Eminem - Public Service Announcement (Skit)

[Announcer]
[Spiker]
This is a public service announcement brought to you in part by Slim Shady
Bu size Slim Shady tarafından kısmen getirilen bir kamu hizmeti anonsu.
The views and events expressed here are totally fucked
Burada ifade edilen görüşler ve olaylar tamamen sikildiler
and are not necessarily the views of anyone
ve mutlaka kimsenin görüşleri değil
However, the events and suggestions that appear on this album
Ancak, bu albümde görünen olaylar ve öneriler
are NOT to be taken lightly
hafif çekilmemelidir
Children should NOT partake in the listening in this album
Çocuklar bu albümde dinlemeye katılmamalıdır.
with laces in their shoes
onların ayakkabı bağcıkları ile
Slim Shady is not responsible for your actions
Slim Shady eylemlerinizden sorumlu değildir.
Upon purchasing this album, you have agreed NOT to try this at home
Bu albümü satın aldıktan sonra, bunu evde denememeye karar verdiniz.


[Announcer – To Eminem]
[Spiker – Eminem’e]
Em, Anything else?
Ben başka bir şey var mı?


[Eminem]
[Eminem]
Yeah, don’t do drugs
Evet, uyuşturucu kullanmayın

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/publicserviceannouncementskit.html