Sahne arkasını gördün, şimdi buraya geldiğim yer oğlum.
Look, here she comes, I better pull out the big guns
Bak, işte geliyor, büyük silahları çıkarsam iyi olur.
Hello Lindsay, you’re looking a little thin, hun
Merhaba Lindsay, biraz ince görünüyorsun, hun
How ’bout a ride to rehab? Get in, cunt
Rehabilitasyona ne dersin? İçeri gir, amcık
But starting off on the wrong foot is what I didn’t want
Ama yanlış ayağa başlamak istemediğim şeydi.
Girl, I’m just kidding, let me start over again, hun
Kızım, şaka yapıyorum, tekrar başlamama izin ver, hun
See what I meant was, we should have a little intervention
Ne demek istediğimi gördük, biraz müdahaleye ihtiyacımız vardı.
Come with me to Brighton, let me relieve your tension
Benimle Brighton’a gel, gerginliğimi rahatlatmama izin ver
You little wench, ya, murder wasn’t my intention
Seni küçük serseri, sen, cinayet niyetim değildi
If I wanted to kill you, it would’ve already been done
Seni öldürmek isteseydim çoktan bitmiş olurdu.
Slowly she gets in and I begin to lynch her
Yavaşça içeri giriyor ve onu linç etmeye başlıyorum.
With 66 inches of extension cord
66 inç uzatma kablosu ile


Yeah baby, do that dance
Evet bebeğim, dans et
It’s the last dance you’ll ever get the chance to do
Bu son dans, hiç şansın olacak
Girl, shake that ass, you ain’t never gonna break that glass
Kız, kıçını salla, o camı asla kırmayacaksın
That windshield’s too strong for you
Bu ön cam senin için çok güçlü
I said, yeah baby, sing that song
Evet bebeğim, şarkıyı söyle dedim.
It’s the last song you’ll ever get the chance to sing
Şarkı söyleyebileceğin son şarkı bu.
You sexy little thing, show me what you got, give it your all
Sen seksi küçük şey, bana ne verdiğini göster, hepsini ver
Look at you bawl, why you crying to me?
Sana bak, neden benimle ağlıyorsun?
Same song and dance
Aynı şarkı ve dans


My second victim was even bigger than the first
İkinci kurbanım ilkinden bile daha büyüktü
Pop star, icon, the whole works
Pop yıldızı, ikon, bütün işler
She played a little schoolgirl when she first
İlk kez bir kız öğrenci oynadı.
Burst upon the scene and seen that the world was hers
Sahneyi patlat ve dünyanın onun olduğunu gördü.
She twirls and turns and flirts in skirts so bad it hurts
O twirls ve dönüyor ve eteklerinde flört ediyor o kadar kötü ki acıyor
It irked me, it made me mad at first
Beni sinirlendirdi, önce beni kızdırdı
I lashed out in my songs, but what was really going on
Şarkılarıma bağladım ama gerçekten neler oluyor?
Was that I had developed a crush
Bir ezilme geliştirmiş miydim
I just didn’t know how to tell it to her
Sadece ona nasıl söyleyeceğimi bilemedim.
Should I cut off one of my ears and mail it to her?
Kulaklarımdan birini kesmeli ve ona postalamalı mıyım?
Send her pictures of my collection of skeletons, or
Resimlerimi iskeletlerimden gönder, ya da
Footage of me impaling myself on an elephant tusk?
Bir fil dişi üzerinde kendimi impaling beni görüntüleri?
We’ll settle this once and for all, I’ma tell her at dusk
Bunu bir kez halledeceğiz ve her şey için, akşam karanlığında söyle
Tonight, tonight is the night, and tell her I must
Bu gece, bu gece gece ve ona söylemeliyim.
Creep up to her mansion in stilettos, and just
Stilettos’ta onun odasına kadar sürün ve sadece
Climb the gate, and ring the bell, like “Hello, my love”
Kapıya tırman ve zili çal, “Merhaba, aşkım” gibi.
I just picked your prescription for Seroquel up
Sadece reçetenizi Seroquel için aldım
Now would you like to share a pill or two with me?
Şimdi bir ilacı ikiyle paylaşmak ister misin?
I’ll share my Valium with you ’cause I’m feeling you Britney
Valium’umu seninle paylaşacağım çünkü seni hissediyorum Britney
I’ll trade you a blue one for a pink one
Sana pembe olan için mavi olanı yapacağım.
Ever since a schoolgirl juvenile delinquent
Bir kız öğrenci genç suçludan beri
I’ve been feeling you, ooh-ooh, girl, you sexy little gal, you
Seni hissettim ooh-ooh, kızım sen seksi küçük gal
Hold that pill any longer, it’ll get sentimental value
O hapı artık tutun, duygusal değer kazanır
C’mon toots, give me the Valium alley-oop
Hadi toots, bana Valium alley-oop’u ver.
I’ll slam dunk it in your mouth ’til you puke
Ben senin ağzına sarhoş olacağım seni incitmelisin
And just as soon as you pass out in your alphabet soup
Alfabe çorbasında da bayıldığınız anda
I’m ’bout to make a new outfit out of you
Senden yeni bir kıyafet çıkarmaya geldim.
New outfit? Shit, I’ll make a suit out of you, shoot
Yeni kıyafet? Kahretsin, senden bir takım çıkarırım, ateş et
Now, show me how you move, baby, do how a-you do
Şimdi nasıl hareket ettiğini göster bebeğim, nasıl yaparsın?


Yeah baby, do that dance
Evet bebeğim, dans et
It’s the last dance you’ll ever get the chance to do
Bu son dans, hiç şansın olacak
Girl, shake that ass, you ain’t never gonna break that glass
Kız, kıçını salla, o camı asla kırmayacaksın
That windshield’s too strong for you
Bu ön cam senin için çok güçlü
I said, yeah baby, sing that song
Evet bebeğim, şarkıyı söyle dedim.
It’s the last song you’ll ever get the chance to sing
Şarkı söyleyebileceğin son şarkı bu.
You sexy little thing, show me what you got, give it your all
Sen seksi küçük şey, bana ne verdiğini göster, hepsini ver
Look at you bawl, why you crying to me?
Sana bak, neden benimle ağlıyorsun?
Same song and dance
Aynı şarkı ve dans


Same kicking and screaming, same crying and sobbing
Aynı tekme ve çığlık atma, aynı ağlama ve hıçkıra
Same song and dance
Aynı şarkı ve dans
Same begging and pleading, same yelling and bleeding
Aynı yalvarıyor ve yalvarıyor, aynı bağırıyor ve kanıyor
Same song and dance
Aynı şarkı ve dans
Yeah
Evet
Same song and dance
Aynı şarkı ve dans
I know
biliyorum
Same song and dance
Aynı şarkı ve dans

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/samesongdance.html