Eminem - Ricky Ticky Toc

Once you call my name out things will never be the same….
İsmimi çağırdığınızda işler asla aynı olmayacak.
They should have never let us get off foot in this game…
Bu oyunda ayak basmamıza asla izin vermemelilerdi.
Ever since I was introduced to rap music
Rap müziğiyle tanıştığımdan beri
I been missing a screw like Bishop and Juice
Bishop ve Juice gibi bir vida eksik.
I could lose it at any moment
Her an onu kaybedebilirim
Those who know me know it
Beni tanıyanlar bunu biliyor
So they’re probably told you go with the flow
Yani muhtemelen size akışla gitmeniz söylendi
Just so that I don’t explode
Sadece patlamam ki
And have another episode where I let it go as far as
Ve şu ana kadar gitmesine izin verdiğim başka bir bölüm var.
The one with Benzino did I’m waiting for that next beef,
Benzino’lu olanı, sonraki sığır eti bekledim mi?
I’m cocked, locked and loaded
Eğlendim, kilitlendim ve yüklendim
I’m ready to go so bad I’m going bananas,
Çok kötüye gitmeye hazırım muzlara gidiyorum
My dick’s so hard Anna Nicole could use it to fucking pole vault with
Dick’im çok zor Anna Nicole bunu sırıkla dolu kasaya kullanabilirdi
Oh shit, I mean when she was still bloated
Kahretsin, hala şiştiğinde demek istedim.
Before they cut her stomach open and lipoed it
Karnını açmadan önce dudaklarını açıp
Anybody I throw flames at gets a name it’s a game
Alev attığım biri bir isim alır, bu bir oyun
Cause they know that they don’t spit the same
Çünkü aynı şeyi tükettiklerini biliyorlar
It’s a shame, what people do for 10 minutes of fame
Utanç verici, insanlar 10 dakikalık şöhret için ne yapıyorlar?
Everyday it’s the same thing,
Her gün aynı şey,
People in this game try to buddy buddy us
Bu oyundaki insanlar, arkadaşımıza
Just to get close enough to study us
Sadece bize çalışacak kadar yakınlaşmak için
Everybody just wants to have something to do with that
Herkes sadece bununla ilgili bir şey yapmak istiyor
They all trying to get that stamp
Hepsi bu damgayı almaya çalışıyorlar.
They after that Shady – Aftermath money
Onlar bundan sonra Shady – Aftermath parası
It’s like a monopoly
Tekel gibi
They probably just now finally understand how to rob fully
Muhtemelen şimdi nihayet tam olarak nasıl soyulacağını anlıyorlar
50 Cent was like a fucking jackpot for me
50 Cent benim için büyük bir ikramiye gibiydi
And Dre, it’s like we hit the fucking lottery
Ve Dre, lanet olası piyangoya vurmak gibi.
And a damn slot machine at the same time as each other
Ve birbiri ile aynı anda bir lanet slot makinesi
Why the fuck you think we ride like we brothers
Neden sikiyoruz kardeşlerimiz gibi sürüyoruz
When we rhyme with each other
Birbirimize kafiyizce
In time we discovered that we have more in common
Zamanla daha çok ortak noktamız olduğunu keşfettik
Then we thought with each other
Sonra birbirimizle düşündük
Both robbed of our mothers
Her ikisi de annelerimizi soydu
Our fathers ain’t want us
Babalarımız bizi istemiyor
What was wrong with us, was it our fault
Bizim neyimiz vardı, bizim hatamızdı
Cause we started thinking god doesn’t love us
Çünkü biz tanrı bizi sevmiyor düşünmeye başladık
Two odd motherfuckers who just happened to meet at the right time
Doğru zamanda buluşan iki garip orospu çocuğu.
What a coincidence cause when 50 got shot up in Jamaica Queens
Jamaika Queens’de 50’nin vurulan bir tesadüf sebebi ne?
I still remember the call up in ??
Aramayı hala hatırlıyorum?
Big L had just got popped just a month before
Büyük L sadece bir ay önce attı.
If 50 lives he’s getting dropped from Columbia
Eğer 50 kişi yaşıyorsa Columbia’dan düşüyor.
Two years later me and Doc had to come and, uh, operate
İki yıl sonra ben ve Doc gelmek zorundaydılar.
That’s when he popped up a number one
O zaman bir numara attı
And we ain’t never gonna stop if you wond-ering
Ve eğer merak ediyorsan asla durmayacağız
Even if I’m under the gun
Silahın altında olsam bile
You ain’t gotta agree all the time with me
Benimle her zaman aynı fikirdeyim
Or see eye to eye there’ll always be animosity between you and I
Veya göze göz at, her zaman seninle benim aramda düşmanlık olacak
But see the difference is if it is I could give a shit
Ama farket ki eğer bir şey verebilirsem
Still gonna conduct motherfucking business as usual
Yine de her zamanki gibi anne sikikleri yapacak.
Ego’s aside, fore I bruise em’ all
Ego bir kenara, herşeyi berbat ettim.
Swallow your pride fore I step on it with shoes you call Nike’s
Gururunu yutmaya başladım Nike’ın dediğin ayakkabılarla adım atıyorum.
Earth links how do you like these you gotta love them
Dünya bağlantıları bunları nasıl sevdiğinizi seviyorsunuz
Look at the bottom of em’ they’re like cleats
Emlerin altlarına bakın ‘
Stomping, I been romping since Tim Dogg was hollering
Stomping, Tim Dogg’un sağduyulu olduğu için çok eğlendim
‘Fuck Compton’
‘Siktir et Compton’
I was whilin’, free styling back when they was still making Maxell cassettes
Maxell kasetlerini yapmaya devam ettiklerinde, geri çekiliyordum.
I wasn’t even raps Elvis yet
Elvis’e bile raps değildim.
That tells us that any doubts in your head that seals the shit
Bu bize kafanızdaki herhangi bir şüp-
Ricky-Ticky-Toc-Ticky-Ticky-Toc
Ricky Ticky-Ticky Toc-Toc-tick
Still with the Diggy-Diggy-Doc-Diggy-Diggy-Doc
Yine de Diggy-Diggy-Doc-Diggy-Diggy-Doc
And you don’t stop
Ve sen durmuyorsun

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/rickytickytoc.html