Eminem - On Fire

Yeah. You know?.. Critics, man
Evet. Biliyor musun? .. Eleştirmenler, adam
Critics never got nothin’ nice to say, man
Eleştirmenler asla söyleyecek hoş değil, dostum
You know the one thing I notice about critics, man?
Eleştirmenler hakkında fark ettiğim bir şeyi biliyor musun dostum?
Is critics never ask me how my day went
Eleştirmenler bana günümün nasıl geçtiğini sormuyor mu?
Well I’mma tell ’em
Ben de onlara söyleyeyim


Yesterday my dog died, I hog-tied a ho, tied her in a bow
Dün köpeğim öldü, bir ho bağlıyım, onu bir yay ile bağladım.
Said, “Next time you blog, try to spit a flow.”
“Bir dahaki sefere blogun akışını tükürmeye çalış.”
You wanna criticize, dog? Try a little mo’
Eleştirmek ister misin, köpek? Biraz mola dene
I’m so tired of this I could blow, fire in the hole
Bu yüzden çok yorgundum, delinebilir, deliğe ateş edebilirim
I’m fired up so fire up the lighter and the dro
Kovuldum, çakmağı ve ateşi söndür
Better hold on a little tighter here I go
Biraz daha sıkı tutun, ben gidiyorum
Flows tighter, hot headed as Ghost Rider
Hayalet Sürücü olarak başlı, daha sıcak akar
Cold-hearted as Spiderman throwing a spider in the snow
Örümcek Adam’ın karda bir örümcek atması gibi soğuk kalpli
So you better get lower than Flo-Rida inside of a lowrider with no tires in the hole
Bu yüzden deliğe lastiksiz bir lowrider içinde Flo-Rida’dan daha alçak olsanız iyi olur.
Why am I like this? Why is winter cold?
Bunu neden beğeniyorum? Kış niçin soğuk?
Why is it when I talk I’m so biased to the hoes?
Neden konuştuğumda o kadar çapkınım?
Listen, dog, Christmas is off, this is as soft as it gets
Dinle, köpek, Noel kapalı, bu kadar yumuşak.
This isn’t golf this is a blisterin’ assault
Bu golf değil, bu bir saldırı saldırısı.
Those are your wounds this is the salt
Bunlar senin yaraların, bu tuz.
So get lost
Yani kaybol
Shit dissing me is just like pissing off the Wizard of Oz
Beni deşifre etmek, Oz Büyücüsünü kızdırmak gibi.
Wrap a lizard in gauze beat you in the jaws with it
Tül içinde bir kertenkele sarın onu çenelerle dövün.
Grab the scissors and saws and
Makasları ve testereleri tut ve
Cut out your livers gizzards and balls
Karasakallarını ve topları temizleyin
Throw you in the middle of the ocean in the blizzard with Jaws
Jaws ile fırtınanın ortasında okyanusa doğru at.
So sip piss like sizzurp through a straw
Yani bir pipet ile sizzurp gibi işemek
Then describe how it tasted like dessert to us all
Öyleyse, tatlı olarak bize nasıl tadı geldiğini anlat
Got the gall to make Chris piss in his drawers
Chris’in çekmecelerinde piss yapmasını sağlayan gall var
Tickle him, go to his grave, skip him and visit his dog
Onu gıdıkla, mezarına git, onu atla ve köpeğini ziyaret et


You’re on fire
Yanıyorsun
That’s how you know you’re on a roll
Öyle bir rulo olduğunu biliyorsun.
‘Cause when you’re hot it’s like you’re burning up everyone else’s cold
Çünkü ateşlendiğinde, herkesin üşüttüğü gibi oluyor
You’re on fire
Yanıyorsun
Man, I’m so fuckin’ sick I got ambulances pulling me over and shit
Dostum, çok hastalandım ambulanslar beni çekti ve boktan
You’re on fire
Yanıyorsun
You need to stop drop and roll ’cause when you say the shit to get the whole Hip-Hop Shop to blow
Düşmeyi ve yuvarlanmayı bırakmalısın çünkü neden tüm Hip-Hop Mağazasını almalısın
You’re on fire, you’re on fire
Ateşin var, yanıyorsun


I just put a bullshit hook in between two long-ass verses if you mistook this for a song, look
Bir şarkı için bunu yanlış anladıysan, iki uzun kıç ayetinin arasına bir saçmalık soktum.
This ain’t a song it’s a warning to Brooke, Hogan and David Cook
Bu bir şarkı değil, Brooke, Hogan ve David Cook’un bir uyarısı.
That the crook just took over so book
Çılgınlığın yeni devraldığı kitap
Run as fast as you can, stop writing and kill it
Olabildiğince hızlı koş, yazmayı bırak ve öldür
I’m lightning in a skillet you’re a fuckin’ flash in a pan
Ben tavada şimşek çakıyorsun
I pop up you bitches scatter like hot grease splashing a fan
Ben bir fanı sıçrayan sıcak yağ gibi orospular saçılırım.
Mr Mathers is the man
Bay Mathers erkektir.
Yeah I’m pissed but I would rather take this energy and stash it in a can
Evet, kızgınım ama bu enerjiyi almayı ve bir kutuda saklamayı tercih ederim.
Come back and whip your ass with it again
Geri gel ve kıçını yine kırbaçla
Saliva’s like sulfuric acid in your hand it’ll eat through anything metal the ass of Iron Man
Saliva’nın elinde sülfürik asit gibi bir şey var.
Turn him into plastic so for you to think that you could stand a fuckin’ chance is asinine
Onu plastiğe çevir, böylece sende bir şansın olduğunu düşünebilmen için …
Yeah ask Denaun, man
Evet Denaun’a sor dostum
Hit a blind man with a coloring book and told him color inside the lines or get hit with a flying crayon
Bir boyama kitabı ile kör bir adama vur ve çizgilerin içindeki rengi anlat ya da uçan bir mumla vur
Fuck it I ain’t playing
Kahretsin ben oynamıyorum
Pull up in a van and hop out on a homeless man holding a sign saying,
Bir minibüse binin ve evsiz bir adama şöyle diyerek bir tabelayı atlayın.
“Vietnam vet,” I’m out my fuckin’ mind, man
“Vietnam veterineri,” lanet olası aklım bitti adamım
Kick over the can beat his ass and leave him 9 grand
Kick kıçını yenebilir ve 9 bin bırakabilir
So if I seem a little mean to you this ain’t savage you ain’t never seen a brute
Yani sana biraz küstah gibi görünüyorsam, bu vahşi değil, hiç bir kaba görmedin.
You wanna get graphic we can go the scenic route
Grafik almak istiyorsan, doğal güzergâha gidebiliriz
You couldn’t make a bulimic puke on a piece of fuckin’ corn and peanut poop
Lanet olası mısır ve fıstık kakasıyla ilgili bir bulimic puke yapamazsın.
Saying you sick quit playing you prick don’t nobody care
Sizi rahatsız ettiğimi söyleyen kimse seni önemsemiyor
Then why the fuck am I yelling at air
O zaman neden havaya bağırıyorsun?
I ain’t even talking to no one ’cause ain’t nobody there
Kimseyle konuşmadım çünkü orada kimse yok çünkü
Nobody will fuckin’ test me ’cause these hos won’t even dare
Kimse beni test etmeyecek, çünkü bu hanımlar cesaret bile etmeyecek.
I’m wasting punchlines but I got so many to spare I just thought of another one that might go here
Zımba çizgileri boşa harcıyorum ama yedeklenecek çok şeyim var, sadece buraya gidebilecek başka birisini düşündüm
Naw don’t waste it save it psycho yeah
Sakın onu kaybetme sakıncası yok evet
Plus you gotta rewrite those lines that you said about Michael’s hair
Ayrıca Michael’ın saçları hakkında söylediğin satırları tekrar yazmalısın.


You’re on fire
Yanıyorsun
That’s how you know you’re on a roll
Öyle bir rulo olduğunu biliyorsun.
‘Cause when you’re hot it’s like you’re burning up everyone else’s cold
Çünkü ateşlendiğinde, herkesin üşüttüğü gibi oluyor
You’re on fire
Yanıyorsun
Man, I’m so hot my motherfuckin’ firetruck’s on fire, homie
Dostum çok ateşliyim, itfaiyecem ateşe geliyor, kanka
You’re on fire
Yanıyorsun
You need to stop drop and roll ’cause when you say the shit to give the whole Hip-Hop Shop to blow
Düşmeyi ve yuvarlanmayı bırakmalısın çünkü neden tüm Hip-Hop Mağazasını vermek için bok diyorsun?
You’re on fire, you’re on fire
Ateşin var, yanıyorsun
You’re on fire
Yanıyorsun

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/onfire.html