Eminem - Legacy

Tell me where to go, tell me what to do
Bana nereye gideceğini söyle, ne yapacağımı söyle
I’ll be right there for you
Senin için orada olacağım
Tell me what to say, no matter if it’s true
Bana söyleneni söyle, doğruysa
I’ll say it all for you
Hepsini senin için söyleyeceğim


[Verse 1:]
[Ayet 1:]
I used to be the type of kid that would always think the sky is falling
Her zaman gökyüzünün düştüğünü düşünecek türden bir çocuktum.
Why am I so differently wired? Am I a martian?
Neden bu kadar farklı kabloluyum? Ben bir martı mıyım?
What kind of twisted experiment am I involved in?
Ne tür bir çarpık deneyde yer alıyorum?
‘Cause I don’t belong in this world
Çünkü ben bu dünyaya ait değilim
That’s why I’m scoffing at authority, defiant often
Bu yüzden otoriteye azar atıyorum, meydan okurcasına sık sık
Flying off at the handle at my mom, no dad
Annemdeki sapta uçup, baba yok
So I am non-compliant at home, at school I’m just shy and awkward
Yani evde uyumsuzum, okulda sadece utangaç ve garip
And I don’t need no goddamn psychologist
Ve lanet psikoloğa ihtiyacım yok
Tryna diagnose why I have all these underlying problems
Neden tüm bu temel sorunlara sahip olduğumu teşhis et
Thinking he can try and solve them
Onları deneyip çözebileceğini düşünmek
I’m outside chalking up drawings on the sidewalk
Kaldırımdaki çizimleri çizmenin dışındayım
And in the front drive talking to myself
Ve ön cephede kendime konuşuyorum
Either that or inside hiding off in the corner somewhere quiet
Ya bir köşede saklanıyor ya da içeride saklanıyor
Trying not to be noticed ’cause I’m crying and sobbing
Fark edilmemeye çalışıyorum çünkü ağlıyorum ve hıçkırıyorum
I had a bad day at school so I ain’t talking
Okulda kötü bir gün geçirdim bu yüzden konuşmuyorum
Some cocksucker shoved me into a fucking locker
Bazı cocksucker beni lanet bir dolabın içine itti
‘Cause he said that I eyeballed him
Çünkü onu gözetlediğimi söyledi.


And if you fall, I’ll get you there
Ve eğer düşersen, seni oraya götürürüm
I’ll be your savior from all the wars that are fought
Tüm savaşlardan senin kurtarıcın olacağım
Inside your world
Senin dünyanda
Please have faith in my words
Lütfen sözlerime güvenin


‘Cause this is my legacy, legacy, eh
Çünkü bu benim mirasım, mirasım, eh
This is my legacy, legacy, eh
Bu benim mirasım, mirasım, eh
There’s no guarantee,
Garanti yok,
It’s not up to me,
Bu bana bağlı değil.
We can only see
Sadece görebiliriz
This is my legacy, legacy
Bu benim mirasım, mirasım
Legacy, legacy
Mirası, mirası


[Verse 2:]
[Verse 2:]
I used to be the type of kid that would always think the sky is falling
Her zaman gökyüzünün düştüğünü düşünecek türden bir çocuktum.
Why am I so differently wired in my noggin?
Nogginime neden bu kadar farklı bağlandım?
‘Cause sporadic as my thoughts come, it’s mind boggling
‘Düşüncelerimin geldiği gibi dağınık çünkü boggling
‘Cause I obsess on everything in my mind small shit
Çünkü aklımdaki her şeye takıldım küçük bok
Bothers me but not my father, he said Sayonara then split
Beni rahatsız ediyor ama babam değil, Sayonara sonra ayrılacağını söyledi
But I don’t give a shit I’m fine long as
Ama ben bir bok vermiyorum,
There’s batteries in my Walkman nothing’s the matter with me
Walkman’ımda piller var, benimle olan hiçbir şey yok.
Shit look on the bright side at least I ain’t walking
En azından parlak tarafa bakma, en azından yürümiyorum
I bike ride through the neighborhood of my apartment
Dairemdeki mahallede bisiklet sürüyorum
Complex on a ten speed which I’ve acquired parts that I
Ben parçaları satın aldım on hızda karmaşık
Find in the garbage, a frame, then put tires on it
Çöpte bir çerçeve bul ve üzerine lastikler koy.
Headphones on look straight ahead if kids try and start shit
Çocuklar denemeye başlarsa ve boktan başlarsa kulaklıklar düz bakar
But if this is all there is for me life offers
Ama eğer bu her şey varsa benim için hayat teklifleri var
Why bother even try and put up a fight, it’s nonsense
Neden uğraşır ve kavga ederse, saçmalık
But I think a light bulb just lit up in my conscience
Ama bence vicdanımda yanan bir ampul var.
What about them rhymes I’ve been jottin’
Onlara ne dersin?
They’re kinda giving me confidence
Bana biraz güven veriyorlar
Instead of tryna escape through my comics,
Çizgi romanlarımdan kaçmak yerine,
Why don’t I just blast a little something like Onyx
Neden sadece Onyx gibi bir şey patlatmıyorum
To put me in the mood to wanna fight and write songs that
Bana dövüşmek ve şarkı yazabilmek için ruh halime sokmak
Say what I wanna say to the kid that said that I eyeballed him
Ona göz kulak olduğumu söyleyen çocuğa ne söylemek istediğimi söyle.
Grab hold of my balls like that’s right fight’s on bitch
Toplarımın üzerinde tut, doğru dövüş orospu gibi.
Who would’ve knew from the moment I turned the mic on that
Mikrofonu açtığım andan itibaren kim bilirdi ki?
I could be iconic, and my conquest
İkonik olabilir ve benim fetih
Is word to Phife Dawg from a tribe called Quest
Quest denen bir kabileden Phife Dawg’e bir kelime


This is my legacy, legacy, eh
Bu benim mirasım, mirasım, eh
This is my legacy, legacy, eh
Bu benim mirasım, mirasım, eh
There’s no guarantee,
Garanti yok,
It’s not up to me,
Bu bana bağlı değil.
We can only see
Sadece görebiliriz
This is my legacy, legacy
Bu benim mirasım, mirasım
Legacy, legacy
Mirası, mirası


[Verse 3:]
[Ayet 3:]
I used to be the type of kid that would always think the sky is falling
Her zaman gökyüzünün düştüğünü düşünecek türden bir çocuktum.
Now I think the fact that I’m differently wired’s awesome
Şimdi farklı bir şekilde kablolu olduğum gerçeğini düşünüyorum
‘Cause if I wasn’t I wouldn’t be able to work
Çünkü ben olmasaydım işe yaramazdım
Words like this and connect lines like crosswords
Böyle kelimeler ve bulmacalar gibi çizgilerle bağlantı kur
And use my enemy’s words as strength
Düşmanlarımın gücünü kullan.
To try and draw from, and get inspired off em
Denemek ve onlardan ilham almak için
‘Cause all my life I was told and taught I am not shit
Çünkü tüm hayatım boyunca anlatıldım ve öğretmedim.
By you wack fucking giant sacks of lying dog shit
Senin tarafından yalan lanet köpek boku lanet boktan
Now you shut up bitch, I am talking
Şimdi sen çeneni kapa, ben konuşuyorum
Thought I was full of horseshit and now
At boku dolu sanmıştım ve şimdi
You fucking worship the ground in which I am walking
Yürüdüğüm yere tapıyorsun
Me against the world so what? I’m Brian Dawkins
Ben dünyaya karşı ne yani? Ben Brian Dawkins
Versus the whole 0 and 16 Lions offense
Bütün 0 ve 16 Lions hücumuna karşı
So bring on the Giants Falcons and Miami Dolphins
Devler Şahinlerini ve Miami Yunuslarını getir
It’s the body bag game bitch I’m supplying coffins
Vücut çanta oyunu orospu tabut temin ediyorum
‘Cause you dicks, butt kiss, a bunch of Brian Baldingers
Çünkü sen yalıyorsun, popo öpücük, bir grup Brian Baldingers
You gon’ die a ball licker I’ve been diabolical
Bir top yiğitinden ölürsün.
With this dialogue since 99 Rawkus
Bu diyalog sayesinde 99 Rawkus’tan
You don’t respect the legacy I leave behind y’all can
Geride bıraktığım mirasa saygı duymuyorsunuz
Suck a dick, the day you beat me pigs’ll fly out my ass
Bir yarak em, beni döven gün domuzlar kıçımı uçurur
In a flying saucer full of Italian sausage
İtalyan sosisi dolu bir uçan daire içinde
The most high exalting and I ain’t halting
En yüksek yüceltme ve ben durmuyor
Till I die of exhaustion inhale my exhaust fumes
Tükenmeden ölene kadar egzoz dumanımı solumaktan
The best part about me is I am not you
Benim hakkımda en iyi yanı sensin ben
I’m me and I’m the Fire Marshall and this is my
Ben ve ben Ateş Marshall’ım ve bu benim


Legacy, legacy, eh
Mirası, mirası, eh
This is my legacy, legacy, eh
Bu benim mirasım, mirasım, eh
There’s no guarantee, it’s not up to me, we can only see
Garanti yok, bana bağlı değil, sadece görebiliyoruz
This is my legacy, legacy
Bu benim mirasım, mirasım
Legacy, legacy
Mirası, mirası

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/legacy.html