Eminem - Our House

[Intro]
[Giriş]
Oh no what’s happening to my brain
Oh hayır beynime ne oluyor?
I can’t believe this is happening again
Bunun tekrar olduğuna inanamıyorum


[Verse 1]
[Ayet 1]
Lava out my lips I flips
Dudaklarımı fırlatırım
Wake up think I have a cramp
Uyan, sanırım bir krampım var
I’m trying to shove the lava lamp up my father’s ass
Lav lambasını babamın kıçına sokmaya çalışıyorum
I think I’m out of gas, man
Galiba gazım bitti adamım
I think I need another mask
Sanırım başka bir maskeye ihtiyacım var.
I’d ask my mother but I think she’s laughing at the plants
Anneme sorardım ama sanırım bitkilere gülüyor
A half a gram of graham crackers and some Van de Kamp’s
Yarım gram ya da graham kraker ve Van de Kamp’s
I think I’ll eat some Ambiens like they’re candied yams
Sanırım bazı Ambiens’leri şekerlenmiş oldukları gibi yiyeceğim
Cut a couple cadavers up and have a little snack
Birkaç kadavrayı kes ve biraz atıştırmalısın
Abrafuckingcadabra motherfucker look who’s back
Abrafuckingcadabra orospu çocuğu bak kim döndü
Just like a pendulum, Satan’s pentagram swings
Sarkaç gibi, Şeytanın pentagramı sallanıyor
I accidentally dented it and bent the damn thing
Yanlışlıkla onu çıldırdım ve lanet şeyi bükdüm.
Shit I think I might have did it when I was dancing
Kahretsin dans ederken ben yapmış olabilirim
While I was chopping one of my legs off and pulled a hamstring
Bacaklarımdan birini keserken ve bir hamstring çekti
First I Re-up, then I Relapse
Önce ben Re-up, sonra ben Relapse
Go to rehab then I Detox after I see Doc
Rehabilitasyona git o zaman Doktora gittikten sonra detoks yaparım
And I’ll be back with the sequel, repeat the cycle
Ve devam ile geri döneceğim, döngüyü tekrarlayın
Cause I react like the She-Hulk when I see Nyquil
Çünkü Nyquil’i gördüğümde She-Hulk gibi tepki gösteriyorum


[Hook]
[Kanca]
Oh no
Oh hayır
Here we go again
İşte yine gidiyoruz
When it’s going to end
Ne zaman bitecek?
Where did it begin
Nerede başladı
Maybe way back when
Belki geri zaman yol


[Verse 2]
[2]
Into the well, baby Jessica fell
Kuyuya, Jessica Jessica düştü
She may have wetted herself
Kendisini ıslatmış olabilir.
Quit playing, get her some help
Oyundan çık, biraz yardım al
Mary Kay Letourneau sending me letters from jail
Mary Kay Letourneau hapisten bana mektuplar yolladı
Every day in journals saying how
Her gün dergilerde nasıl diyor
She wanted to smother me in lettuce and mayo
Beni marul ve mayonezde boğmak istedi
I’m the medicine man
Ben ilaç adamıyım
My medical marijuana was prescribed by a doctor
Tıbbi marihuana doktor tarafından reçete edildi
Shove a typewriter up her
Bir daktiloyu yukarı
Perez Hilton’s ass, shit, almost forgot that
Perez Hilton’un kıçını, neredeyse unuttu
He’s always shoving something up his ass so why not that?
O her zaman kıçına bir şeyler sokar, neden olmasın?
And f-ck it while I’m venting let’s shove a vending machine
Ve havalandırırken f-ck bir satış makinesini sürelim
Up his rear end when he’s bending over pretending that he
Arka ucunda olduğu zaman
Didn’t say anything that would be offending to me
Bana kızacak bir şey söylemedin mi?
Stick his head in a blender, begin blending in G
Kafasını bir karıştırıcıya yapıştırın, G ile karıştırmaya başlayın
Where should I put the pink sissy with the fluffy hair?
Pembe sissy’yi tüylü saçlarla nereye koymalıyım?
Put him under the stairs? People are already under there
Onu merdivenlerin altına mı koyun? İnsanlar zaten orada
Hmm, I wonder where. Wait, I think the cubpoard’s bare
Hmm, nerede merak ediyorum. Bekle, bence küpün çıplak
Stuff him up in the tupperware and shove him up in there
Onu tupperware’de doldurup içine sok


[Hook]
[Kanca]


[Verse 3]
[3]
Vicodin’s like a nitrogen hydrogen vitamin
Vicodin bir nitrojen hidrojen vitamini gibi
I bite into five and then I get high as a kite again
Beşe ısırıyorum ve sonra tekrar bir uçurtma olarak yükseliyorum
I like it when I get in my zone on the mic again
Bölgemdeki mikrofona tekrar girdiğimde bunu seviyorum
Who am I kidding? I couldn’t quit this shit if my life depends
Kimi kandırıyorum? Hayatım değişirse bu boktan vazgeçemedim
I relapsed twice after I came outta Brighton then
Brighton’a geldikten sonra iki kez relaps ettim.
Yeah, rehab’s nice, I had my name up in lights again
Evet, rehabilitasyon güzeldi, ismimi tekrar ışıklandırdım.
You see that’s why I can’t decipher what life I’m in
Gördün mü, bu yüzden hayatın ne olduğunu çözemiyorum.
I might pull a knife on your wife and slice her and dice her then
Karına bir bıçak çektirebilirim ve onu dilimleyebilir ve sonra o zaman zarrabilirim
It sounds so enticing, isn’t it nice when I’m hype again?
Çok cazip geliyor, yine hype olduğumda hoş değil mi?
I’m nice when I’m like this, no time to write just type it in
Böyle olduğumda iyiyim, yazmak için zaman yok.
If I could get my pen to slow down, what’d I write just then?
Kalemi yavaşlatırsam, o zaman ne yazdım?
Man I’m about to hyperventilate, I just have hyper-tension
Hiperventilate etmek üzereyim, sadece hiper gerilimim var
I have the type of mental state you couldn’t comprehend
Anlayamadığın ruhsal durum var.
Unusually stupid of you for you to think I’m your friend
Senin arkadaşın olduğumu düşünmek için alışılmadık aptal
I usually do what I do and suffer no consequence
Genelde yaptığım şeyi yapıyorum ve hiçbir sonuç alamıyorum
I offer no mercy, the controversy is once again
Merhamet etmiyorum, tartışma bir kez daha


[Hook]
[Kanca]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/ohno.html