Eminem - Rock Bottom

A-yo!
A-yo!
This song is dedicated to all the happy people
Bu şarkı tüm mutlu insanlara adanmıştır
All the happy people who have real nice lives
Gerçekten güzel hayatları olan tüm mutlu insanlar
And have no idea what it’s like to be broke as fuck
Ve lanet gibi kırılmanın nasıl bir şey olduğu hakkında hiçbir fikrim yok.


[Verse One:]
[Verse Bir:]
I feel like I’m walking a tight rope, without a circus net
Sirk ağı olmadan sıkı bir ipte yürüyorum gibi hissediyorum
I’m popping percocets, I’m a nervous wreck
Ben percocets haşhaşım, gergin bir batık
I deserve respect; but I work a sweat for this worthless check
Saygıyı hakediyorum; ama bu değersiz çek için ter döküyorum
‘Bout to burst this tech, at somebody to reverse this debt
Bu teknolojiyi patlatmak için, birileri bu borcu geri almak için
Minimum wage got my adrenaline caged
Asgari ücret, adrenalinimi kafesledi
Full of venom and rage
Zehir ve öfke dolu
Especially when I’m engaged
Özellikle nişanlı olduğumda
And my daughter’s down to her last diaper
Ve kızım son bebek bezi için
That’s got my ass hyper
Bu kıçımı hiperledi
I pray that god answers, maybe I’ll ask nicer
Tanrı’nın cevabını dua ediyorum, belki daha güzel olurum
Watching ballers while they’re flossing in their pathfinders
Yolcularını patlatırken balyalayıcıları seyretmek
These overnight stars becoming autograph signers
Bu gecede yıldızlar imza imzalayan oluyor
We all long to blow up and leave the past behind us
Hepimiz havaya uçurup geride geçmişi geride bırakıyoruz
Along with the small fry’s and average half pinters
Küçük yavru ve ortalama yarım pinter ile birlikte
While player haters turn bitch like they have vaginas
Oyuncu hainleri, vajinaları olduğu gibi orospuya dönüşürken
‘Cause we see them dollar signs and let the cash blind us
Çünkü biz onlara dolar işaretleri görüyoruz ve parayı bize kör ediyorlar.
Money’ll brainwash you and leave your ass mindless
Para seni beynini yıkacak ve kıçını aklından çıkaracak
While snakes slither in the grass spineless
Yılanlar çimenlerde kaymaz iken


[Chorus (2x):]
[Koro (2x):]
That’s Rock Bottom
Bu Rock Bottom
When this life makes you’re mad enough to kill
Bu hayat öldüğünde yeterince öldürdün mü
That’s Rock Bottom
Bu Rock Bottom
When you want something bad enough to steal
Çalmak için yeterince kötü bir şey istediğinde
That’s Rock Bottom
Bu Rock Bottom
When you feel like you’ve had it up to here
Buraya kadar yaşadığınızı hissettiğinizde
‘Cause you’re mad enough to scream but you’re sad enough to tear
Çünkü çığlık atmaya yeterince kızgınsın ama gözyaşlarına yetecek kadar üzgünsün


[Verse Two:]
[İkide Ayet]
My life is full of empty promises
Hayatım boş sözlerle doludur
And broken dreams
Ve kırık rüyalar
I’m hoping things will look up
Umarım işler artar
But there ain’t no job openings
Ama iş ilanları yok
I feel discouraged, hungry and malnourished
Kendimi kırgın, acıkmış ve yetersiz beslenmiş hissediyorum
Living in this house with no furnace, unfurnished
Bu evde hiç fırınsız, mobilyasız yaşamak
And I’m sick of working dead end jobs with lame pay
Ve ben topal ödeme ile ölü işlerde çalışmaktan bıktım
And I’m tired of being hired and fired the same day
Ve aynı gün işe alınma ve kovulmaktan yoruldum
But fuck it, if you know the rules to the game play
Ama lanet olsun, eğer oyunun kurallarını biliyorsan
‘Cause when we die we know we’re all going the same way
Çünkü öldüğümüzde hepimizin aynı şekilde gittiğini biliyoruz
It’s cool to be the player, but it sucks to be the fan
Oyuncu olmak güzel, ama hayranı olmak berbat
When all you need is bucks to be the man
İhtiyacın olan tek şey erkek olmanın karşılığı
Plus a luxury sedan
Ayrıca lüks bir sedan
Too comfortable and roomy in a six
Altı çok rahat ve ferah
But they threw me in the mix
Ama beni karıştırdılar
With all these gloomy lunatics
Bütün bu kasvetli delilerle
Who walk around depressed
Kim depresif dolaşıyor
And smoke a pound of ses a day
Ve günde bir pound sus
And yesterday went by so quick it seems like it was just today
Ve dün çok hızlı geçti, bugün olduğu gibi görünüyor
My daughter wants to throw the ball but I’m too stressed to play
Kızım topu fırlatmak istiyor ama oynamak için çok stresliyim
Live half my life and throw the rest away
Hayatımın yarısını yaşayın ve gerisini atın


[Chorus]
[Koro]


There’s people that love me and people that hate me (yup)
Beni seven insanlar ve benden nefret eden insanlar var (yup)
But it’s the evil that made me this backstabbing, deceitful, and shady
Ama bu beni sırtüstü, aldatıcı ve gölgeli yapan şeytan.
I want the money, the women, the fortune, and the fame
Parayı, kadınları, serveti ve şöhreti istiyorum
That means I’ll end up burning in hell scorching in flames
Bu, alevler içinde cehennemde yanmaya başlayacağım anlamına geliyor
That means I’m stealing your checkbook and forging your name
Bu senin çek defterini çaldığımı ve ismini değiştirdiğimi gösterir.
There’s lifetime bliss for eternal torture and pain
Sonsuz işkence ve acı için ömür boyu mutluluk var
‘Cause right now I feel like I’ve just hit the rock bottom
Çünkü şu an sadece alt kata vurmuş gibi hissediyorum
I got problems now everybody on my blocks got ’em (I’m done)
Sorunlarım var artık herkes benim bloklarımda (benim işim bitti)
I’m screaming like those two cops when 2pac shot ’em
2pac vurulduğunda o iki polis gibi çığlık atıyorum
Holding two glocks, I hope your doors got new locks on ’em
İki glock tutarak, umarım kapılarınızda yeni kilitler vardır.
My daughter’s feet ain’t got no shoes or socks on ’em
Kızımın ayaklarının üzerinde hiç ayakkabı ya da çorap yok.
And the rings you’re wearing look like they got a few rocks on ’em
Ve giydiğiniz yüzükler üzerinde birkaç taş varmış gibi duruyorlar.
And while you flaunt ’em I could be taking them to shops to pawn them
Ve siz onları gösterdiğinizde onları piyonlamak için dükkana götürüyorum.
I got a couple of rings and a brand new watch you want ’em?
Birkaç yüzük aldım ve istediğin yepyeni bir saat var mı?
‘Cause I never went gold off one song
Çünkü asla bir şarkıdan altın çıkmadım
I’m running up on someone’s lawn with guns drawn
Birinin çimlerinde çizilen silahlarla koşuyorum


[Chorus]
[Koro]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/rockbottom.html