Eminem - Remind Me

[Eminem:]
[Eminem:]
Yo! I bust in, devilish grin, disgustin’
Yo! İçimden geldim, şeytani sırıtış, disgustin ‘
Asshole, freckled cheeks and a butt chin
Pislik, çilli yanaklar ve popo çene
Calling all party animals, get
Tüm parti hayvanları aranıyor
On the floor when I pop up on some Whack-A-Mole shit
Bazı Whack-A-Mole boklarına rastladığımda
In search of a chick who stacked them so thick
Çok kalın onları yığılmış bir piliç arayışı içinde
And implants are so big
Ve implantlar çok büyük
She can hang me up on that rack, big ol’ tits
Beni o rafa asabilir, büyük göğüsler
Like Anna Nicole Smith
Anna Nicole Smith gibi
Body’s bananas and sass to go wit’
Vücudun muzları ve süngeri zekâya gitmek
I spot you at first glance and go “shit!”
İlk bakışta seni görüyorum ve “bok!”
You wearin’ those pants that don’t fit
Uymayan pantolonu giyiyorsun.
That butt won’t ever give up
O popo asla pes etmeyecek
That’s why you stick it out no matter what
Bu yüzden ne yaparsan yap
‘Cause you got an ass that won’t quit
Çünkü bırakmayacak bir kıçın var.
So, get on the horn, my saxophone
Öyleyse boynuza, saksafonuma git.
Grab hold of my instrument, get a grasp, and blow!
Aletimden tutun, kavrayın ve üfleyin!
You just laugh and go heehee
Sadece gül ve heehee’ye git.
‘Cause you’re just as nasty so that’s appropriate
Çünkü sen de bu kadar iğrençsin.
That’s why
Bu yüzden


[Eminem, Joan Jett and the Blackhearts:]
[Eminem, Joan Jett ve Blackhearts:]
I love you, ’cause you remind me of me
Seni seviyorum çünkü bana beni hatırlatıyorsun
That’s why I love you, ’cause you’re like me (yeah, me)
Bu yüzden seni seviyorum çünkü sen benim gibisin (evet, ben)
I said I love you, ’cause you remind me of me
Seni seviyorum dedim, çünkü bana hatırlatıyorsun
That’s why I love you, ’cause you’re like me, nasty (yeah, me)
Bu yüzden seni seviyorum çünkü sen benim gibisin, iğrenç (evet, ben)


[Eminem:]
[Eminem:]
You know, I’m wearin’ a new shirt tonight too, yo
Bu gece yeni bir gömlek giyiyorum, sen de
With me on it
Yanımda benimle


I’m lookin’ at your tight rear like a sightseer
Sıkı arkada bir gözcü gibi görünüyorum.
Your booty is heavy duty like diarrhea
Ganimet ishal gibi ağır görev
The plan’s to bring you to my house
Plan seni evime getirecek.
You’re drinkin’ Jack and Beam
Sen drinkin ‘Jack ve Kirişsin.
I’m thinkin’ soon as trampolines so we should bounce
Kısa bir süre sonra tramplenler gibi düşünürüm, bu yüzden sıçrama yapmalıyız
But you’re out of your tube-top
Ama sen tüp topunun dışındasın.
If you’re thinkin’ that mi casa es su casa
Eğer sen benim evimin senin evin olduğunu düşünüyorsun
Yeah, you’re a cute fox
Evet, sen sevimli bir tilki
Perfect ten so back that up like a moonwalk
Mükemmel on kadar öyle ki bir moonwalk gibi
Girl, you’re smokin’ like Snoop Dogg
Kızım, Snoop Dogg gibi kokuyorsun
But you must be Token if you think you’re takin’ over my quarters
Ama benim çeyreklerimin üzerine çıktığını düşünüyorsanız Token olmalısın.
There goes the dime into the jukebox
Dedikodu müzik kutusuna gider
Two shots of blue Hpnotiq and soon I’ll
Mavi Hpnotiq iki çekim ve yakında ben
Turn this pool hall to a barroom brawl
Bu havuz salonunu bir barroom kavgasına dönüştür
So, Rick, scratch on the break like the cue ball
Yani, Rick, isteka topunu isteka topu gibi çiz
Turn the volume all the way up on your boombox
Hacmi boombox’ınıza sonuna kadar çevirin
And excuse the locker room talk, I’m just too raw
Ve soyunma odası konuşmasını affedersiniz, ben de çok ham
But apparently, so are you, ma
Ama görünüşe göre sen de anne
‘Cause you just kicked me in the balls and told me to screw off
Çünkü sen beni toplarımda tekmeledin ve bana takılmamı söyledin.
And that’s why
Ve bu yüzden


[Eminem, Joan Jett and the Blackhearts:]
[Eminem, Joan Jett ve Blackhearts:]
I love you, ’cause you remind me of me
Seni seviyorum çünkü bana beni hatırlatıyorsun
That’s why I love you, ’cause you’re like me (yeah, me)
Bu yüzden seni seviyorum çünkü sen benim gibisin (evet, ben)
I said I love you, ’cause you remind me of me
Seni seviyorum dedim, çünkü bana hatırlatıyorsun
That’s why I love you, ’cause you’re like me, nasty (yeah, me)
Bu yüzden seni seviyorum çünkü sen benim gibisin, iğrenç (evet, ben)


Said can I take you home, where we can be alone?
Sizi eve yalnız bırakabilir miyiz?
Shorty, you the shit
Shorty, lanet olsun
Girl, I ordered you to sit
Kızım oturmanı emrettim
I know you’re probably feelin’ me more than you admit
Biliyorum, muhtemelen beni kabul ettiğinden daha fazla hissediyorsun.
Pull up a chair, sweetie, let me order you a drink
Bir sandalye çek tatlım, sana bir içki siparişi vereyim
I only go to meetings court-ordered from a shrink
Ben sadece büzülmeden mahkeme kararıyla toplantılara gidiyorum
So from the bottom to the top, floor to ceiling
Alttan üste, tavandan tavana
You ain’t run of the mill, you’re one in a million
Değirmenden kaçmadın, milyonda birsin
‘Cause real tits are still fun
Çünkü gerçek memeler hala eğlencelidir
But everybody knows fake tits are still better than real ones
Ama herkes sahte memelerin hala gerçek olanlardan daha iyi olduğunu biliyor.


[Eminem:]
[Eminem:]
So come and spend the night with the guy most are terrified of
Bu yüzden gel ve geceyi en çok korkan adamla geçir.
But tonight, curiosity overrides ya
Ama bu gece, merak seni geçersiz kılıyor
Besides you’re fire (I love) like a starter pistol
Bir ateşli tabanca gibi ateşin yanında (seni seviyorum)
Crystal and slides huns, tonight I’m your pilot
Kristal ve serseri huns, bu gece senin pilotun benim.
‘Cause you should be up in the sky, girl
Çünkü gökyüzünde olmalısın, kızım
You’re so fucking fly, you belong in the mile high club
Çok sineksin, mil yüksek kulüpte aitsin.
So come on, baby, the night’s young
Hadi hadi bebeğim, gece genç
Don’t string me along, I’m high-strung
Beni dizginleme, ben yüksek gerginim.
We might wind it up, unbound like we’re trying for the Cy Young
Cy Young için uğraştığımız gibi ayrılmayabiliriz.
Fuckin’ ‘fore we get to the house, screwin’ our brains out
Kahrolası, evimize gidelim, beynimizi dışarı atarız
Like changing a lightbulb
Bir ampulü değiştirmek gibi
That’s why I like ya, ’cause I’m crazy just like ya
Bu yüzden seni seviyorum çünkü ben de senin gibi deliyim
Now every time I get brain, you screw mine up
Şimdi her beynimi aldığımda, sen benimkini mahvediyorsun
I barely can think straight, your head game is a mindfuck
Ben sadece dümdüz düşünebilirim, baş oyunun bir zihniyet
So ready, set, aim and fire
Hazır, hazır, nişan al ve ateş et.
Yes, babe, I’m fallin’ in likeness kinda, why I love
Evet bebeğim, ben benzer bir şekilde düşüyorum, neden seviyorum


[Eminem, Joan Jett and the Blackhearts:]
[Eminem, Joan Jett ve Blackhearts:]
I love you, ’cause you remind me of me
Seni seviyorum çünkü bana beni hatırlatıyorsun
That’s why I love you, ’cause you’re like me (yeah me)
Bu yüzden seni seviyorum çünkü sen benim gibisin (evet ben)
I said I love you, ’cause you remind me of me
Seni seviyorum dedim, çünkü bana hatırlatıyorsun
That’s why I love you, ’cause you’re like me, nasty (yeah, me)
Bu yüzden seni seviyorum çünkü sen benim gibisin, iğrenç (evet, ben)

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/remindme.html