Eminem - Phenomenal

[Hook:]
[Kanca:]
I am phenomenal
Ben olağanüstü
With every ounce of my blood
Kanımın her onsu ile
With every breath in my lungs
Akciğerlerimde her nefeste
Won’t stop until I’m phe-no-menal
Hayır dostum kadar durmayacağım
I am phenomenal
Ben olağanüstü
However long that it takes
Ancak bu uzun sürüyor
I’ll go to whatever lengths
Ne olursa olsun gideceğim
It’s gonna make me a monster though
Yine de bir canavar olacak
I am phenomenal
Ben olağanüstü
But I would never say, ‘Oh, it’s impossible’
Ama ben asla ‘Oh, imkansız’ demem.
Cause I’m born to be phenomenal
Çünkü olağanüstü olabilmek için doğdum


Unstoppable, unpoppable thought bubbles
Durdurulamaz, düşünülemez düşünce balonları
Untoppable thoughts, fuckin’ juggernaut that’ll
Durdurulamaz düşünceler, lanet olası juggernaut
Stomp you in the verse, obstacles I’m drawn to ’em
Ayette seni durduruyorum, onlara çizdiğim engeller
When the going got rough
Giderken sertleşti
Some of what I done fought through was the worst, little sissy
Yaptığım şeylerden bazıları en kötüsüydü.
Who the fuck taught you how to persevere?
Sana kim nasıl devam edeceğini öğretti?
There ain’t no situation that you ever had to respond to that’s adverse
Hiç ters tepki vermen gereken bir durum yok.
The messiest thing you’ve ever gone through was your purse
Şimdiye kadar yaşadığın en berbat şey senin çantandı.
Yeah, I don’t try like hell, then I might as well
Evet, cehennem gibi denemiyorum, o zaman iyi olabilirim
Hang it up like a shelf, gotta keep growin’ with it, evolve
Bir raf gibi asmak, onunla büyümeye devam etmek, gelişmek
Cause you can keep throwin’ shit at the wall
Çünkü duvarda pislik tutabilirsin
But you’re gonna find that nothing’s gonna stick until you apply yourself
Ama sen kendini uygulayana kadar hiçbir şeyin yapışmayacağını anlayacaksın.
Time to slip in that zone till’ I find myself
Kendimi bulana kadar o bölgede kayma zamanı
Inside the realm of the unknown and boldly go
Bilinmeyen ve cesurca gitmek
Into waters where nobody else has gone before
Daha önce kimsenin gitmediği sulara
Or willing to go, uncharted, feeling is so
Ya da gitmeye istekli, bilinmeyen, duygu öyle
Bomb, I’m feelin’ myself, I’m a giant
Bomba, kendimi hissediyorum, ben bir devim.
Sometimes I gotta remind myself that I am…
Bazen kendime hatırlatmam lazım …


I am phenomenal
Ben olağanüstü
With every ounce of my blood
Kanımın her onsu ile
With every breath in my lungs
Akciğerlerimde her nefeste
Won’t stop until I’m phe-no-menal
Hayır dostum kadar durmayacağım
I am phenomenal
Ben olağanüstü
However long that it takes
Ancak bu uzun sürüyor
I’ll go to whatever lengths
Ne olursa olsun gideceğim
It’s gonna make me a monster though
Yine de bir canavar olacak
I am phenomenal
Ben olağanüstü
But I would never say, ‘Oh, it’s impossible’
Ama ben asla ‘Oh, imkansız’ demem.
Cause I’m born to be phenomenal
Çünkü olağanüstü olabilmek için doğdum


Let me self-empower you
Kendini güçlendirmeme izin ver
When you’re down and they’re tryin’ to clown the fuck out of you
Düştüğün zaman ve seninle dalga geçmeye çalışıyorlar.
And you feel like you’re runnin’ out of fuel
Ve sen yakıttan kaçmış gibi hissediyorsun
I’ll show you how to use doubt as fuel
Şüpheyi nasıl yakıt olarak kullanacağımı göstereceğim
Convert it to gunpowder too
Barutta da çevir
Now what you do is put the match to the charcoal fluid
Şimdi ne yapıyorsun, kibriti kömür sıvısına koy
Put the spark to it like Martha Stewart barbecuing
Kıvılcımı Martha Stewart mangalına benzet.
Ah screw it, feel like you want to hit that wall then do it
Ah lanet olsun, o duvara çarpmak istediğini hissedip sonra yap
Punch through it, just cock back, put your all into it
Onunla yumruk at, sadece geri çekil, hepsini içine koy
Now you gon’ take that rage and make that what you wage
Şimdi o öfkeyi alıp ne yaptığını yap.
Never take back what you say
Asla ne dediğini geri al
If you stay strapped in your brain, engaged in a steel cage match
Eğer beyninde sıkışmış olursanız, çelik kafesli bir maçla uğraşırsınız.
Ready to scrap asap
En kısa zamanda hurdaya hazır
Take your fists and just ball it
Yumruklarını al ve sadece topla
Show who’s big and who’s smallest you’re Christopher Wallace
Kimin büyük olduğunu ve kimin küçük olduğunu göster Christopher Wallace
Now picture ’em all as plastic and foam
Şimdi hepsini plastik ve köpük gibi göster
Lays flat, where you put your dinner plates at
Yemek tabaklarınızı koyduğunuz yerdeki düzlükler
And set it on ’em like a placemat
Ve onları bir placemat gibi ayarla
(I am phenomenal)
(Ben olağanüstü)
And I want you to say that
Ve bunu söylemeni istiyorum


I am phenomenal
Ben olağanüstü
With every ounce of my blood
Kanımın her onsu ile
With every breath in my lungs
Akciğerlerimde her nefeste
Won’t stop until I’m phe-no-menal
Hayır dostum kadar durmayacağım
I am phenomenal
Ben olağanüstü
However long that it takes
Ancak bu uzun sürüyor
I’ll go to whatever lengths
Ne olursa olsun gideceğim
It’s gonna make me a monster though
Yine de bir canavar olacak
I am phenomenal
Ben olağanüstü
But I would never say, ‘Oh, it’s impossible’
Ama ben asla ‘Oh, imkansız’ demem.
Cause I’m born to be phenomenal
Çünkü olağanüstü olabilmek için doğdum


Step into the unknown and find yourself
Bilinmeyene adım atın ve kendinizi bulun
You’re floating freely, no emotion
Özgürce yüzüyorsun, duygu yok


Got a fuckin’ mouth with no shut-off valve
Kapatma valfı olmayan bir ağzım var.
Can’t even cut off power to it, but it’s what allowed
Hatta gücü kesemez, ama buna izin verilebilir.
Me to come up out from under the fuckin’ ground
Ben lanet yerden altından çıkmam
Cause I worked my butt off now
Çünkü ben şimdi benim popom çalıştı
It’s a subject that I don’t know how to shut up about
Bu nasıl susacağımı bilmediğim bir konu
Cause I stuck it out
Çünkü ben takıldım
Like a motherfucking tongue thats how, I responded when I got shoved around
Nasıl orospu çocuğu gibi, nasıl etrafta dolanırken cevap verdim
You’re gonna have non-believers
İnanmayanlara sahip olacaksın
But when you’re beyond belief, you probably shouldn’t wonder how
Ama inancın ötesindeyken, muhtemelen nasıl olduğunu merak etmemelisin
Get it how you live
Nasıl yaşadığınızı öğrenin
But are you prepared to give more than you get?
Ama sizden daha fazlasını vermeye hazır mısınız?
And put in twice what you get back from this shit
Ve bu boktan geri aldığın iki kez koy
Though what you sacrifice barely is half, never give
Her ne kadar kurban edeceğinizin neredeyse yarısı olmasına rağmen, asla
Rap is my shiv
Rap benim shiv
But it’s like my shield at the same time I wield and my knife is will
Ama kalkanım aynı zamanda elimden geleni yapıyor ve bıçağım olacak
Sometimes I feel just like B. Real from Cypress Hill
Bazen tıpkı Cypress Hill’deki B. Real gibi hissediyorum
How I can just kill a cypher, survivor’s guilt
Nasıl bir cipher, hayatta kalanın suçunu öldürebilirim
I rhyme like life is still an uphill climb
Hayat hala yokuş yukarı tırmanış gibi kafiyeli
Ready to face any challenge, waitin’
Herhangi bir meydan okuma ile karşılaşmaya hazır, bekle
Can taste it, it’s salivation, I’m wagin’ retaliation
Tadını çıkarırsın, tükürük salgısı, misilleme yapıyorum
Look what I have built, reputation is validation
Yaptığım şeye bak, itibar onaylama
The only thing I’m capable of makin’ is amazing
Yapabileceğim tek şey inanılmaz
Only thing you’re capable of makin’ is a false statement
Yapabileceğin tek şey ‘yanlış ifade’
Or accusation… I am legendary status, in fact
Ya da suçlama … Ben aslında efsanevi durumum
That is the only way you’ll ever be able to say
Bu söyleyebileceğin tek yol bu.
Your legend is makin’ an allegation
Efsane bir iddiada bulunuyor.
I write with the left, same hand I hold the mic with
Sol ile yazarım, aynı el ile mikrofonu tutuyorum
As I fight to the death, ’til my last breath
Ölümle savaşırken, son nefesime kadar
Managed to prove who the best man is
En iyi erkeğin kim olduğunu kanıtlamak için yönetildi
Prevail at all costs, be the only ones left standing
Her ne pahasına olursa olsun, ayakta kalan tek kişi ol
In the end, but I ain’t gonna be the only one with the advantage
Sonunda, ama avantajı olan tek ben olmayacağım
Of knowing what it’s like to be southpaw
Güneybatı olmak nasıl bir şey olduğunu bilmek
Cause you can bet your ass you’ll be left handed
Çünkü götüne bahse girebilirsin.
Cause I am
Çünkü ben


I am phenomenal
Ben olağanüstü
With every ounce of my blood
Kanımın her onsu ile
With every breath in my lungs
Akciğerlerimde her nefeste
Won’t stop until I’m phe-no-menal
Hayır dostum kadar durmayacağım
I am phenomenal
Ben olağanüstü
However long that it takes
Ancak bu uzun sürüyor
I’ll go to whatever lengths
Ne olursa olsun gideceğim
It’s gonna make me a monster though
Yine de bir canavar olacak
I am phenomenal
Ben olağanüstü
But I would never say, ‘Oh, it’s impossible’
Ama ben asla ‘Oh, imkansız’ demem.
Cause I’m born to be phenomenal
Çünkü olağanüstü olabilmek için doğdum

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/phenomenal.html