Eminem - Ken Kaniff (Skit)

[Ken Kaniff]
[Ken Kaniff]
Call this motherfucker [dial tone]
Bu orospu çocuğunu ara [çevir sesi]
Ohh fuck yeah
Oh kahretsin evet
Give ‘im a piece of my mind….
Aklımdan bir parça ver…
A piece of my ass
Kıçımın bir parçası


[Operator]
[Şebeke]
Thanks for waiting
Beklediğiniz için teşekkürler
This is [sound dipped]
Bu [ses]
May I help you?
Size yardım edebilir miyim?


[Ken Kaniff]
[Ken Kaniff]
Oh thank you
teşekkür ederim
I need to make a collect call
Bir çağrı yapmam lazım


[Operator]
[Şebeke]
What number?
Hangi numara?


[Ken Kaniff]
[Ken Kaniff]
Ohhh
ohhh
The number’s [sound dipped] 62 [sound dipped]
Numaranın [sesini batır] 62 [sesini batır]


[Automated Operator]
[Otomatik Operatör]
At the tone, please say your name (beep)
Tonda, lütfen adınızı söyleyin (bip sesi)


[Ken Kaniff]
[Ken Kaniff]
Kennith Kaniff….from Connecticut
Kennith Kaniff …. dan Connecticut
Automated piece of shit
Otomatik parça bok


[phone rings, man answers – presumably supposed to be Eminem]
[telefon çalar, adam cevapları – muhtemelen Eminem olması gerekiyor]


[Man] Yo
[Adam] Yo
[Ken Kaniff] Hey there cockboy
[Ken Kaniff] Hey orada horozboy
[Man] Who’s this?
[Adam] Bu kim?
[Ken Kaniff] This is Ken Kannif
[Ken Kaniff] Bu Ken Kannif
[Man] Who?
[Adam kim?
[Ken Kaniff] Ken Kannif from Connecticut, ya little bitch
[Ken Kaniff] Connecticut’tan Ken Kannif, ya sen küçük sürtük
[Man] From Connecticut?
Connecticut’tan mı?
[Ken Kaniff] Yean you wanna get a…
[Ken Kaniff] Yean …
[Man] I don’t know nobody in Connecticut
[Adam] Connecticut’ta kimseyi tanımıyorum
[Ken Kaniff] You wanna get a hotel room with me?
[Ken Kaniff] Benimle bir otel odası almak ister misin?
[Man] A hotel room?
[Adam] Bir otel odası mı?
[Ken Kaniff] Yeah, you want me to lick your ass, EMINEM!?
[Ken Kaniff] Evet, kıçını yalamak istiyorum, EMİNEM !?
[Man] Ha.. Yo, wh, who is this? Cage?
[Adam] Ha .. Yo, wh, kim bu? Kafes?
[Ken Kaniff] Hey, pa ha..
[Ken Kaniff] Hey, ha ha ..
You want me ta fuckin melt in your mouth and not in your hand?
Ağzında eriyip, elinde olmamı mı istiyorsun?
Melt in your ass, ya little cockboy
Kıçına erit, ya sen küçük bir erkek
[Man] He k-k-k-k
[Adam] kkkk
Yo shut up you little bitch
Kapa çeneni seni küçük kaltak
[Ken Kaniff] Oh you think I’m lyin huh?
[Ken Kaniff] Oh, sanırım ben öyle miyim?
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/kenkaniffskit.html