Eminem - Medicine Ball

Oh, my goodness
Aman tanrım
What have I done
Ben ne yaptım
Oh no
Oh hayır
I can’t believe it
İnanamıyorum
It’s like I’ve got the whole world in my palm
Bütün dünyam benim avucumda var gibi
And I’m ready to drop bombs
Ve bomba bırakmaya hazırım


Welcome to the Slim Shady Mecca Rebecca
Slim Shady Mecca Rebecca’ya hoş geldiniz.
It’s the village in New York right next to the Tribeca
Tribeca’nın yanındaki New York’taki köy.
That’s my sector
Bu benim sektörüm
Homosexual dissector
Homoseksüel disektör
Come again rewind selector
Tekrar geri seçici seç


I said nice rectum
Güzel rektum dedim
I had a vasectomy Hector
Vasektomi yaptim Hector
So you can’t get pregnant if I bisexually wreck ya
Yani eğer ben biseksüel olarak seni mahvedersem hamile kalamazsın
Hannibal Lecter into guy sex and I bet ya
Hannibal Lecter adama seks ve ben de seni
I tantalize ya in less than five seconds I get ya
Seni yakaladığım beş saniyeden az bir sürede


They say once bitten and twice shy
Bir kez ısırıldı ve iki kez utangaç
Well lie next to the guy
Adamın yanında yalan söyleyin
With nine ecstasy pills and five extra boxes of ribbed condoms in quantities
Dokuz ecstasy hapı ve miktarlarda beş ekstra kutu nervürlü prezervatif
Why yes sir
Neden evet efendim
I took the rest of the Lunesta pills from my dresser
Lunesta haplarının geri kalanını dolabımdan aldım


That’s my kinda vibe what else should I try Lester
Bu benim kimi vibe’m, Lester’ı başka ne denemeliyim?
Drop-kick the bitch before her second trimester
İkinci üç aylık döneminden önce orospu bırak
Perform the home abortion with Dexter
Dexter ile ev kürtajı gerçekleştirin
Then I guess I’ll dig her fetus out
O zaman sanırım fetüsünü kazacağım
With a wire hanger then digest her
Bir tel askı ile sonra onu sindirmek


I guess it’s time for you to hate me again
Benden nefret etmenin zamanı geldi sanırım
Let’s begin now hand me the pen
Hadi şimdi başlayacağım kalemi bana ver
How should I begin it and where does it all end
Nasıl başlamalıyım ve nerede bitiyor?
The world is just my medicine ball you’re all in
Dünya sadece benim ilaç topum.


I said I guess it’s time for you to hate me again
Sanırım yine benden nefret etmenin zamanı geldi.
Let’s begin now hand me the pen
Hadi şimdi başlayacağım kalemi bana ver
How should I begin it and where does it all end
Nasıl başlamalıyım ve nerede bitiyor?
My medicine ball you’re in my medicine ball friends
İlaç topum benim ilaç topum arkadaşımsın


All my West Side bitches throw it up
Bütün Batı Yakası orospularım attı
Put a balloon inside your pussy, queef and blow it up
Senin kedi içine bir balon koy, queef ve havaya uçur
Man I think that he just fell off the deep end, sure enough
Adam sanırım o sadece derin sondan düştü, kesinlikle yeterli
So you better change the station to keep from throwing up
Yani atmaktan kaçınmak için istasyonu değiştirsen iyi olur.


Man you seen it all before you’re all too familiar with it
Hepinize çok tanıdık gelmeden önce hepsini gördünüz mü
There’s a penis on the floor and two balls so you know who did it
Yerde bir penis ve iki top var, bu yüzden kimin yaptığını biliyorsun.
You know you with it girl don’t front, oh no you didn’t I won’t rape all the Pussycat Dolls? Nicole you kidding?
Sen de onunla tanışıyorsun Kızım önümde değilsin, hayır hayır sen hiç Pussycat Dolls’a tecavüz etmeyecek misin? Nicole dalga mı geçiyorsun?


I’ll pee on Rihanna
Rihanna’ya işeyeceğim
See man I do what I wanna
Bak ben ne istersem onu yaparım
Spray perfume in the sauna room
Sauna odasında sprey parfüm
Crazy-gluing Madonna
Çılgın yapıştırma Madonna
To the La-Z-Boy sofa
La-Z-Boy kanepeye
Fold her in two then sit on her
Onu ikiye katla sonra üstüne otur
Imagine a visual for that man
O adam için bir görsel düşünün


Who would’ve thought I could ever be such a relentless prick
Böyle acımasız bir diktat olabileceğimi kim düşünebilirdi?
Unleashing his vengeance
Onun intikamını açığa vurmak
But the chick’s so old
Ama piliç çok yaşlı
She looks like she outlived a life sentence
Bir ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış gibi görünüyor.
I never meant this rhyme to be so offensive
Bu kafiyenin bu kadar saldırgan olmasını istemedim
If you weren’t so defensive
Eğer savunmasız değildiysen
It wouldn’t be
Olmazdı
You’re so sensitive
Çok duyarlısın


I guess it’s time for you to hate me again
Benden nefret etmenin zamanı geldi sanırım
Let’s begin now hand me the pen
Hadi şimdi başlayacağım kalemi bana ver
How should I begin it and where does it all end
Nasıl başlamalıyım ve nerede bitiyor?
The world is just my medicine ball you’re all in
Dünya sadece benim ilaç topum.


I said I guess it’s time for you to hate me again
Sanırım yine benden nefret etmenin zamanı geldi.
Let’s begin now hand me the pen
Hadi şimdi başlayacağım kalemi bana ver
How should I begin it and where does it all end
Nasıl başlamalıyım ve nerede bitiyor?
My medicine ball you’re in my medicine ball friends
İlaç topum benim ilaç topum arkadaşımsın


Put Christopher Reeves on a unicycle with a kickstand
Christopher Reeves’i bir kickstand ile bir tek tekerlekli bisiklete koy
Kick it up and push him and lead him right into quicksand
Tekmele ve onu it ve çabucak sağa yolla.
Here you need a hand, big man, grab hold of this branch
İşte bir eline ihtiyacın var, büyük adam, bu dalı tut
With both hands, man they don’t understand I’m just a sick man
İki eliyle, adam anlamadılar, ben sadece hasta bir adamım


Now everybody’s pissed at me like it’s my fault
Şimdi herkes benim hatam gibi sinirlendi bana
His name rhymes with so many different words
Onun adı çok farklı kelimelerle kafiyeli
Jeeze
Jeeze
So one last time, Mister Christopher Reeves
Son bir kez, Bay Christopher Reeves
Won’t you break it down for me and just spit the verse please
Benim için kırmayacaksın ve sadece ayeti tüküreyim lütfen


Eminem I’m coming to kill you
Eminem seni öldürmeye geliyorum
Always hated you and I still do
Hep senden nefret ettim ve hala yapıyorum
You’ll never fill my shoes
Ayakkabılarımı asla doldurmayacaksın
My Superman costume
Süpermen kostümüm
Doesn’t even fit you they don’t feel you
Sana uymuyor bile seni hissetmiyorlar


You’re taking this shit too far
Bu boku çok uzağa alıyorsun
Who d’you think you are?
Kim olduğunu düşünüyorsun?
Hang my suit up in the armoire
Takımımı armoire asarım
Every day I hate you more and more
Her gün senden daha çok nefret ediyorum
Throw down the cardboard
Kartonu atın
Let’s break-dance if you think you’re hardcore
Eğer sert olduğunu düşünüyorsan, dans edelim


I guess it’s time for you to hate me again
Benden nefret etmenin zamanı geldi sanırım
Let’s begin now hand me the pen
Hadi şimdi başlayacağım kalemi bana ver
How should I begin it and where does it all end
Nasıl başlamalıyım ve nerede bitiyor?
The world is just my medicine ball you’re all in
Dünya sadece benim ilaç topum.


I said I guess it’s time for you to hate me again
Sanırım yine benden nefret etmenin zamanı geldi.
Let’s begin now hand me the pen
Hadi şimdi başlayacağım kalemi bana ver
How should I begin it and where does it all end
Nasıl başlamalıyım ve nerede bitiyor?
My medicine ball you’re in my medicine ball friends
İlaç topum benim ilaç topum arkadaşımsın


The world is mine!
Dünya benim!

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/medicineball.html