Eminem - Hello

Hello
Merhaba
Allow me to introduce myself
Kendimi tanıtmama izin verin
My name is Shady
Benim adım Shady
It’s so nice to meet you
Seninle tanışmak çok güzel
It’s been a long time
Uzun zaman oldu
I’m sorry I’ve been away so long
Üzgünüm uzun zamandır uzaktayım
My name is Shady
Benim adım Shady
I never meant to leave you
Seni asla bırakmak istemedim


You see that chick in the gym checking me out?
Beni kontrol eden spor salonundaki civcivini gördün mü?
Any second I’m ’bout
Herhangi bir saniye ben
To stick her neck in my mouth
Boynunu ağzıma sokmak
I lose a pill and I’m recklessly wrecking the house
Bir hapı kaybediyorum ve umursamaz bir şekilde evi mahvediyorum.
That was supposed to be breakfast, where the heck is it now?
Kahvaltı olmalıydı, şu an nerede kaldı?


There’s the necklace I lost, right next to Stephanie’s blouse
Stephanie’nin bluzunun hemen yanında kaybettiğim kolye var.
Man I should check to see if my mom left any out
Adamım annemin dışarı çıkıp çıkmadığını kontrol etmeliyim.
Nope, guess I’ll re-route
Hayır, tahmin edeceğim rota tekrar
Maybe somewhere in the depths of the couch
Belki kanepenin derinliklerinde bir yerlerde
Oh! Jackpot! Yeah, ‘Open Sesame’ mouth
Ah! İkramiye! Evet, ‘Susam Aç’ ağzı


Down the hatch and the feeling you can’t match it
Ambardan aşağı ve ona uymayacağın hissi
I rap-tap-tap on your door with a damn ratchet
Kapının üzerinde bir tokalı kelepçeyle rap-tap-tap
Attack-tack-tacking a whore with a damn hatchet
Saldırıya lanet olası bir balta ile bir fahişe
A knapsack packed with like 40-some Xanaxes
40-biraz Xanaxes ile dolu bir sırt çantası


Shorty come back, I’m tryna score me some lapdances
Shorty geri gel, bana biraz lapdances vereceğim
I’m bout to relapse so baby pour me some Jack Daniel’s
Ben nüksetmeye gidiyorum, bebeğim bana Jack Daniel’in
Formula 40-40 and 40s with bad capsules
Kötü kapsüller içeren Formül 40-40 ve 40’lar
The bad apple spoils the bunch I’m back at you
Kötü elma sana geri döndüğüm grubu bozuyor


Girl I don’t mean any harm all I wanted to do is just say “hello”
Kızım, yapmak istediğim bir zararı kastetmiyorum sadece “merhaba” demek
And are you menstruating baby, my little friend’s waiting to say “hello”
Ve bebeği kızdırıyorsun, küçük arkadaşım “merhaba” demeyi bekliyor.
The way your titties are wiggling and your booty’s shaking like Jello
Memelerinizin kıpır kıpır kıpırdaması ve ganzerlerin Jello gibi titriyor.
Girl I don’t mean any harm all I wanted to do is just say “hello”
Kızım, yapmak istediğim bir zararı kastetmiyorum sadece “merhaba” demek


My equilibrium’s off, must be the lithium
Dengem kapalı, lityum olmalı
I don’t need to buy any drugs, man people give me ’em
Uyuşturucu almam gerekmiyor, insanlar bana emanet ediyor
It just becomes everyday extra-curriculum
Bu sadece günlük müfredat olur
No reason in particular, it was strictly fun
Özellikle bir sebep yok, kesinlikle eğlenceliydi


A fifth of rum and two bottles of 151
ROM’un beşte biri ve iki şişe 151
51 people asleep in my damn living room
Benim lanet oturma odamda 51 kişi uyuyor
Excuse me hun? But what is your name? Vivian?
Afedersiniz hun? Ama adın ne? Vivian?
I woke up next to you naked and uh, did we umm?
Yanında uyandım ve uh, umud muyuz?


Of course we did, but didn’t I strap Jimmy hun?
Tabii ki yaptık ama Jimmy hun’u takmadım mı?
I’m looking for the torn wrapper but there don’t seem to be one
Yırtık sarıcıyı arıyorum ama bir tane görünmüyor
No offense baby girl I don’t mean any harm
Hiçbir suç kız bebek zarar vermek istemiyorum
But disease is something I’m trying to keep my penis free from
Ama hastalık penisimi uzak tutmaya çalıştığım bir şey.


I find the package and I’m cool,
Paketi buldum ve ben iyiyim
I immediately run
Hemen koşuyorum
Like Speedy Gonzalez to see if I see anyone
Herkesi görüp görmediğimi görmek için Speedy Gonzalez gibi.
Who might have a couple of threes,
Kimde birkaç tane olabilir,
I’m fiending for some
Biraz için uğraşıyorum
My head is pounding to the beat of the drum
Başım davulun vuruşuna vuruluyor


Girl I don’t mean any harm all I wanted to do is just say “hello”
Kızım, yapmak istediğim bir zararı kastetmiyorum sadece “merhaba” demek
And do you happen to have anything on you to make my mood mellow?
Ve benim ruh halimi kolaylaştırmak için bir şeylerin var mı?
Some are oval, and some are pink, some are blue and some are just yellow
Bazıları oval, bazıları pembe, bazıları mavi ve bazıları sadece sarı
Girl I don’t mean any harm all I wanted to do is just say “hello”
Kızım, yapmak istediğim bir zararı kastetmiyorum sadece “merhaba” demek


Oh, those were the days, they certainly were
Oh, o günler, kesinlikle
It’s hurting me to know that I’ll be closing that curtain for good
Bu perdeyi iyi için kapatacağımı bilmek beni üzüyor
Word-word, chi-word-word, chi-word-chi-chi-word
Kelime-kelime, chi-kelime-kelime, chi-kelime-chi-chi-kelime
I second that and I third,
İkinciyim ve üçüncü olarak
Rush to emergency surgery
Acil ameliyat için acele
To try to flush me because of the drugs that he purchased
Aldığı ilaçlar yüzünden beni yıkamak için


He’s no longer getting them free
Artık onları özgür bırakmıyor.
Hundred bucks for these Percodans
Bu Percodans için yüz dolar
Plus it’s getting to be where he lustfully search the den
Artı, o, neşeyle arama yaptığı yerde olmaya başladı.
Pain is hitting his knee and his muscles be hurting him
Acı dizine çarpıyor ve kasları ona zarar veriyor


Tirelessly on the phone tryna rustle up muscle relaxers
Telefonda yorulmadan, kas gevşeticileri toparla
For his back and a couple of Paxils
Sırt ve bir çift Paxils için
Now he’s doubling backwards and he’s stumbling back
Şimdi geriye doğru katlanıyor ve geri dönüyor
Slipped and fell, hit his back, boom, heard something go crack
Kaydı ve düştü, sırtına çarptı, patlama, bir şeylerin çatladığını duydum


Now he’s up in the bathroom like he’s busting a nap
Şimdi banyoda kestiriyor gibi duruyor.
Almost ended it that soon because of the fact
Neredeyse bitti, kısa süre sonra gerçeği
I’m just busting my own chops while I’m busting a rap
Ben rap yaparken ben sadece kendi pirziğimi kırıyorum.
Resuscitated and rejuved so fuck it, I’m back
Resuscitated ve rejuved çok fuck, geri döndüm


Girl I don’t mean any harm all I wanted to do is just say “hello”
Kızım, yapmak istediğim bir zararı kastetmiyorum sadece “merhaba” demek
And do you happen to have anything on you to make my mood mellow,
Ve benim ruh halimi daha da iyileştirmek için bir şeylerin var mı?
Some are oval, and some are pink, some are blue and some are just yellow
Bazıları oval, bazıları pembe, bazıları mavi ve bazıları sadece sarı
Girl I don’t mean any harm all I wanted to do is just say “hello”
Kızım, yapmak istediğim bir zararı kastetmiyorum sadece “merhaba” demek


And so I’m saying,
Ve ben de söylüyorum


Hello allow me to introduce myself
Merhaba kendimi tanıtmama izin ver
My name is Shady
Benim adım Shady
So nice to meet you
Seninle tanıştığıma memnun oldum
It’s been a long time
Uzun zaman oldu
I’m sorry I’ve been away so long
Üzgünüm uzun zamandır uzaktayım
My name is Shady
Benim adım Shady
I never meant to leave you
Seni asla bırakmak istemedim


It’s like starting over
Baştan başlamak gibi.
Clean slate
Temiz kayrak

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/hello.html