Eminem - Insane

I was born with a dick in my brain, yeah fucked in the head
Beynimde bir dick ile doğdum, evet kafasına takıldım
My stepfather said that I sucked in the bed ‘Til one night he snuck in and said
Üvey babam yatağın içinde yattığımı söyledi.
We’re going out back, I want my dick sucked in the shed
Geri dönüyoruz, aletimi döken balığa çekmek istiyorum
Can’t we just play with Teddy Ruxpin instead?
Onun yerine Teddy Ruxpin ile oynayamaz mıyız?
After I fuck you in the butt, get some head, Bust a nut, get some rest
Seni popodan becerdikten sonra, biraz kafa al, bir somunu al, biraz dinlen
The next day my mother said “I don’t know what the fuck’s up with this kid!
Ertesi gün annem dedi ki “Bu çocuğun nesi var?”
The bastard won’t even eat nothing he’s fed He just hung himself in the bedroom he’s dead”
Piç kurusu bile yediği hiçbir şeyi yemiyor. Öldüğü yatak odasında kendini asmıştı.
“Debbie don’t let that fucker get you upset
“Debbie bu pisliğin seni üzmesine izin vermiyor
Go in there, stick a fuckin’ cigarette to his neck I bet you he’s fakin’ it,
Oraya git, boynuna lanet olası bir sigara ver, bahse girerim ki sende sahte olduğunu söylüyorsun.
I bet you I bet he probably just wants to see how upset you would get I’ll go handle this of course, unless you object”
Bahse girerim bahse girerim ki, muhtemelen, sadece ne kadar üzgün olduğunuzu görmek istersiniz.
“Ah go fuck his brains out, if any’s left in his head”
“Ah, kafasında kalanlar varsa beynini çıkar”


[Chorus: x2]
[Koro: x2]
If you could count the skeletons in my closet Under my bed and up under my faucet
Dolabımdaki iskeletleri sayabilirsen yatağımın altında ve musluklarımın altında
Then you would know I’ve completely lost it Is he nuts? NO! He’s insane!
O zaman bilirsin, ben tamamen kaybettim. O deli mi? YOK HAYIR! O deli!


“Did you get him?” Naaw, fucker tried to bite my face off I just got fuckin’ chased off with a chainsaw!
“Onu aldın mı?” Naaw, sikici yüzümü ısırmaya çalıştı. Bir testere ile kovuldum!
Then he took the chainsaw, bit the fuckin’ blades off
Sonra testere aldı, bıçakları ısırdı.
Ate the blades, stuck a baseball in a slingshot
Bıçakları yedim, bir sapan bir beyzbol sıkışmış
Then he aimed at his own face, let the thing pop
Sonra kendi yüzüne nişan aldı, bırak gitsin
Took his eye out, picked it up and played ping pong
Gözünü çıkardı, aldı ve ping pong oynadı
Then he played ping pong with his own ding dong!
Sonra kendi ding dong ile ping pong oynadı!
That motherfucker’s got nuts like King Kong Then he set the lawn mower out on the dang lawn
O orospu çocuğu King Kong gibi fındık aldı. Sonra çim biçme makinesini dang çimine koydu.
And he laid all up underneath it with the thing on
Ve onun altındaki her şeyi altına koydu.
Then he took his pants, he took every fuckin’ thing off
Sonra pantolonunu aldı, her şeyi çıkardı.
Everything, except his tank top and his training bra
Tank top ve antrenman sütyeni hariç her şey
Ain’t he raw? Yeah maniac, that’s Shady dog
O ham değil mi? Evet manyak, bu Shady köpeği.
Man that motherfucker’s gangsta, ain’t he dog?
Bu orospu çocuğu gangster, köpek değil mi?
Shady dog, what be going through that fuckin’ brain of yours
Gölgeli köpek, o lanet beyninden ne geçiyor?
Say no more, what the fuck you waitin’ for, sing along
Daha fazla deđil, ne için beklersin?


[Chorus: x2]
[Koro: x2]
If you could count the skeletons in my closet Under my bed and up under my faucet
Dolabımdaki iskeletleri sayabilirsen yatağımın altında ve musluklarımın altında
Then you would know I’ve completely lost it Is he nuts? NO! He’s insane!
O zaman bilirsin, ben tamamen kaybettim. O deli mi? YOK HAYIR! O deli!


Don’t you know what felch means? (yeah), well then tell me Would you rather get felched or do the felching?
Felch’in ne anlama geldiğini bilmiyor musun? (evet), peki ya söyle söyle ya da felç yaptırmayı mı tercih edersin?
Fuck him in the ass, suck the cum out while you’re belching
Onu götüne sikiyorsun, yalıyorken cum dışarı emmek
Burp, belch, then go back for a second helping Can you dig what I’m sayin’ man, can you smell me?
Burp, belch, sonra bir dahaki sefere geri dönüp yardım edeyim Ne diyeceğimi söyleyebilir misin, beni koklayabilir misin?
I want you to feel me like my step father felt me (oohh)
Adım babamın beni hissettiği gibi hissetmeni istiyorum (oohh)
Fuck a little puppy, kick the puppy while he’s yelping “Shady what the fuck you saying!?”
Küçük bir köpek yavrusu canı cehenneme, “Shady ne diyorsun lan!”
I don’t know help me! What the fuck’s happening, I think I’m fucking melting
Bana yardım etmiyorum! Ne halt ediyor, sanırım erimiyorum
“Marshall I just love you boy, I care about your well being” No Dad, I said no,
“Marshall seni seviyorum oğlum, senin iyiliğini umursuyorum” Hayır baba, hayır dedim,
I don’t need no help peeing I’m a big boy, I can do it by myself see!
İşememe yardım etmem, büyük bir çocuk olduğum için, bunu kendi başıma yapabilirim!
I only get naked when the baby sitter tells me She showed me a movie like “Nightmare on Elm Street”
Sadece bebek bakıcısı bana “Elm Sokağı’nda Kabus” gibi bir film gösterdiğinde söylüyorum.
But it was X, and they called it “Pubic Hair on Chelsea”
Ama X’di ve ona “Pubic Hair on Chelsea” derlerdi.
“Well this is called ass rape, and we’re shooting the jail scene”
“Peki buna eşek tecavüz deniyor ve hapishane sahnesine ateş ediyoruz”


[Chorus: x2]
[Koro: x2]
If you could count the skeletons in my closet Under my bed and up under my faucet
Dolabımdaki iskeletleri sayabilirsen yatağımın altında ve musluklarımın altında
Then you would know I’ve completely lost it Is he nuts? NO! He’s insane!
O zaman bilirsin, ben tamamen kaybettim. O deli mi? YOK HAYIR! O deli!

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/insane.html