Eminem - Kamikaze

Okay, how do I say this? (fack, fack, fack)
Tamam, bunu nasıl söylerim? (tepsi, tepsi, tepsi)
Last year didn’t work out so well for me
Geçen sene benim için çok iyi çalışmadı
(fack, fack, fack) (fack last year)
(Tepsi, Tepsi, Kaset) (Geçen yıl tepsi)
2018, welp (fack, fack)
2018, Welp (Tepsi, Kaset)


Yeah, I’m a fuckin’ kamikaze crashin’ into everything
Evet, lanet bir kamikaze herşeye düşüyorum
You beat me, Islamic Nazi, that means there is no such thing
Beni yendin, İslami Nazi, demek ki böyle bir şey yok
I’ve been goin’ for your jugular since Craig G “Duck Alert”
Craig G “Duck Alert” dan beri senin juginin için gittim.
Wedgie in my underwear, the whole bedsheet and the comforter
Benim iç çamaşırımdaki Wedgie, bütün çarşaf ve yorgan
Stuck up in my rectal crack, kiss my disrespectful ass
Rektal çatlağımda sıkışıp, saygısızlığımı öptüm
I’ll ride through your cul-de-sac
Cul-de-sac’in üzerinden geçeceğim
Window cracked, bumpin’ your reference tracks
Pencere çatladı, referans parçalarınızı çarptı
You collab on a referent rap, I have never said his raps
Sen bir akademisyenle konuştun, hiç raps demedim
Overstayed my welcome, stepped in crap
Hoş geldin hoş geldiniz, boktan adım attı
And ruined your welcome mat
Ve karşılama matını mahvettin
So spit that shit from the heart, you didn’t write like you wrote it
O halde kalpten tükür, sen yazmışsın gibi yazmadın.
While I teabag the microphone ’cause I go nuts on it
Mikrofonu salladığımda, çünkü bunun üzerinde deli oluyorum.
Like a fighter jet lined with explosives that’ll strike any moment
Her an vuracak patlayıcılarla kaplı bir savaş uçağı gibi
Headed right at opponents and I’m the fuckin’ pilot that flown it
Rakiplere doğru yöneldim ve onu uçuran pilotum.
I’m ’bout to—
Ben …


Smash into everyone, crash into everything
Herkese çarp, her şeye çarp
Back and I’ve just begun, “FACK” 2017
Geri ve yeni başladım “FACK” 2017
Fack, fack on everyone
Tepsi, herkesin çöp kutusu
Fack, fack on everyone
Tepsi, herkesin çöp kutusu
Fack, fack on everyone
Tepsi, herkesin çöp kutusu
I’m a Kamikaze, gonna
Ben bir Kamikaze’im, olacak
Smash into everyone, crash like an F-15
Herkesi parçalayın, F-15 gibi çarpın.
Damage already done, y’all shoulda let me be
Zarar çoktan bitti, beni rahat bırak
Fack, fack on everyone
Tepsi, herkesin çöp kutusu
Fack, fack on everyone
Tepsi, herkesin çöp kutusu
Fack, fack on everyone
Tepsi, herkesin çöp kutusu
I’m a Kamikaze, gonna
Ben bir Kamikaze’im, olacak


I turned to rap ’cause it made me feel tough when I wasn’t (wasn’t)
Rap’a döndüm çünkü olmadığımda bana sert hissettirdi (değil)
From the moment I heard rap was cussin’, I was in (was in)
Rap’in kuss olduğunu duyduğum andan itibaren içerideydim.
Which is why I identify with the guy
Bu yüzden adamla özdeşleşiyorum
Who I was invented by, Dre’s Frankenstein
Ben kim tarafından icat edildi, Dre Frankenstein
Energized like a nine volt, ice cold
Dokuz volt gibi buz gibi soğuk
Like Snake Eyes, twice in a row on a dice roll
Yılan Gözleri gibi, bir zar atmada iki defa üst üste
But if the only reason I blowed is ’cause I’m white though
Ama patlatmamın tek sebebi ise, çünkü ben beyazım.
Why don’t every other white rapper sell what I sold? (ooh)
Neden diğer her beyaz rapçi sattığımı satmıyor? (Ah)
Kamikaze pilot, I wrote my suicide note
Kamikaze pilotu, intihar notumu yazdım
Here come the guys in white coats tryin’ to stop me
İşte beyaz paltolu adamlar beni durdurmaya çalışıyorlar.
‘Fore I jump behind the controls and try to fly into foes
‘Fore kontrollerin arkasına atlayıp düşmanları uçurmaya çalışıyorum
‘Cause I’m takin’ y’all with me when I go cyclone
Çünkü ben siklona gittiğimde yanımda olacağım.
I don’t think this typhoon’s lettin’ up any time soon, here I go
Bu tayfunun yakın zamanda kalktığını sanmıyorum, işte gidiyorum.
Eyes closed, blindfolded, I’m ’bout to—
Gözler kapalı, gözü kapalı, ben …


Smash into everyone, crash into everything
Herkese çarp, her şeye çarp
Back and I’ve just begun, “FACK” 2017
Geri ve yeni başladım “FACK” 2017
Fack, fack on everyone
Tepsi, herkesin çöp kutusu
Fack, fack on everyone
Tepsi, herkesin çöp kutusu
Fack, fack on everyone
Tepsi, herkesin çöp kutusu
I’m a Kamikaze, gonna
Ben bir Kamikaze’im, olacak
Smash into everyone, crash like an F-15
Herkesi parçalayın, F-15 gibi çarpın.
Damage already done, y’all should’ve let me be
Zarar zaten yapıldı, benim olmama izin vermeliydin
Fack, fack on everyone
Tepsi, herkesin çöp kutusu
Fack, fack on everyone
Tepsi, herkesin çöp kutusu
Fack, fack on everyone
Tepsi, herkesin çöp kutusu
I’m a Kamikaze, gonna
Ben bir Kamikaze’im, olacak


Smash
parçalamak
Kamikaze, kamikaze
Kamikaze, kamikaze
Kamikaze, kamikaze, kami-kamikaze
Kamikaze, kamikaze, kami-kamikaze
Look at what I’ve done
Yaptığım şeye bak


I heard your freestyle on Shade 45, that shit was embarrassing
Shade 45’te serbest stilini duydum, bu bok utandırıcıydı
There is no way we ever hear that shit again, I guarantee
Bunu bir daha hiç duymadık, garanti ederim
That way that shit was so ass it’s somethin’ we wouldn’t dare re-air it
Bu boktan o kadar kıçıydı ki, birşeyler var.
The shit’s embarrassing, as me rear-ending Tara Reid bare
Lanet olsun, arkada sonunda Tara Reid bare gibi utanç verici
In my therapy chair, my dick is the hair length of Cher
Terapi sandalyemde penisim Cher’in saç uzunluğu.
Each nut is the chair width of an acorn, stairlift beware of me
Her somun bir meşe palamudu sandalye genişliği, stairlift dikkat beni
Lyrically I’m terrible, better get your lyrics prepared
Lirik olarak korkunçum, sözlerini hazırla
Richard Ramirez is here, serial killin’ every beat there is
Richard Ramirez burada, seri cinayet var.


Wait, wait, got the eeriest feelin’
Bekle, bekle, en acıyı hisset
Somethin’ evil is lurkin’, I’m no conspiracy theorist
Bir şey kötü kokuyor, ben komplo teorisyen değilim
But somethin’ here is afoot—oh yeah, it’s my dick
Ama burada bir şey var – oh evet, bu benim aletim
Get the measurement stick (what?), twelve inches of wood
Ölçüm çubuğunu (ne?), On iki inç ahşap alın
Wait, but I’ve been goin’ for your jugular since Craig G Duck Alert
Bekle ama Craig G Duck Alert’tan beri senin juginin için gittim.
And I’ve come to pay respects
Ve saygılarımı ödemeye geldim
‘Cause if you sleep you’re fucked—other words, you get laid to rest
Çünkü uyuyakalmışsın, başka bir deyişle, dinlenmeye koyulursun.
And I hope your butt is hurt
Umarım senin poponun incinir
Put me on a track, I go cray on it like a color book
Beni bir parçaya koy, üzerine bir renk kitabı gibi giriyorum.
You got some views, but you’re still below me
Bazı görüşlerin var, ama hala benimsin.
Mine are higher, so when you compare our views, you get overlooked
Benimki daha yüksektir, bu yüzden görüşlerimizi karşılaştırdığınızda göz ardı edilirsiniz.
And I don’t say the hook unless I wrote the hook
Kanca yazmazsam kanca demiyorum.
And now I’m just freestylin’ in the vocal booth
Ve şimdi vokal standında sadece freestylin’im
And you know I’ve always spoke the truth
Ve biliyorsun ki her zaman doğruyu söyledim
You lyin’ through your teeth so much you broke a tooth
Sen dişlerinden çok geçiyorsun, bir dişi kırdın
And it ain’t somethin’ I need a phone to do
Ve bir şey yapmam gerekecek bir telefona ihtiyacım yok
When I say I can’t wait till I get ahold of you
Sana söylediğimde, seni yakalayana kadar bekleyemem.
And I don’t know what I’m s’posed to do
Ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum
Line up the rappers, take my pic like a photo shoot
Rapçiler sıraya girin, fotoğraf çekimi gibi fotoğrafımı çek

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/kamikaze.html