Eminem - Off The Wall

[Eminem]
[Eminem]
No matter what people say
İnsanlar ne derse desin
I’m gonna keep rapping this way
Bu şekilde tecavüz edeceğim
No matter what you may think
Ne düşünürseniz düşünün
I’m gonna keep doing my thing
Ben şeyimi yapmaya devam edeceğim


[Eminem]
[Eminem]
I’m almost as famous as fat bald men
Ben neredeyse şişman kel erkekler kadar ünlü
Decided to write songs to teach Musketeers to sing
Şarkı söylemek için silahşörler öğretmek için şarkı yazmaya karar verdi
I stick Britney Spears in a room full of mirrors
Aynalarla dolu bir odada Britney Spears’a bağlıyım
So she gets fifty years of bad luck [crash]
Böylece elli yıl şanssızlık kazanıyor [crash]
Causing terror to Christina Aguilera
Christina Aguilera’ya teröre sebep oluyor
When I grab her by the hair and drag her across the Sahara
Onu saçlarından tutup Sahra’ya sürüklediğimde
Beware of this rap terrorist with a therapist
Bir terapistle bu rap teröristine dikkat et
With a hair up his ass like a rabbit crawled in his pants
Pantolonunun içinde taranmış bir tavşan gibi kıçına kadar bir tüy ile
Gotta have it, I hold Tylenol in his hands
Anladım, Tylenol’u ellerinde tutuyorum.
’til it melts in his fucking palms and dissolves in his glands
onun lanet avuç içlerinde erir ve onun bezlerinde çözülür
(So who is it?)
(Öyleyse kim?)
The fool who visit the playground
Oyun alanını ziyaret eden aptal
With two biscuits to lay down the school district
Okul bölgesini bırakmak için iki bisküvi ile
Get pistol whipped with a Mauseburg
Mauseburg ile çırpılmış tabanca al
With a pistol grip and fed pitbulls shit
Bir tabanca tutuş ve pitbulls bok ile
Sniff glue sticks like I give two shits
Koku tutkalı iki pislik gibi yapışıyor
If I get too rich, I just get sued
Çok zengin olursam dava açarım.


[Redman]
[Kırmızı adam]
Yo, I leave with no injure, after I blow four in you
Yo, bende dört darbe aldıktan sonra, yara almadan bırakırım
One handstand on top of your ninja
Ninja üstündeki bir amuda
Crash it, (ERRRR) Doc stir the madness
Çarpıştı, (ERRRR) Doktor çılgınlığı karıştırdı.
’til you all outta work like Tony Atlas
Her şey yolunda Tony Atlas gibi çalışıyor.
Walking, cans in the laundry basket
Yürüyüş, çamaşır sepetinde kutular
America’s most with the army after us
Amerika’nın en çok ordusu bizden sonra
Fuck flossing, we take what’s yours
Siktir et lanet, seninkini aldık
A low fifteen like a ace in four
Dörtte bir as gibi düşük bir on beş
I’m outta work, but Doc laid them off
Çalışıyorum, ama Doc onları bıraktı
(shit, the power’s out)
(kahretsin, güç tükendi)
The tape is off
Bant kapalı
Yo, you targeted from arsonists
Sen kundakçıları hedefledin.
Papermate pens filled with arsenic
Arsenik ile dolu papermate kalemler
I got hoes that don’t know what Prada is
Prada’nın ne olduğunu bilmeyen çapalarım var.
Doc could shape up, touch your barber miss
Doktor şekillenebilir, berber bayana dokunabilir
Betty you with a bloody blade
Betty kanlı bir bıçakla
I turn rap camps into Crystal Lake
Rap kamplarını Crystal Lake’e çeviriyorum.
Fuck bitches face is what I’m gonna do
Siktiğimin suratı ne yapacağım
‘Cause that what white boy Tano do
Çünkü o Tano’nun beyaz çocuğu ne yapıyor?


[Eminem]
[Eminem]
So how is everybody doing tonight?
Peki bu gece herkes nasıl?
Hope you’re in the mood to get drunk and scream in a fight
Umarım sarhoş olmak ve kavgaya çığlık atmak için ruh halindesin
‘Cause uh, we getting down for the fuck of it
Çünkü uh, bunun için aşağı iniyoruz
So suck my dick if you all don’t wanna bump to this… Off the Wall!!
Bu yüzden, eğer sen de bunu yapmak istemezsen benim aletimi yala … Duvardan!


[Redman]
[Kırmızı adam]
Yo, so how is everybody feeling tonight?
Peki, bu gece herkes nasıl hisseder?
Hope you’re in the mood to get rude and ill in a fight
Umarım kavgada kaba ve hasta olmanın havasındasın
‘Cause uh, we getting down for the fuck of it
Çünkü uh, bunun için aşağı iniyoruz
So suck my dick if you don’t wanna bump… Off the Wall!!
Bu yüzden benim pislik emmek istemiyorsan … Duvardan!


[Eminem]
[Eminem]
No matter what people say
İnsanlar ne derse desin
I’m gonna keep rapping this way
Bu şekilde tecavüz edeceğim
No matter what you may think
Ne düşünürseniz düşünün
I’m gonna keep doing my thing
Ben şeyimi yapmaya devam edeceğim


[Redman]
[Kırmızı adam]
Yo, you could buy Jaz spittin’, hospital, son admit it
Yo, Jaz’i satın alabilirsin, hastane, evlat itiraf et.
Rip your lips off, kiss my ass with it
Dudaklarını kes, kıçımı öp.
Slap bitches, got Marshall Maths [printing]
Tokat orospu, Marshall Maths’ı [yazdırdı]
Weed, X, and the acid tabs did it
Weed, X ve asit sekmeleri yaptı
I’m “What’s happening?” with no “Rerun”
Ben “Ne oluyor?” “Rerun” olmadan
Doc Rob “Deniro” when the “Heat” come
“Isı” geldiğinde Doktor Rob “Deniro”
My barrel hang out the Camaro
Benim varilim Camaro’yu takar
Aimed at the nose of them hoes it’s hard to breathe from
Burun burnunda amaçlanan, nefes almakta zorlanıyor
Flash the gat, your town, bogardin’
Ağ geçidi, kasaban, bogardin ‘
Your wallet, your chain the main target
Cüzdanınız, zincirin ana hedefi
Beef is like cold engine, don’t start it
Sığır eti soğuk motor gibidir, başlama
Bust in the air and hit a airplane pilot
Havada büstü ve bir uçak pilotuna çarptı
We clowned you, rap surround sounds around you
Seni palyadık, etrafta rap sesler var.
From ten speed and brown shoe
On hız ve kahverengi ayakkabıdan
Doc and Eminem, cock the M & M
Doc ve Eminem, M & M’yi yardı
Blood flows with 2Pacalypse and them
Kan 2Pacalypse ile akar ve


[Eminem]
[Eminem]
It’s like, Funk Doctor meets the punk rocker
Bu, Funk Doctor’ın punk rocker ile tanışması gibi.
Got the drugs stopped inside the lunch box [uh]
Öğle yemeği kutusunun içinde durdurulan ilaçları aldım.
Pop junk like I just got jumped
Pop atladım gibi atladım
Popped the trunk and pulled out the shotgun pump
Bagajı attı ve pompalı pompayı çıkardı.
Knock wood, it’s all good, thank God for Vodka
Odun kes, hepsi iyi, Votka için Tanrıya şükür
‘Cause with my luck, I’ll probably get shot by a stalker
Çünkü şansımla, muhtemelen bir sapık tarafından vurulacağım
Probably got a fanatic waiting upstairs in the attic
Muhtemelen tavan arasında üst katta bir fanatik bekliyor
With an automatic calling me up there
Beni oradan arayarak otomatik olarak
My man Stan with a gat in his hand
Adamım Stan elinde bir ağ geçidi ile
Staking my house out in a tan tinted Sedan
Evimden bronz tonlu bir Sedan’a giriyorum
He pull your mouth out ’til you can’t finish a damn
O lanet olası bitene kadar ağzını çekiyor.
Ham sandwich, or your can spinach and Spam
Jambonlu sandviç ya da kutu ıspanak ve Spam
’til you gotta sip through a straw, shoplifted a mall
Bir pipeti yudumlarken, bir alışveriş merkezi satmalısın.
Pictures of me on my mom’s living room wall
Annemin oturma odasında duvardaki resimlerim
Hey ma, maybe I’ll give you a call
Hey anne, belki sana bir çağrı vereceğim
Sike you fucking bitch, suck a dick and two balls
Sikiş orospu çocuğu, bir yarak ve iki top emmek
I’m giving you all my job descript’
Sana tüm iş tanımlarımı veriyorum.
which is to piss bitches and priest off with this
bu orospu kızdırmak ve bununla rahip
Pop more pills than police officers
Polis memurlarından daha fazla hap al
Arrive at the scene and pull me off of Kim
Sahneye var ve beni Kim’den çek
Teeth off my dick, hands off my balls
Dişlerimi kes, toplarımdan çıkar
But you all can kiss my ass, pants off and all
Ama hepiniz kıçımı öpebilirsin, pantolonunu ve hepsini
‘Cause I’m so goddamn off the wall
Çünkü duvardan çok korktum
I might as well as be a painting smashed on the floor
Katta parçalanmış bir resim kadar iyi olabilirim


[Redman]
[Kırmızı adam]
So how is everybody feeling tonight?
Peki herkes bu gece nasıl hissediyor?
Hope you’re in the mood to get rude and ill in a fight
Umarım kavgada kaba ve hasta olmanın havasındasın
Cause uh, we getting down for the fuck of it
Çünkü uh, bunun için aşağı iniyoruz
So suck my dick if you don’t wanna bump to this… Off the Wall!
Bu yüzden, yalamak istemezsen aletimi yala … Duvardan!


[Eminem]
[Eminem]
So how’s everybody doing tonight?
Peki bu gece herkes nasıl?
Hope you’re in the mood to get drunk and scream in a fight
Umarım sarhoş olmak ve kavgaya çığlık atmak için ruh halindesin
Cause uh, we getting down for the fuck of it
Çünkü uh, bunun için aşağı iniyoruz
So suck my dick if y’all don’t wanna bump to this… Off the Wall!
Bu yüzden, eğer bu şeye çarpmak istemiyorsanız aletimi yala … Duvardan!


[Eminem]
[Eminem]
No matter what people say
İnsanlar ne derse desin
I’m gonna keep rapping this way
Bu şekilde tecavüz edeceğim
No matter what you may think
Ne düşünürseniz düşünün
I’m gonna keep doing my thing
Ben şeyimi yapmaya devam edeceğim
No matter what people say
İnsanlar ne derse desin
I’m gonna keep doing my thing
Ben şeyimi yapmaya devam edeceğim
No matter… oh
Önemli değil … oh

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/offthewall.html