Eminem - My Name Is.. (Radio/Video Edit)

[Chorus: repeat 2X]
[Koro: 2X’i tekrarla]


Hi! My name is.. (what?) My name is.. (who?)
Merhaba! Benim adım .. (ne?) Benim adım .. (kim?)
My name is.. [scratches] Slim Shady
Benim adım .. [çizikler] İnce Shady
Hi! My name is.. (huh?) My name is.. (what?)
Merhaba! Benim adım .. (ha?) İsmim .. (ne?)
My name is.. [scratches] Slim Shady
Benim adım .. [çizikler] İnce Shady


Ahem.. excuse me!
Ahem .. afedersiniz!
Can I have the attention of the class for one second?
Bir saniyeliğine sınıfa dikkat edebilir miyim?


[Eminem]
[Eminem]
Hi kids! Do you like Primus? (Yeah yeah!)
Merhaba çocuklar! Primus’u sever misin? (Evet evet!)
Wanna see me stick Nine Inch Nails through each one of my eyelids? (Uh-huh!)
Göz kapaklarımın her birinden Nine Inch Nails’i görmemi ister misin? (HI-hı!)
Wanna copy me and do exactly like I did?
Beni kopyalayıp benim yaptığımı mı yapmak istiyorsun?
Try {‘cid} and get messed up worse that my life is?
{‘Cid}’ yi dene ve hayatımın daha da kötüye gitmesini mi?
My brain’s dead weight, I’m tryin to get my head straight
Beynimin ölü ağırlığı, başımı düz tutmaya çalışıyorum.
but I can’t figure out which Spice Girl I want to impregnate
ama hangi Spice Girl’ın emprenye etmek istediğimi anlayamıyorum
And Dr. Dre said, “Slim Shady you a basehead!”
Dre, “Slim Shady seni bir bashead!” Dedi.
Uh-uhhh! “So why’s your face red? Man you wasted!”
Hı uhhh! “Yani senin yüzün kırmızısı mı? Adamı harcadın!”
Well since age twelve, I’ve felt like a caged elf
12 yaşından beri, kafesli bir elf gibi hissettim
who stayed to himself, in one space, chasin his tail (blalblalblabla)
tek bir alanda kendini kaldıran kuyruğunu (blalblalblabla)
Got ticked off and ripped Pamela Lee’s lips off
Ticked ve Pamela Lee’nin dudaklarını söktüm.
Kissed em and said, “I ain’t know silicone was ‘sposed to be this soft”
Öpüştüler ve dedi ki, “Silikonun ‘bu kadar yumuşak olduğu’ anlamına gelmediğini biliyorum.
I’m bout to pass out and crash, and fall in the grass
Dışarı çıkıp çarpıp, çimenlere düşüyorum.
faster than a fat man who sat down too fast
çok hızlı oturmuş şişman bir adamdan daha hızlı
C’mere lady! (Shady, wait a minute, that’s my girl dog!)
C’mere hanımefendi! (Shady, bekle bir dakika, bu benim kız köpeğim!)
I don’t give a damn, Dre sent me to tick the world off!
Umrumda değil, Dre beni dünyayı tıkmaya gönderdi!


[Chorus]
[Koro]


[Eminem]
[Eminem]
My English teacher wanted to flunk me in junior high (Damn!)
İngilizce öğretmenim beni orta yükseklikte (Kahretsin!) Gömmek istedi
Thanks a lot.. next semester, I’ll be thirty-five
Çok teşekkürler … gelecek dönem, otuz beş olacağım
I smacked him in his face with an eraser, chased him with a stapler
Bir silgi ile yüzüne onu soktum, onu bir zımba ile kovaladı
and told him to change the grade on the paper (Now!)
ve kağıda notu değiştirmesini söyledi (Şimdi!)
Walked in the strip club, had my jacket zipped up
Striptiz kulübünde yürüdüm, ceketimi sıkıştırdı
Served the bartender, then walked out with a tip cup
Barmene servis verdikten sonra uçlu bir bardak ile yürüdüm
Extraterrestrial, runnin over pedestrians
Dünya dışı, yayalar üzerinde koşuyor
in a spaceship while they’re screamin at me: “LET’S JUST BE FRIENDS!”
Bir uzay gemisinde bana bağırıyorlar: “SADECE ARKADAŞLAR!”
Ninety-nine percent of my life I was lied to
Hayatımın yüzde doksan dokuzu yalan söyledim
I just found out my mom does more dope than I do
Az önce annemin yaptığımdan daha fazla uyuştuğunu öğrendim.
I told her I’d grow up to be a famous rapper
Ona ünlü rapçi olmak için büyüdüğümü söyledim.
Make a record about doin drugs and name it after her (Here mom!)
Uyuşturucu ile ilgili bir kayıt yapın ve ondan sonra isim verin (İşte anne!)
You know you blew up when the women rush your stands
Kadınlar stantlarınızı atarken patladığını biliyorsun.
and try to touch your hands like some screamin Usher fans (Aaahhhhhh!)
ve bazı çığlık Usher hayranları (Aaahhhhhh!) gibi ellerinize dokunmaya çalışın
This guy at White Castle asked for my autograph (Dude, can I get your autograph?)
Beyaz Kale’deki bu adam imzamı istedi (Dude, imzanızı alabilir miyim?)
So I signed it: ‘Dear Dave, thanks for the support, ASSHOLE!’
Ben de imzaladım: ‘Sevgili Dave, destek için teşekkürler, ASSHOLE!’


[Chorus]
[Koro]


[Eminem]
[Eminem]
Stop the tape! This kid needs to be locked away! (Get him!)
Kaseti durdur! Bu çocuğun kilitlenmesi gerekiyor! (Onu elde etmek!)
Dr. Dre, don’t just stand there, OPERATE!
Dre, sadece orada durmayın, OPERATE!
I’m not ready to leave, it’s too scary to die
Ayrılmaya hazır değilim, ölmek için çok korkutucu
I’ll have to be carried inside the cemetery and buried alive
Mezarlığın içinde taşınmalı ve canlı gömülmem gerekecek.
Am I comin or goin? I can barely decide
Ben geliyor muyum? Karar veremem
I just drank a fifth of Kool-Aid — dare me to drive? (Go ahead)
Sadece beşte bir Kool-Aid içtim – sürmeme cesaret mi ettin? (Devam et)
All my life I was very deprived
Hayatım boyunca çok mahrum kaldım
I ain’t had a woman in years, and my palms are too hairy to hide
Yıllar içinde bir kadınım yok, ve avuçlarım saklamak için çok kıllı
Clothes ripped like the Incredible Hulk (hachhh-too)
Incredible Hulk gibi kıyafetler (hachh-de)
I spit when I talk, I’ll fuck anything that walks (C’mere)
Konuştuğumda tükürürüm, gezen herşeyi beceririm (C’mere)
When I was little I used to get so hungry I would throw fits
Ben küçükken, çok acıktım.
HOW YOU GONNA BREAST FEED ME MOM? (WAH!) YOU AIN’T GOT NO TITS! (WAH!)
GONNA MEME NASIL YEMEĞİNİZ? (WAH!) TITS YOKTURSUNUZ! (WAH!)
I lay awake and strap myself in the bed
Uyanık kaldım ve yatağa takıldım
Put a bulleproof vest on and tap myself in the head (BANG!)
Bir kurşun geçirmez yelek giy ve başıma kendim gir (BANG!)
I’m steamin mad (Arrrggghhh!)
Ben Steamin Gıdayım (Arrrggghhh!)
And by the way when you see my dad? (Yeah?)
Ve babamı gördüğün zaman? (Evet?)
Ask him if he bought a porno mag and seen my ad
Bir porno mag satın alıp reklamımı görüp görmediğini sorun.


[Chorus]
[Koro]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/mynameisradiovideoedit.html