Eminem - I Remember (Everlast Diss)

Your mother, you fuckin faggot
Annen, lanet olası ibne!


La da da, da da da, da da [repeated]
Hayır, hayır ve tekrar ediyorum


Aiyo, this next song is dedicated to the memory of Erik Schrody
Aiyo, bu sonraki şarkı Erik Schrody’nin anısına adanmıştır
Rest in peace, we aint forget about you, you fuckin homo
Huzur içinde yat, seni unutmayacağız, homo lanet olsun
We still remember
Hala hatırlıyoruz


There once was a man who liked to jump around (jump around)
Bir keresinde etrafta zıplamaktan hoşlanan bir adam vardı.
But he got too old to jump up and down (up and down)
Ama yukarı ve aşağı atlamak için çok yaşlıydı (yukarı ve aşağı)
(so then what happened?)
(o zaman ne oldu?)
So he put the mic down and picked the guitar up (picked the guitar up)
Böylece mikrofonu yere koydu ve gitarı aldı (gitarı aldı)
(and then he what?)
(ve sonra o ne?)
Started singin the blues like there’s no tomorrow (no tomorrow)
Yarın (yarın yok) yokmuş gibi blues şarkı söyledi
(come on) Left his boys in the house of pain (the house of pain)
(hadi) Çocuklarını acıların evinde bıraktı (acıların evi)
It was the wisest decision he ever made (ever made)
Yaptığı en akıllı karardı (şimdiye kadar yapılmış)
But the dumbest thing he could ever do (could ever do)
Ama yapabileceği en saçma şey (her zaman yapabilir)
Was try to buck a 380 on those that act shady
Gölgeli olanlara 380 tane para yatırmaya çalıştım.
Tell me now what you gonna do (now what you gonna do)
Şimdi ne yapacağını söyle (şimdi ne yapacaksın)


[Chorus]
[Koro]
Cause I remember all those years
Çünkü bütün o yılları hatırlıyorum
How it was when you were here
Buradayken nasıldı
I remember how it was, how it was when you were young
Nasıl olduğunu, gençken nasıl olduğunu hatırlıyorum.
Yesterday was so long ago (long ago)
Dün çok uzun zaman önce (uzun zaman önce)
Kid Rock and Limp Bizkit came along now
Kid Rock ve Limp Bizkit şimdi geldi
Don’t nobody wanna hear your old ass sing no more
Kimse yaşlı kıçını daha fazla şarkı söylememek istemiyor


I remember back when you had The Knack (had the knack)
The Knack’la uğraştığın zamanı hatırlıyorum.
And i remember when you had your first heart attack (heart attack)
Ve ilk kalp krizi geçirdiğinde hatırlıyorum (kalp krizi)
I was right there laughin when I heard the news (heard the news)
Haberleri duyduğumda güldüm (haberleri duydum)
I just wish the cardiac would’a murdered you (would’a murdered you)
Keşke sadece seni öldürecek olsaydı (seni öldürürdüm)
Maybe Ice-T’s right, you are a bitch (you are a bitch)
Belki Ice-T haklı, sen bir kaltaksın (sen bir kaltaksın)
You come around when you’re broke and you leave when you’re rich (leave when you’re rich)
Sen kırıldığın zaman etrafta dolaşıyorsun ve sen zenginken ayrılıyorsun.
But the dumbest thing that you could ever do (you could ever do)
Ama yapabileceğin en saçma şey (yapabildin)
Was try to buck a 380 on those that act shady
Gölgeli olanlara 380 tane para yatırmaya çalıştım.
Tell me now what you gonna do (now what you gonna do)
Şimdi ne yapacağını söyle (şimdi ne yapacaksın)


[Chorus]
[Koro]


Yo (yo) yo (yo) yo (yo)
Yo (yo) yo (yo) yo (yo)
Remember back in ’94, like right before Ms. Everlast was Whitey Ford
Bayan Everlast Whitey Ford’du.
Before his heart attack had him on life support
Kalp krizi geçirmeden önce yaşam desteğini aldı
When house of pain was out of fame like someone doused the flame
Acı evi birileri alevin donduğu zamanlar gibi oldu
And they became destined to never jump around again
Ve asla bir daha etrafta zıplamaya niyetlendiler.
Or even further back, when I first had heard The Knack
Ya da daha da ileride, The Knack’i ilk duyduğumda
And you were down with Syndicate, I went to get your shit, man
Ve senden aşağı inmiştin, ben senin bokunu almaya gittim, adamım
I was into it
İçine girdim
But then you went and took your style and switched the shit
Ama sonra gittin ve tarzını aldın ve boku değiştirdin.
Now you sound ridiculous you dickless piece of shit,
Şimdi saçma sapık sesin boktan şey,
How could you diss me, bitch?
Beni nasıl yok edebilirsin orospu?
I liked you, thought you was alright for a white dude,
Seni sevdim, beyaz bir ahbap için iyi olduğunu düşündüm,
Remember Sway and Tech when I came up and sat beside you
Ben gelip yanımda oturduğumda Sway ve Tech’i hatırla
Started rhymin, then you left the room
Rhymin başladı, sonra odadan çıktın
and didn’t say goodbye or nothin?
ve hoşçakal ya da değil mi?
Like you mad that someone else was
Tıpkı başka birinin olduğu gibi
White and tried to rhyme or somethin
Beyaz ve kafiye ya da bir şey denemeye çalıştı
I’m sorry man, I wasn’t tryin to steal your light or nothin
Üzgünüm adamım, ışığını çalmaya çalışmıyordum ya da değil
But you’re a homosexual, white rappin Irish {Muslim}
Ama sen eşcinselsin, beyaz rappin İrlandalı {Müslüman}
Man I wish I was Irish, I could be a {Muslim} too
Keşke İrlandalı olsaydım, ben de bir Müslüman olabilirdim.
Then I’d be confused as you, and I wouldn’t know what to do
O zaman senin gibi kafam karıştı ve ne yapacağımı bilemezdim
What’s up with you?
Senden ne haber?
I never fucked with you, why would you fuck with me?
Seninle hiç sevişmedim, neden benimle dalga geçsin?
Knowin I could rap circles around you, what, you nuts as me?
Senin etrafındaki daireleri değiştirebileceğimi biliyor musun, benim gibi deliriyor musun?
Plus I can sing better than you and I don’t fuckin sing
Artı senden daha iyi şarkı söyleyebilirim ve şarkı söylemem.
And probably play guitar better, and I ain’t never touched a string
Ve muhtemelen gitarı daha iyi oynarım, ve ben hiçbir zaman bir dizeye dokunmadım
But I ain’t mad at you, I’d hate me too if I was you
Ama sana kızgın değilim, ben de senden nefret ederdim
I’m what you used to be, shit you was me in ’92
Ben eskiden olduğun kişi benim …
So everytime I write a lyric, I’mma think of you
Her zaman bir şarkı sözü yazarım, seni düşünüyorum.
And maybe that’ll help me know what it’s like to sing the blues
Belki de bu, blues şarkılarının nasıl bir şey olduğunu bilmemde bana yardımcı olur.


[Chorus x2]
[Koro x2]


You fuckin punk, pussy, you fuckin faggot, sissy, fuck
Seni serseri piç kurusu, lanet olası lanet, sissy, lanet
And by the way, a 380’s a fuckin sissy gun
Ve bu arada, 380’lik bir lanet olası silahı.
If you’re gonna shoot somebody use a fuckin real gun
Eğer birisini vurursan, gerçek bir silahı kullanırsın.
You little bitch
Seni küçük kaltak
Next time say my fuckin name in a song
Bir dahaki sefere bir şarkıda benim adımı söyle
Don’t be subliminal about it
Bu konuda bilinçaltı olmayın
You wanna fuckin diss me, diss me you fuckin faggot
Bana tecavüz etmek istiyorsan, beni fışkırtacaksın.
You fuckin punk, pussy, you fuckin little bitch, fuckin cunt
Seni serseri piç kurusu, seni lanet küçük orospu, lanet pislik

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/iremembereverlastdiss.html