Eminem - Just Lose It

Aye yo Paul, It’s Em
Paul, benim
I got your call about the Michael Jackson thing
Michael Jackson olayı hakkında bir çağrı aldım.
And I know that he’s not ‘thrilled’ about the video
Ve video hakkında ‘heyecanlanmadığını’ biliyorum
What does he ‘wanna be startin’ somethin’?’
Birşeylere başlamak istiyor?
Well I’ll show him who’s really ‘bad’
Peki ona gerçekten ‘kötü’ olduğunu göstereceğim
Paul, ‘the way you make me feel’ with these calls
Paul, ‘beni böyle hissettiriyorsun’ bu çağrılarla
You should really take a look at the ‘man in the mirror’
‘Aynadaki adam’ a bakmalısın.
And tell him to ‘beat it’ because I ‘won’t stop till I get enough’
Ve ona ‘döv onu’ söyle çünkü ben yeteri kadar beklemeyeceğim ‘
Do you ‘remember the time’ we were watching the ‘Billy Jean’ video?
‘Billy Jean’ videosunu izlediğimiz zamanı hatırlıyor musunuz?
Well he’ll always be that Michael to me
O her zaman benim için Michael olacak
And it doesn’t matter if he’s ‘black or white’
Ve ‘siyah ya da beyaz’ olmasının önemi yok
Because I ‘can’t stop loving him’ and I hate plastic surgeons
Çünkü onu sevmeyi bırakamıyorum ve plastik cerrahlardan nefret ediyorum
And I hope they all fucking die!
Ve umarım hepsi ölür!
How do you like that?
Bunu nasıl beğeniyorsun?
And I like him, I like him a lot
Ve ondan hoşlanıyorum, ondan çok hoşlanıyorum
I want to touch him but I can’t
Ona dokunmak istiyorum ama yapamam
Excuse me, I’m taking a shit
Afedersiniz, bir bok alıyorum
Sorry
Afedersiniz
Anyways, call me back
Her neyse, beni ara
I have this idea about how I want to end the show
Şovu nasıl bitirmek istediğime dair bir fikrim var.
So, hit me when you get this message fucker
Bu mesajı aldığında bana vur.
Oh, and by the way
Oh, ve bu arada
No I don’t have a new gun [click] (goddamn it)
Hayır yeni bir silahım yok [tıklamak] (lanet olsun)

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/emcallspaulskit.html