Eminem - Murder Murder (Remix)

[Chorus: Eminem (repeat 4X)]
[Koro: Eminem (tekrar 4X)]


It’s murder she wrote (it’s murder she wrote)
O yazdığı cinayet (yazdığı cinayet)
It wasn’t nuttin for her to be smoked (for her to be smoked)
Sigara içmesi için nuttin değildi (sigara içmesi için)


[Eminem]
[Eminem]
Left the keys in the van, with a gat in each hand
Anahtarları minibüse, her eldeki bir kapıyla bıraktım.
Went up in Eastland and shot a policeman
Eastland’a gitti ve bir polis vurdu
Fuck a peace plan, if a citizen bystands
Bir yurttaşın dayanması durumunda, bir barış planı canı cehenneme
the shit is in my hands, here’s yo’ lifespan
bok ellerimde, işte sana hayat
And for what yo’ life’s worth, this money is twice than
Ve hayatın değerine göre, bu para iki kat daha
Grab a couple grand and lamp in Iceland
İzlanda’da bir çift büyük ve lamba kapmak
See I’m a nice man but money turned me to Satan
Bak ben iyi bir adamım ama para beni Şeytan’a çevirdi.
I’m thirsty for this green so bad I’m dehydratin
Bu yeşil için çok susadım, ben dehidratin
Hurry up with the cash bitch, I got a ride waitin
Nakit orospu ile acele et, bekle bir yolculuğum var
Shot a man twice in the back when he tried skatin
Skatini denediğinde arka arkaya iki adam vuruldu
I want the whole pie, I won’t be denied nathan
Bütün turtayı istiyorum, Nathan’ı reddetmeyeceğim.
Maybe I need my head inside straightened
Belki kafamın doğru doğrultulmuş olmasına ihtiyacım var
Brain contemplatin, clean out the register
Beyin contemplatin, kayıt defterini temizle
Dip before somebody catches ya
Biri seni yakalamadan önce
or gets your description and sketches ya
veya açıklamanızı ve çizimlerinizi alır
The connection was the prime suspect
Bağlantı asıl şüpheliydi
But I ain’t set to flee the scene of the crime just yet
Ama henüz suçun sahnesinden kaçmayacağım.
Cause I got a daughter to feed
Çünkü beslenecek bir kızım var
And $200 ain’t enough to water the seed
Ve tohumun sulanması için 200 dolar yeterli değil.
The best thing would be for me to leave Taco Bell and hit up Chess King
Taco Bell’den ayrılmak ve Chess King’i vurmak için en iyi şey olurdu.
And have the lady at the desk bring
Ve masasındaki bayanı getir
money from the safe in the back, stepped in wavin the Mac
Arkadaki kasadan gelen para, Mac’e adım attı
Cooperate, and we can operate, and save an attack
İşbirliği yaparız ve bir saldırı kaydedebiliriz
This bitch tried escapin the jack
Bu sürtük Jack’den kaçmayı denedi.
Grabbed her by the throat, it’s murder she wrote
Onu boğazından yakaladı, yazdığı cinayet
You barely heard a word as she choked
Boğulmuşken bir kelimeyi zar zor duydun
It wasn’t nuttin for her to be smoked
Füme olması için nuttin değildi.
But I slammed her on her back til her vertebrae broke
Ama ben onu omzuna kırdı sonra onu sırtında çarptı
Just then the pigs bust in yellin “Freeze”
Hemen sonra domuzlar “Freeze” yellin’de büstü
But I’m already wanted for sellin ki’s
Ama ben zaten satin ki için istedim
And bunch of other felonies from A to Z like spellin bees
Ve A’dan Z’ye spellin arılar gibi diğer suçluların bir demet
So before I dropped to the ground and fell on knees
Yani yere düşmeden ve dizlerime düşmeden önce
I bust shots, they bust back
Ben çekerim, geri döndüler
Hit be square in the chest, wasn’t wearin a vest
Vuruş göğüste kare olmalı, bir yelek giymiyordu
Left the house, pullin out the drive backin out
Evden çıkıp, sürücüyü dışarı çekip çıkar
Blew the back end out this lady’s Jag, started blackin out
Arka tarafını uçur bu bayanın Jag’ı, karartmaya başladı
Pulled the Mac-10 out, stuck it in her face
Mac-10’u çekti, yüzüne yapıştı
Shut your yackin mouth, ‘fore I blow the brain from out the back ya scalp
Yalan ağzını kapat, “Beynimi arkadan kafa derisine üflerim.”
Drug her by her hair, smacked her up
Onu saçıyla uyutun, ona şap attı
Thinkin fuck it, mug her while you’re there, jacked her up
Onu sikiş, onu varken ona kupa, onu kriko
Stole her car, made a profit
Arabasını çaldı, kar yaptı
Grabbed the tape from out the deck and offed it out the window
Kaseti güverteden dışarı çıkardı ve pencereden dışarı çıkardı.
Like the girl in “Set It Off” did
“Set It Off” daki kız gibi
Jetted off kid, stole the whip, now I’m a criminal
Çocuğu soydu, kırbaç çaldı, şimdi ben bir suçluyum
Drove it through somebody’s yard, dove into they swimmin pool
Birinin bahçesine sürdü, havuza daldılar.
Climbed out and collapsed on the patio
Dışarı çıkıp verandaya çöktü
I made it out alive but I’m injured badly though
Onu canlı yaptım ama kötü bir şekilde yaralandım.
Parents screamin: “Son, go in and call the police
Veliler çığlık atıyor: “Oğlum, içeri gir ve polisi ara
Tell em there’s a crazy man disturbing all of the peace!”
Onlara bütün huzuru bozan çılgın bir adam olduğunu söyle!
Tried to stall him at least long enough to let me leap up
Kaçmasına izin verecek kadar uzun süre onu durdurmaya çalıştı.
Run in they crib and at least leave with some little cheap stuff
Beşikte koşun ve en azından biraz ucuz şeylerle çıkın
Actin like they never seen nobody hit a ;ick before
Daha önce hiç kimsenin görmediği gibi aktin, önce
Smashed the window, grabbed the Nintendo 64
Pencereyi parçaladı, Nintendo 64 kaptı
When they sell out in stores the price triples
Mağazalarda satış yaptıkları zaman fiyat üçlüsü
I ran up the block jumpin kids on tricycles
Üç tekerlekli bisiklet üzerinde çocukları zıpladım.
and collided with an 80-year old lady with groceries
ve bakkaliye ile 80 yaşındaki bir bayanla çarpıştı
There goes cheese, eggs, milk and Post Toasties
Peynir, yumurta, süt ve Post Toasties var.
Stood up and started to see stars
Stood ve yıldızları görmeye başladı
Too many siren sounds, it seemed like a thousand police cars
Çok fazla siren sesi geliyor, binlerce polis arabası gibi görünüyordu
Barely escaped, must-a been some dumb luck
Zorlukla kaçtı, biraz aptalca şans olmalı
Jumped up and climbed the back of a movin dump truck
Atladı ve bir movin damperli kamyonun arkasına tırmandı
But I think somebody seen me maybe
Ama sanırım biri beni görüyor belki
Plus I lost the damn Nintendo and I musta dropped the Beanie Baby
Ayrıca lanet Nintendo’yu kaybettim ve Beanie Baby’i düşürdüm.
Fuck it I give up, I’m surrounded in blue suits
Kahretsin ben pes ediyorum, mavi kıyafetlerle çevriliyim
Came out with a white flag hollerin “TRUCE TRUCE”
Beyaz bayrak hollerin “TRUCE TRUCE” ile çıktı
and surrendered my weapon to cops
ve silahımı polislere teslim ettim
Wasn’t me! It was the gangster rap and the peppermint Schnapps
Ben değildim! Gangster rap ve nane Schnapps oldu


[Chorus]
[Koro]


[Chorus (repeats again to fade)]
[Koro (tekrar solmaya tekrar eder)]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/murdermurderremix.html