Eminem - I’m Back

[Chorus x4:]
[Koro x4:]
That’s why they call me Slim Shady
Bu yüzden bana Slim Shady diyorlar.
(I’m back)
(Geri döndüm)
I’m back (I’m back)
Geri döndüm (geri döndüm)
I’m back (Slim Shady)
Geri döndüm (Slim Shady)


I murder a rhyme, one word at a time
Bir keresinde cinnet, bir kelimeyi öldürüyorum
You never heard of a mind as perverted as mine
Aklımı hiç benim kadar sapık gibi duymadın.
You better get rid of that 9, it ain’t gonna help
Ondan kurtulsan iyi olur, yardım etmeyecek.
What good’s it gonna do against a man that strangles himself?
Kendini boğan bir adama karşı ne işe yarayacak?
I’m waitin’ for Hell, like hell, shit, I’m anxious as hell
Ben cehennem için bekliyorum, cehennem gibi, bok, cehennem gibi endişeliyim
Manson, you’re safe in that cell, be thankful it’s jail
Manson, o hücrede güvendesin, şükür olsun hapishanede
I used to be my mommy’s little angel at twelve
Eskiden annemin küçük meleği olurdum.
Thirteen, I was puttin’ shells in a gauge on a shelf
On üç, bir rafta bir mermi koydum
I used to get punked and bullied on my block
Eskiden bloğumda serseri ve zorbalığa giderdim
‘Til I cut a kitten’s head off and stuck it in this kid’s mailbox
‘Bir yavru çocuğun kafasını kestim ve bu çocuğun posta kutusuna yapıştı
I used to give a fuck, now I could give a fuck less
Ben bir bok verirdim, şimdi daha az becerebilirim
What do I think of success? It sucks, too much press
Başarı hakkında ne düşünürüm? Çok basıyor, çok fazla basın
I’m stressed, too much cess, depressed
Stresliyim, çok sıkıcı, depresif
Too upset, it’s just too much mess
Çok üzgün, sadece çok dağınık
I guess I must just blew up quick (yes)
Sanırım hızlı patladı (evet)
Grew up quick (no) was raised right
Hızlı büyüdü (hayır) sağa kaldırıldı
Whatever you say is wrong, whatever I say’s right
Söylediğiniz her şey yanlış, her ne diyorum doğruysa
You think of my name now whenever you say hi
Merhaba dediğin zaman adımı düşünüyorsun
Became a commodity because I’m W-H-I-
Bir mal oldu çünkü ben WHI-
-T-E, ’cause MTV was so friendly to me
-TE, çünkü MTV benim için çok arkadaş canlısıydı
Can’t wait ’til Kim sees me!
Kim beni görene kadar bekleyemezsin!
Now, is it worth it? Look at my life, how is it perfect?
Şimdi buna değer mi? Hayatıma bak, nasıl mükemmel?
Read my lips, bitch! What, my mouth isn’t workin’?
Dudaklarımı oku, kaltak! Ne, ağzım çalışmıyor mu?
You hear this finger? Oh, it’s upside down
Bu parmağı duydun mu? Oh, baş aşağı
Here, let me turn this motherfucker up right now
Şimdi, şu lanet olası çocuğu şu an çevireyim


[Chorus x4:]
[Koro x4:]
That’s why they call me Slim Shady
Bu yüzden bana Slim Shady diyorlar.
(I’m back) I’m back
(Geri döndüm) geri döndüm
(I’m back) I’m back
(Geri döndüm) geri döndüm
(Slim Shady)
(İnce Shady)


I take each individual degenerate’s head and reach into it
Her bireyin dejenere kafasını alıp ona ulaşırım.
Just to see if he’s influenced by me, if he listens to music
Sadece benimle etkilenip etkilenmediğini görmek için, eğer müzik dinlerse
And if he feeds into this shit, he’s an innocent victim
Ve eğer bu boktan beslenirse, o masum bir kurban.
And becomes a puppet on the string of my tennis shoe
Ve tenis ayakkabımın ipinde bir kukla olur
[Vocal scratches] My name is Slim Shady
[Vokal çizikler] Benim adım Slim Shady
I been crazy way before radio didn’t play me
Radyo beni oynamadan çıldırmıştım
The sensational [vocal scratch “Back is the incredible!”]
Sansasyonel [vokal çizik “Geri, inanılmaz!”]
With Ken Kaniff, who just finds the men edible
Sadece erkekleri yenebilen Ken Kaniff ile
It’s Ken Kaniff on the Internet
İnternette Ken Kaniff var
Tryin’ to lure your kids with him into bed
Çocuklarını yatağa yatırmaya çalışıyorum.
It’s a sick world we live in these days
Bugünlerde yaşadığımız hasta bir dünya
“Slim, for pete’s sakes, put down Christopher Reeve’s legs!”
“İnce, pete’nin aşkına, Christopher Reeve’in bacaklarını yere koy!”
Geez, you guys are so sensitive
Tanrım, siz çok duyarlısınız
“Slim, it’s a touchy subject, try and just don’t mention it”
“İnce, bu çok dokunaklı bir konu, denemeye gerek yok”
Mind with no sense in it, fried schizophrenic
İçinde hiç bir mantık yok, kızarmış şizofren
Whose eyes get so squinted
Kimin gözleri çok karartılmış
I’m blind from smoke in ’em, with my windows tinted
Onları duman içinde kör, pencereleri renklendirilmiş
With nine limos rented, doin’ lines of coke in ’em
Dokuz limuzin kiraladı, kokteyli kokuyordu.
With a bunch of guys hoppin’ out, all high and indo scented
Bir sürü erkek çocuğu hoplayıp, tüm yüksek kokulu ve kokulu
And that’s where I get my name from, that’s why they call me
Ve ismimi nereden aldığım bu, bu yüzden beni aradılar


[Chorus x4:]
[Koro x4:]
That’s why they call me Slim Shady
Bu yüzden bana Slim Shady diyorlar.
(I’m back) I’m back
(Geri döndüm) geri döndüm
(I’m back) I’m back
(Geri döndüm) geri döndüm
(Slim Shady)
(İnce Shady)


I take seven (kids) from (Columbine)
Ben (Columbine) ‘den yedi (çocuk) aldım
Stand ’em all in line, add an AK-47, a revolver, a 9
Hepsini sıraya alın, bir AK-47, bir tabanca, bir 9 ekleyin.
A MAC-11 and it oughta solve the problem of mine
Bir MAC-11 ve o benim problemimi çözüyor
And that’s a whole school of bullies shot up all at one time
Ve bu bütün bir seferde bütün bir kabadayı vurdu
‘Cause (I’mmmm) Shady, they call me as crazy
‘Çünkü (Benmmmm) Shady, beni deli gibi çağırıyorlar
As the world was over this whole Y2K thing
Dünya bütün bu Y2K olayını aştığında
And by the way, N’Sync, why do they sing?
Ve bu arada, N’Sync, neden şarkı söylüyorlar?
Am I the only one who realizes they stink?
Kokuduğunu anlayan tek kişi ben miyim?
Should I dye my hair pink and care what y’all think
Saçlarımı pembem boyamalıyım ve ne düşündüğünüzü düşünmeliyim
Lip sync and buy a bigger size of earrings?
Dudak eşitleme ve daha büyük boyutlu küpeler satın alın.
It’s why I tend to block out when I hear things
Bu yüzden bir şeyler duyduğumda engellemeye başladım
‘Cause all these fans screamin’ is makin’ my ears ring (AHH)
Çünkü tüm bu fanlar fırlamak için ‘kulaklarım çalıyor (AHH)
So I just throw up a middle finger and let it linger
Bu yüzden orta parmağımı fırlatıp bırakmasına izin verdim
Longer than the rumor that I was stickin’ it to Christina
Christina’ya yapıştığım söylentiden daha uzun.
‘Cause if I ever stuck it to any singer in showbiz
Çünkü eğer showbizdeki herhangi bir şarkıcıya takarsam
It’d be Jennifer Lopez – and Puffy, you know this
Jennifer Lopez olurdu – ve Puf, bunu biliyorsun
I’m sorry Puff, but I don’t give a fuck
Üzgünüm Puf, ama ben bir bok vermiyorum
If this chick was my own mother
Bu piliç benim annem olsaydı
I’d still fuck her with no rubber and cum inside her
Hala onu hiç lastik ve cum ile beceremedim
And have a son and a new brother at the same time
Ve aynı zamanda bir oğlu ve yeni bir erkek kardeşi var
And just say that it ain’t mine – what’s my name?
Ve sadece benimkinin olmadığını söyle – benim adım ne?


[Chorus x4:]
[Koro x4:]
That’s why they call me Slim Shady
Bu yüzden bana Slim Shady diyorlar.
(I’m back) I’m back
(Geri döndüm) geri döndüm
(I’m back) I’m back
(Geri döndüm) geri döndüm
(Slim Shady)
(İnce Shady)


[Vocal scratching]
[Vokal tırmalamak]
Guess who’s b-back, back
Tahmin et kim geri döndü, geri
Gue-gue-guess who’s back (Hi mom!)
Gue-gue-tahmin kim geri döndü (Selam anne!)
[Scratch] Guess who’s back
[Scratch] Tahmin et kim döndü
[Scratch] Gue [scratch] guess who’s back
[Scratch] Gue [sıfırdan] tahmin et kim geri döndü
D-12 [scratch] Guess who’s back
D-12 [scratch] Tahmin et kim döndü
Gue, gue-gue-gue, guess who’s back
Sanırım geri döndüm, kim dönecek
Dr. Dre [scratch] Guess who’s back
Dre [kazı] Tahmin et kim geldi
Back back [scratch] back
Geri geri [çizik]
[Scratch]
[Çizik]
Slim Shady, 2001
İnce Shady, 2001
I’m blew out from this blunt (sighs) fuck
Bu küntümden uçuyorum.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/imback.html