Eminem - Ridaz

Aw man…
Ah adam …
Yeah…
Evet…
You ever be in the club man, you get in a fight
Sen hiç kulüpteydin, kavga edersin
And people that you don’t even know jump in?
Ve bilmediğin insanlar atlıyor?


You feel like you wanna hit something, your fist clenches, you’re pissed
Bir şeye çarpmak istiyormuş gibi hissediyorsun, yumrukların sıkıyor, sen kızgınsın
You just wanna get someone with shit, jump on this
Birini boktan almak istiyorsan, buna atla.
You’re ’bout to get your shit pushed in, I’m just inches away
Senin bokunu itmek için geldin, ben sadece uzaktayım
From splitting your shit wide open, no stitches can save
Boklarını açmadan, dikişler kurtaramaz
You’ll die with your eyes open, you hope this isn’t the way
Gözlerin açıkken öleceksin, umarım bu yol değildir.
You end up going out, but I guess it just is I’m afraid
Sonuna kadar çıkıyorsun, ama sanırım sadece korkuyorum
Razors, scissors and blades make Jason say, “Isn’t this great?”
Jiletler, makaslar ve bıçaklar Jason’ın “Bu harika değil mi?” Demesini sağlıyor.
On-lookers participate in this ass-kicking debate
Gözlemciler bu tekme mücadelesine katılıyor
That’s starting to take place in the middle of the street
Bu sokağın ortasında gerçekleşmeye başlıyor
Little did you know there’d be an all-out brawl soon as you heard this beat
Az önce, bu ritmi duyduğunuzda çoktan bir kavga olacağını biliyor muydunuz?
Emergency personnel rush to the murder scene but it’s too late
Acil durum personeli cinayet sahnesine koşuyor ama çok geç
It’s absolute pandemonium
Mutlak pandemonium
Whisked away in an ambulance is your fate
Ambulansta kaçmak kaderiniz
Nothing nobody told you when you left the house today
Bugün evden çıkarken kimse sana söylemedi mi?
Could of made you anticipate
Beklediğin yapılabilir mi?
Such an ass-whipping, okay
Öyle kıçı kıvırma, tamam
’til the anger dissipates
öfke yayılana kadar
You get punched in the face, reciprocate, come on
Yüzüne yumruk atıyorsun, karşılık ver, hadi


So what the deal ridaz?
Peki bu anlaşma ne anlama geliyor?
Would you excuse me while I feel my nuts?
Fındıklarımı hissederken bana izin verir misin?
My balls are feeling a mighty big now
Toplarım şimdi büyük bir his veriyor.
I might just have to dig down and pull ’em through my britches
Sadece kazmak ve benim odamlarımı çekmek zorunda kalabilirim.
So what the deal ridaz?
Peki bu anlaşma ne anlama geliyor?
Would you excuse me while I feel my nuts?
Fındıklarımı hissederken bana izin verir misin?
My balls are feeling a mighty big now
Toplarım şimdi büyük bir his veriyor.
I might just have to dig down and pull ’em through my britches
Sadece kazmak ve benim odamlarımı çekmek zorunda kalabilirim.


You step in the place with enough misplaced anger to catch a case
Bir davayı yakalamak için yeterince yanlış yere öfkelenerek yere adım atıyorsun
Anxious to get in some shit, got your gangstas all with your ladies
Bazı bok almak için endişeli, senin bayanlar ile tüm gangstas var
You better go get your mace ’cause Shady said so
Gidip topunu alsan iyi olur çünkü Shady öyle söyledi
You may wanna pick up the radio and bang it against your face
Radyoyu almak ve yüzüne çarpmak isteyebilirsin.
That’s how fuckin’ rowdy you feel, now you still wanna grill?
Öyle hissediyorsun, şimdi hala ızgara istiyorsun?
If you don’t wanna get the shit beat out of you, chill
Eğer boku senden almak istemezsen, sakin ol
‘Cause if you doubt me you will, yeah got me a pill, found me a thrill
Çünkü bana şüphen varsa, bana bir hap aldın, bana bir heyecan buldum
I got a couple of drinks here, and I’m bound to refill
Burada birkaç içki içtim ve tekrar doldurmak zorundayım.
Girl howdy, how do you feel ma?
Kız nasılsın anne?
This cocksucker did not spill my drink, oh hell nah
Bu cocksucker içkimi dökmüyordu, ohh nah
He must be trying to kill my buzz
Buzz’ımı öldürmeye çalışıyor olmalı.
I will not budge, so what the deal ridaz?
Tahammül edemem, anlaşmanın nesi var?
Now here they all come and they got your back in like 2 seconds flat
Şimdi hepsi geliyor ve 2 saniye gibi geri döndüler.
And that’s probably a record, yeah, you wasn’t expecting that
Ve bu muhtemelen bir rekor, evet, bunu beklemiyordun
‘Cause they want in on the act, there’s a cognac bottle
Çünkü harekete geçmek istiyorlar, bir konyak şişesi var.
We snuck it in ’cause the beer that they was serving here was only tap
İçeri sızdık çünkü burada servis ettikleri bira sadece musluk oldu
I’m biting, I fight dirty, you might get kicked in the nuts
Isırıyorum, kirli savaşırım, fındıklara atılabilirsin
You’re frightened like “This guy might hurt me”
“Bu adam beni incitebilir” gibi korktun
You’re quite certain he’s nuts, I’ve hit myself in the face harder
Çıldırmış olduğundan çok eminsin, kendimi yüzüme daha çok vurdum
Play smarter, you may start her over, you need a chainsaw to
Daha akıllı oyna, onu baştan başlatabilirsin.
Dig your way out or go powder your nose
Çık dışarı ya da burnuna toz git
Pussy the louder you yell the harder I slap the shit outta you hoes
Pussy ne kadar çok sesle bağırırsan seni orospudan çıldırırım
You set it off faggot so now how do you ‘spose
Onu fagottan kurtardın, nasılsın?
We settle it, hit me in the nose, we’ll see how it goes
Yerleşiyoruz, burnuma vuruyoruz, nasıl gittiğini göreceğiz


So what the deal ridaz?
Peki bu anlaşma ne anlama geliyor?
Would you excuse me while I feel my nuts?
Fındıklarımı hissederken bana izin verir misin?
My balls are feeling a mighty big now
Toplarım şimdi büyük bir his veriyor.
I might just have to dig down and pull ’em through my britches
Sadece kazmak ve benim odamlarımı çekmek zorunda kalabilirim.
So what the deal ridaz?
Peki bu anlaşma ne anlama geliyor?
Would you excuse me while I feel my nuts?
Fındıklarımı hissederken bana izin verir misin?
My balls are feeling a mighty big now
Toplarım şimdi büyük bir his veriyor.
I might just have to dig down and pull ’em through my britches
Sadece kazmak ve benim odamlarımı çekmek zorunda kalabilirim.


It’s sheer hustle, I bob, weave, deflate your beer muscles
Bu keskin koşuşturma, ben bob, örgü, senin bira kaslarını deflate
We’re tussling, the crowd’s starting to cheer us and
Biz kavga ediyoruz, kalabalık bizi neşelendirmeye başlıyor ve
Adrenaline’s rushing through us just like a geyser gushing
Adrenaline, bir şofben fışkıran gibi bizden geçiyor
Too much Budweiser in my blood, I’m strangling your windpipe for nothing
Kanımda çok fazla Budweiser var, hiçbir şey için nefes borcunu boğuyorum
My signature ligature marks, look at you all
İmza bağlarım, hepinize bakın
Big with your remarks ’til I swing an icepick at your heart
Düşüncelerinizle, kalbinizde bir dondurma salladım.
At least that’s what it feels like when I pick you apart
En azından seni ayırdığımda hissettiğim şey bu.
And dig at ya, and break you down like the bitch that you are
Ve sana güven ve seni orospu gibi kırarsın.
The predicament starts when I throw a brick at your car
Arabada bir tuğla attığımda baş belası başlar
The pain inflicted upon you is so sick it’s Bizarre
Üzerinize gelen acı o kadar hasta ki Tuhaf
Shit this is almost ridiculous, addictive as far
Kahretsin, şu ana kadar neredeyse gülünç, bağımlılık var.
As having me wanna rip out your fricking ligaments, ah
Bana sahip olduğun bağları koparmak istediğim gibi, ah
You hit like a bitch, you scratch me with your nails for that
Orospu gibi vurdun, bunun için tırnaklarınla çizdin.
You catch an open hand slap like a female like bap
Bir kadın gibi bir açık el tokat yakala
In fact I’ll have the crowd smacking you themselves
Aslında kalabalığın kendinle dalga geçmesini sağlayacağım.
Where’s D12? I don’t feel like doing this by myself, come on
D12 nerede? Bunu kendim yapmak gibi hissetmiyorum, hadi


So what the deal ridaz?
Peki bu anlaşma ne anlama geliyor?
Would you excuse me while I feel my nuts?
Fındıklarımı hissederken bana izin verir misin?
My balls are feeling a mighty big now
Toplarım şimdi büyük bir his veriyor.
I might just have to dig down and pull ’em through my britches
Sadece kazmak ve benim odamlarımı çekmek zorunda kalabilirim.
So what the deal ridaz?
Peki bu anlaşma ne anlama geliyor?
Would you excuse me while I feel my nuts?
Fındıklarımı hissederken bana izin verir misin?
My balls are feeling a mighty big now
Toplarım şimdi büyük bir his veriyor.
I might just have to dig down and pull ’em through my britches
Sadece kazmak ve benim odamlarımı çekmek zorunda kalabilirim.


Yeah, what the deal?
Evet, anlaşma nedir?
I’m feeling hard as hell right now homie
Şu an cehennem gibi hissediyorum
I almost feel… Invincible and shit
Neredeyse hissediyorum … Yenilmez ve bok
Ay Dre! You got me feeling like I can’t be touched right now fool
Ay Dre! Bana dokunulmayacak gibi hissettiriyorsun şimdi aptal
I’m unstoppable
Durdurulamam
Damn
Lanet olsun

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/ridaz.html