Eminem - Remember Me?

[Spray can being shook up and sprayed several times]
[Sprey birkaç kez sallanabilir ve püskürtülebilir]


[RBX:]
[RBX:]
Remember me? (“Step in, execution”)
Beni Hatırla? (“Yürütme, yürütme”)
Remember me? (“I have no remorse”)
Beni Hatırla? (“Benim pişmanlığım yok”)
Remember me? (“I’m ‘High Powered'”)
Beni Hatırla? (“Ben Yüksek Yetenekliyim” “)
Remember me? (“I drop bombs like Hiroshima”)
Beni Hatırla? (“Hiroşima gibi bomba atıyorum”)


For this one it’s the X, you retarded?
Bunun için X, geciktin mi?
Cause I grab the mic and get DOWN, like Syndrome
Çünkü mikrofonu yakala ve Sendrom gibi AŞAĞI al
Hide and roam into the masses, without boundaries
Sınırlar olmadan kitlelere gizlen ve dolaşma
Which qualifies me for the term “universal”
Hangi “evrensel” terimi için beni nitelendirir
Without no rehearsal, I leak words that’s controversial
Prova olmadan, tartışmalı kelimeler sızdırıyorum.
Like I’m not, the one you wanna contest, see
Ben değilim, yarışmak istediğin gibi, gör
Cause I’ll hit yo’ ass like the train did that bitch
Çünkü ben seni orospu çocuğu gibi beceririm.
That got “Banned From TV” – heavyweight hitter
“TV’den yasaklandı” – ağır vuruş
Hit you watch your whole head split up
Bütün kafanı ayrıldığına dikkat et.
Loco-is-the-motion, we comin through
Loco-is-the-motion, biz geliyoruz
Hollow tips is the lead, the .45 threw
İçi boş ipuçları, .45 attı


[Sticky Fingaz:]
[Yapışkan Fingaz:]
Remember me? (“Throw ya gunz in the air!”)
Beni Hatırla? (“Ya silahları havaya fırlat!”)
Remember me? (“Slam! Slam!”)
Beni Hatırla? (“Slam! Slam!”)
Remember me? (“Nigga ‘Bacdafucup'”)
Beni Hatırla? (“Nigga ‘Bacdafucup'”)
Remember me? (“Chka-chka-Onyx!”)
Beni hatırla ( “Chka-chka-Onyx!”)


Niggaz that take no for an answer, get told no
Niggaz cevap vermez, hayır demiş
Yeah I been told no but it was more like, “No, no, no!!!”
Evet, hayır dedim ama daha çok “Hayır, hayır, hayır!”
Life a bitch that’ll fuck you if you let her
Hayat ona izin verirsen seni becerecek bir orospu
Better come better than better to be a competitor
Rakip olmak daha iyi olmaktan iyidir
This vet is ahead of
Bu veterinerin önünde
The shit is all redder, you deader and deader
Her şey daha kırmızı, ölmüş ve ölmüş
A medic instead-a the cheddars and credda
Bir doktor yerine, bir çedar ve credda
Settle vendetta one metal beretta from ghetto to ghetto
Gettodan gettoya bir metal beretta yerleştirme
Evidence? NOPE! Never leave a shred-of
Kanıt? HAYIR! Bir parça asla terketme
I got the soul of every rapper in me, love me or hate me
İçimde her rapilin ruhunu aldım, beni seviyor ya da benden nefret ediyorum
My moms got raped by the industry and made me
Anneler endüstri tarafından tecavüze uğradı ve beni yarattı
I’m the illest nigga ever, I told you
Ben en kötü zenci benim, sana söyledim
I get more pussy than them dyke bitches Total
Onlardan daha fazla kedi alıyorum.
Want beef, nigga? PBBT! You better dead that shit
Dana ister misin zenci? PBBT! Bu boktan ölsen iyi olur
My name should be “Can’t-Believe-That-Nigga-Said-That-Shit”
İsmim “İnanma-Bu-Nigga-Said-That-Bok” olamaz
Probably sayin, “He ain’t a killer”, but I’m killin myself
Muhtemelen “O bir katil değil” diyor ama kendimi öldürüyorum.
Smoke death, fuck bitches raw, on the kitchen floor
Duman ölüm, mutfak katında ham, orospu fuck
So think what I’ma do to you, have done to you
Yani sana ne yapacağımı düşün, sana yaptım
Got niggaz in my hood who’d do that shit for a blunt or two
Benim kukumda bir zenci ya da iki kişi için bu boku yapan zenci var.
What you wanna do, cocksuckers? We glock busters
Ne yapmak istiyorsun, pislikler? Biz muhabbet çalıyoruz
‘Til the cops cuff us, we’ll start ruckus and drop blockbusters
Polisler bizi kelepçeliyor, biz sersemletmeye başlıyoruz ve gişe rekorları kıracağız.
‘Round the clock hustlers, you cannot touch us
‘Saat hustlers yuvarlak, bize dokunamazsın
I’m gettin wires niggaz wantin me dead, wantin my head
Niggaz’ın beni öldürmek istemesine izin veriyorum.
You think it could be somethin I said? {*echoes*}
Söyleyebileceğim bir şey olabilir mi? {* Yankıları *}


[Eminem:]
[Eminem:]
Remember me? (“I just don’t give a fuck!”)
Beni Hatırla? (“Sadece bir şey yapmadım!”)
Remember me? (“Yeah, fuck you too!”)
Beni Hatırla? (“Evet, seni de becer!”)
Remember me? (“I’m low down and I’m shifty!”)
Beni Hatırla? (“Aşağıdayım ve kayıyorum!”)
Remember me? (“I’m Shady!”)
Beni Hatırla? (“Ben Shady’yim!”)


When I go out, I’ma go out shootin
Dışarı çıktığımda, dışarı çıkacağım
I don’t mean when I die, I mean when I go out to the club, stupid
Öldüğüm zaman demek istemedim, yani klübe gittiğimde, aptal
I’m tryin to clear up my fuckin’ image
Lanet görüntüümü temizlemeye çalışıyorum.
So I promised the fuckin critics
Bu yüzden eleştirmenlere söz verdim.
I wouldn’t say “fuckin” for six minutes
Altı dakika boyunca “lanet” demem.
(*click* Six minutes, Slim Shady, you’re on)
(* tıkla * Altı dakika, Slim Shady, sen üstündesin)
My baby’s mom, bitch made me an angry blonde
Bebeğimin annesi, kaltak beni kızgın bir sarışın yaptı
So I made me a song, killed her and put Hailie on
Bu yüzden bana bir şarkı yaptım, onu öldürdüm ve Hailie’yi
I may be wrong, I keep thinkin these crazy thoughts
Yanılıyor olabilirim, bu çılgın düşünceleri inceliyorum
In my cranium, but I’m stuck with a crazy mom
Kafatasımda, ama çılgın bir anne ile sıkışıp kaldım.
(“Is she really on as much dope as you say she’s on?”)
(“Gerçekten dediğin kadar uyuşmuş mu?”)
Came home, and somebody musta broke in the back window
Eve döndü ve arka camda birileri musta kırdı
And stole two loaded machine guns and both of my trenchcoats
Ve iki adet yüklü makineli tüfek ve her ikisi de trenchcoat’ları çaldı.
Sick sick dreams of picnic scenes, two kids, sixteen
Piknik sahneleri hasta hasta hayalleri, iki çocuk, on altı
With M-16’s and ten clips each
M-16’lar ve on klipleri ile
And them shits reach through six kids each
Ve her biri altı çocuktan geçiyor.
And Slim gets blamed in Bill Clint’s speech to fix these streets?
Ve bu sokakları düzeltmek için Bill Clint’in konuşmasında Slim suçlanıyor?
FUCK THAT! PBBT! You faggots can vanish to volcanic ash
ŞİMDİ! PBBT! Siz fagotlar volkanik küllere kaybolabilir
And re-appear in hell with a can of gas, AND a match
Ve bir kutu gaz ile cehennemde tekrar görünüyorum, VE bir eşleşme
Aftermath, Dre, grab the gat, show ’em where it’s at
Sonra, Dre, geçidi al, göster onlara.
(What the fuck you starin at, nigga?)
(Neyin peşinde koşuyorsun, zenci?)


Don’t you remember me?!
Beni hatırlamıyor musun?
Remember me?!!
Beni Hatırla?!!
Remember me??!
Beni Hatırla??!
REMEMBER ME!!!!
BENİ HATIRLA!!!!

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/rememberme.html